Переказ - ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН) | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Переказ - ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН)

Міжнародна організація, яка об’єднує на добровільній основі держави з метою підтримання і зміцнення миру і безпеки, розвитку співробітництва між державами. Утворена з ініціативи провідних країн антигітлерівської коаліції — СРСР, СІЛА, Великобританії (Статут вступив у силу 24 жовтня 1945р.). У статуті закріплені принципи міжнародного співробітництва: суверенна рівність усіх членів ООН, вирішення міжнародних конфліктів мирним шляхом; відмова в міжнародних відносинах від загрози силою або її використання; невтручання у внутрішні справи країн світу та ін.

Економічна і науково-технічна діяльність ООН охоплює чотири основні напрямки: 1) глобальні економічні і науково-технічні проблеми; 2) економічне і науково-технічне співробітництво держав з різними суспільним системами; 3) проблеми економічного розвитку країн, що визволились; 4) проблеми регіонального економічного співробітництва.

Головні органи ООН: Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Рада з опіки, Міжнародний Суд, Секретаріат, Економічна і Соціальна Рада, Генеральна Асамблея ООН. Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР) і Секретаріат є основними структурними підрозділами в системі міжнародного економічного і науково-технічного співробітництва в рамках ООН. На початку 1996 р. в ООН входило 185 країн. Центр ООН знаходиться в Нью-Йорку (СІЛА).

Бюджет ООН — збалансована система доходів і витрат. Складається на 2 роки під керівництвом Генерального секретаря, розглядається і затверджується Генеральною Асамблеєю. Рішення про затвердження приймається більшістю в 2/3 голосів держав, представлених на Асамблеї. Основні доходи — обов’язкові внески держав — членів ООН. Інші доходи — добровільні внески, надходження від надання послуг, від продажу друкованих


Видань, марок, сувенірів і т. п. Основні витрати — фінансування оперативних програм з підтримання миру і безпеки, соціально-економічних питань, затрати на утримання апарату, проведення конференцій (242 слова; з довідника)

Завдання до тексту

1. Визначити стиль і тип мовлення.

2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. Організація Об’єднаних Націй — міжнародна організація.

2. Економічна і науково-технічна діяльність ООН.

3. Головні органи ООН.

4. Бюджет ООН.

3. Лексична робота.

Коаліція — об’єднання, союз, угода держав, партій для досягнення спільної мети.

4. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів.

Соціально-економічний, науково-технічний, антигітлерівсь

кий, Генеральна Асамблея, Рада Безпеки, Рада з опіки, Між

народний Суд, Секретаріат, Економічна і Соціальна Рада, Гене

ральна Асамблея ООН.

5. Питання до тексту.

• Коли була утворена ООН?

• 3 якою метою створювали цю організацію?

• 3 ініціативи яких держав було створено ООН?

• Назвіть чотири основні напрямки діяльності ООН.

• Які головні органи ООН ви знаєте?

• Де розташований центр ООН?

• 3 чого складається бюджет ООН?

• Які заходи фінансує ця організація?

6. Записати абревіатури словами. США, СРСР.

7. Записати числівники словами.

24 жовтня 1945 року, у 2/3 голосів.

8. За складеним планом Переказ - ати текст.

Збережи - » Переказ - ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН) . З'явився готовий твір.

Переказ - ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ (ООН)

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.