Педагогічна діяльність Каптерева П. Ф | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Педагогічна діяльність Каптерева П. Ф

Науково- педагогічна спадщина Петра Федоровича Каптерева велике й багатогранно. Його праці присвячені розробці важливих питань дошкільної й шкільної педагогіки, сімейного виховання й пед. утворення, загальної й педагогічної психології, історії російської педагогіки, дошкільних установ. Практичний і науковий інтерес до праць російського педагога з роками помітно підсилюється. П.Ф. Каптерев - видний педагог Росії другої половини XIX - початок XX сторіччя

Петро Федорович Каптерев народився 7(20) липня 1849р. у сім’ї сільського священика в селі Кленова Подільського повіту Московської губернії. У семінарії Каптерев захопився творами Дж. Локка й Г. Спенсера, уперше познайомився із працями К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, а також П.Г. Редкина , П.Д. Юркевич і ін. росіян педагогів

В 1872р. Каптерев закінчив Московську духовну академію, і в тому ж році рада Петербурзької духовної семінарії обрав його викладачем філософських навчань. Молодий викладач незабаром завоював повагу колег і семінаристів, йому довірили завідування недільною школою, обрали в члени розпорядницької ради правління семінарії. Особистість Каптерева скоряла навколишніх, особливо його інтелект, просторість і глибина знань

Після того як минув обов’язковий термін служби в духовному відомстві за безкоштовне навчання в Московській духовній академії, Каптерев покинув семінарію й вирішив посвітити себе науці

Рік 1874 -знаменна віха в житті Каптерева : результати своїх наукових вишукувань він публікує в декількох журналах Петербурга. У журналі «Народна школа» (№6,7) у статті «Навчання дітей дошкільного віку» (№8,9) з’явилася інша його стаття - «Закони асоціації психічних явищ і їхній додаток у справі навчання й виховання», а в наступному номері стаття «Як утворити стійкий характер». Восени того ж року журнал «Знання»

(№10) публікують більшу статтю Каптерева «Етюди по психології народу (Міфологія як релігійний первісний і науковий світогляд людства)», а наприкінці року «Народна школа» (№11,12) - статтю «Евристична форма навчання в народній школі». Зміст названих п’яти статей містить у собі головні проблеми, які Каптерев буде досліджувати протягом всього свого життя і які стануть стрижневими в його психолого - педагогічній творчості. Ці питання формування світогляду, змісту й методів навчання, розвитку розуму, характеру й волі дитини

Розробляючи лекційні курси по психології, дидактиці, історії педагогіки, Каптерев глибоко вивчав вітчизняні й закордонні наукові джерела. З кінця 1874р. протягом двох років у популярному серед учителів журналі. «Народна школа» він публікує глави із книги «Педагогічна психологія для народних учителів, виховательок і виховательок», а в 1876р. видає її повністю як додаток до журналу. В 1877р. книга вийшла окремим виданням. У ній Каптерев спробував психологічно влаштувався процес навчання й виховання , дати вчителям не рецептурна допомога з педагогіки , а наукові знання про психічні явища , що лежать в основі педагогічної діяльності. В історії вітчизняної психології й педагогіки це була перша завершена праця подібного роду . І саме поняття « педагогічна психологія » увійшло в науковий зворот з появою книги Каптерева .

На самому початку своєї діяльності в Петербурзі Каптерев познайомився з багатьма видними педагогами столиці , що згрупувалися навколо журналу «Народна школа» , заснованого Ф.Н.Медниковим . У своє тут співробітничав К.Д. Ушинский , а в часи Каптерева - Н.Ф. Бунаков ,В.И. Водовозів , Л.Н. Модзалевский , С.И. Миропольский і інших. Незабаром П.Г. Редкин , що очолював Педагогічне суспільство , рекомендував Петра Федоровича в члени Педагогічного суспільства , а потім - у раду Петербурзького фребелевского суспільства , при якому діяли приватні педагогічні курси по підготовці виховательок дитячих садків . На курсах паралельно з роботою в духовній семінарії з осені 1874 р. Каптерев читав лекції по психології , історії педагогіки, проводив практичні заняття . Під його керівництвом слухачки вчилися спостерігати за дітьми в дитячому садку й аналізувати результати своєї роботи

Наукова й викладацька діяльність Каптерева на курсах Фребелевского суспільства тривала майже чверть століття (до 1898 р.). За ці роки він багато чого зробив для розвитку практики й теорії дошкільного виховання в Росії. У своїх перших статтях і публічних лекціях для членів Суспільства Каптерев не тільки глибоко й різнобічно висвітлював питання виховання дітей до школи , але й по-новому вирішував проблеми дошкільного виховання , особливо дитячих ігор , їхньої ролі в розвитку розуму й всієї особистості дитини. Своїми працями він привернув увагу батьківської громадськості до справи правильного виховання маляти , познайомив її з науковими основами дошкільної педагогіки

Після відходу з духовної семінарії (1878) Каптерев був прийнятий на службу по відомству установ імператриці Марії (так зване Маринское відомство) і шість років викладав педагогіку на педагогічних курсах при петербурзьких жіночих гімназіях. По вільному найманню (сумісником) Каптерев викладав логікові й психологію в Олександрівськом ліцеї (в 1882-1885 р.).

У першій половині 1883 р. вийшло перероблене видання « Педагогическоей психології» , у якому Каптерев замінив деякого глави новими , підсилив пояснювальну частину й скоротив описову. Критика оцінила цю книгу як нова праця , а не як перевидання колишнього. Реакційний щотижневик «Громадянин» назвав її «божевільною педагогікою» за те, що в ній давалося матеріалістичне пояснення походження людської свідомості , відкидалася вродженість ідеї (про бога , про християнську моральність і ін.) . Слідом за анонімною рецензією пішов донос у цензуру на літографовані лекції по логіці й психології , випущені слухачками педагогічних курсів. Для розгляду цих лекцій була призначена експертна комісія , від імені якої професор духовної академії М. Коринский дав висновок , у цілому доброзичливе для Каптерева , але в питанні про відповідність нервових явищ психічним привів кілька тлумачень. Ґрунтуючись на них , Каптерева обвинуватили матеріалізмі, безбожництві , підриві християнської моральності , отже , у порушенні уставу педагогічних курсів

Каптерев був відсторонений від викладання з осені 1884 р. (він змушений був також піти з Александровского ліцею). На всіх членів комісії сильне враження зробило поводження Каптерева , його письмове пояснення із приводу анонімних обвинувачень. Він заявив , що давати відповідь «на обвинувачення з-за рогу» і принизливо й даремно. Принизливо тому , що автор анонімки - невіглас у науці ; а даремно тому , що думка про нього і його лекції складено із пристрастю. Маринское відомство , відсторонивши Каптерева від викладання , однак , дозволило прийняти його на службу в це ж відомство помічником старшого чиновника Першої експедиції , де було зосереджене керування й інспектування жіночих навчальних закладів. Тут він прослужив майже 32 року , до березня 1917 р., коли це відомство було скасовано. Послідовно Каптерева підвищували по службі ; старший чиновник (1900-1909) , чиновник особливих доручень (1909-1912) , голова навчального комітету (1912-1917).

Служба давала Каптереву постійний заробіток , а також можливість весь вільний час присвятити науково - педагогічної , викладацької й суспільно - педагогічної діяльності

У ці роки він стає організатором , учасником багатьох об’єднань психологів , педагогів і лікарів при Педагогічному музеї військово-навчальних закладів у Петербурзі (педагогічна секція , відділ Я.А.Коменского , а потім К.Д,Ушинского , Батьківський кружок) , бере активну участь у підготовці й проведенні з’їздів : по сімейному вихованню , педагогічній психології , експериментальній психології , народному утворенню

Часто виїжджаючи в губернські міста для інспектування мариинских гімназій і інститутів, він виступає з лекціями на вчительських з’їздах, зустрічається з народними вчителями Курської, Костромський, Пермської й ін. губерній. Так, улітку 1901 р. Каптерев прочитав учителям Пермської губернії цикл лекцій «Народна школа як виховно-освітній заклад». Инспе - кторская робота давала Каптереву рясний матеріал для його науково-педагогічних досліджень і викладацької діяльності в приватних жіночих гімназіях ( Э.П.Шаффе , М.Н.Стоюниной і М.А.Макаровой), а впоследстви и- в інститутах і на курсах по підготовки викладачів середньої школи Петербурзького навчального округу

Pages: 1 2

Збережи - » Педагогічна діяльність Каптерева П. Ф . З'явився готовий твір.

Педагогічна діяльність Каптерева П. Ф

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.