Переказ - КРИМ | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Переказ - КРИМ

Крим охоплює територію майже 25,6 тис. кв. км, що становить 4,3 % площі України. На 330 км простягнувся півострів від мису Кара-Мрун на заході до мису Фонар на березі Керченської протоки і більш як на 200 км від мису Сарич на півдні до північної межі на Перекопському перешийку.

На півночі та північному сході береги Криму омиваються водами Сиваша — мілководної затоки Азовського моря, відокремленої від нього вузькою і довгою Арабатською стрілкою. Берегова лінія тут значно порізана: є багато великих і малих півостровів і островів та заток типу лиманів. На заході та півдні півострів омивається водами Чорного моря, яке біля берегів утворює ряд заток і бухт, у тому числі Перекопську і Каркінітську — на північному заході, Каламітську — на заході і Феодосійську — на сході. У ландшафтній структурі півострова можна виділити (з півночі на південь) Кримську степову провінцію, Кримські гори, область Південного берега (3 Підручника; 147 сл.).

Завдання до тексту

1. Визначити стиль і тип мовлення.

2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. Територія півострова Крим.

2. Береги Криму омиваються водами Сиваша на півночі та північному сході.

3. На заході та півдні омивають води Чорного моря.

4. Лексична робота:

Ландшафт — частина земної поверхні з певним сполученням рельєфу, клімату, ґрунтів, рослинного і тваринного світу (географічне).


5. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів.

Крим, мис Фонар, Керченська протока, мис Кара-Мрун, Пере-

Копський перешийок, Сиваш, Азовське море, півострів, Кримська степова провінція, область Південного берега, Арабатська стрілка.

6. Записати числівники словами.

Майже 25,6 тис. кв. км, 4,3 % площі, на 330 км, на 200 км.

7. Продовжити речення.

1. Крим охоплює територію.., що становить…

2. На півночі і північному сході береги Криму омиваються…

3. Чорне море біля берегів утворює…

4. У ландшафтній структурі півострова можна виділити…

8. Питання до тексту.

• Назвіть площу Криму.

• Назвіть крайні географічні точки півострова.

• Які моря омивають Крим?

• Які частини можна виділити в ландшафтній структурі півострова?

• Назвіть затоки та бухти Чорного моря біля берегів Криму.

9. Переказ - ати текст за складеним планом.

Збережи - » Переказ - КРИМ . З'явився готовий твір.

Переказ - КРИМ

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.