Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам - Part 90

АНТИЧНІ МОТИВИ І ЇХНЯ РОЛЬ В “ВІЙНІ Й СВІТІ”

АНТИЧНІ МОТИВИ І ЇХНЯ РОЛЬ В “ВІЙНІ Й СВІТІ” У всіх добутках російських і закордонних письменників можна зустріти античні мотиви. Античні письменники залишили найбагатшу спадщину у вигляді різних легенд про богів і героїв, а також про древні війни. Товстої, як і Гончарів, Тургенєв і безліч його попередників, використовує античні мотиви й античний символізм. Це проявляється в описі деталей і в переклику із сюжетами з античної літератури. По ідейній композиції “Війна й мир” нагадує поеми Гомера: наявність незв’язаних сюжетів, одночасно життєвих рад і лірики, філософії й великої кількості діючих осіб. Товстої, як і Гомер в “Илиаде”, описує війну. Подібність із античними сюжетами починається з перших сторінок “Війни й миру”.

Міркування на фіналом п’єси “Вишневий сад”

Міркування на фіналом п’єси “Вишневий сад” Читаючи 4-ое дія п’єси Чехова “В. с.”, розумієш, що автор хотів показати дворянське гніздо, що представляють Раневская й Гаїв, сьогодення в особі Лопахина й невизначене майбутнє, представлене молодими людьми Петей і Анею. Перед нами з’являються герої, що втратили своє минуле, сьогодення й майбутнє. У кожного із цих героїв бажане не відповідає дійсному. Самооцінка не соот-т виробленому на інших впечптлению, а слова героїв не відповідають їхнім справам. Раневская любляча жінка, мати, що проявляє сентиментальну ніжність до старих пам’ятних речей, часто оказ-ся грубої й зовсім не чуйної до людей, усіх віддає й пускає по мирі

Прийом антитези в романі И. А. Гончарова «Обломів»

Роман Гончарова “Обломів”, опублікований в 1859 році в журналі “Вітчизняні записки”, за своїм духом був антикріпосницьким. Написаний напередодні реформи 1861 року, він показав всю згубність впливу кріпосного права на російську дійсність. Відмінною рисою роману з’явилося те, що автор зумів розглянути настільки актуальну проблему того часу на прикладі приватних доль, не спростивши при цьому розуміння проблем часу. У своєму романі Гончарів хотів протиставити дві культури: російську й західну, тому невипадковим з’явилося те, що весь добуток будується на прийомі антитези (протилежність, протиставлення). Велика увага письменник приділяє номінації персонажів, що багато в чому відображає їхня сутність, а отже, також має своїм завданням протиставлення. Прізвище Штольца коротке й динамічна; прізвище Іллі Ілліча походить від слова “обло” коло, що говорить про цілісність і відсутність усього різкого, дисгармонійного в цього персонажа

ОБРАЗ ABTQPA І ЙОГО РОЛЬ У РОМАНІ ПУШКІНА год “ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН”

ОБРАЗ ABTQPA І ЙОГО РОЛЬ У РОМАНІ ПУШКІНА год “ЄВГЕНІЙ ОНЄГІН”. У поемі Пушкіна “Євгеній Онєгін” all so ch. ru 2001 2005 перед нами з’являється образ типового парубка 20-х років XIX століття. Безумовно, Онєгін персонаж вигаданий. Однак, по думці поета, Онєгін являє собою не окрему особистість, а портрет цілого покоління на тлі реального, повсякденного життя

ПОЕМА ГОГОЛЯ “МЕРТВІ ДУШІ” - ГЕНІАЛЬНА САТИРА НА САМОДЕРЖАВНО-КРІПОСНИЦЬКУ РУСЬ

ПОЕМА ГОГОЛЯ "МЕРТВІ ДУШІ" ГЕНІАЛЬНА САТИРА НА САМОДЕРЖАВНО-КРІПОСНИЦЬКУ РУСЬ. У своїй поемі "Мертві душі" Гоголь прагнув дати всебічне зображення сучасної Росії. У першому томі він хотів показати пекло теперішнього життя. У другому провести свого негідника-героя через чистилище, а в третьому показати його вже перенародженим, позитивним героєм. Однак цей ідеалістичний задум суперечив реалістичному таланту Гоголя, і він не зміг завершити свій утвір. Перший том являє собою цілком закінчений добуток, у якому письменник покритикував основні підвалини тодішньої Росії самодержавство й крепосничество. На першому плані в "Мертвих душах" зображені поміщики-кріпосники. Це дозвільний мрійник Манилов, людина-кулак Собакевич, дубиноголовая Коробочка, хвалько й п’яниця Ноздрев, "діра на людстві" Плюшкин. Вони-Те і є, на думку Гоголя, "мертвими душами, приреченими на загибель". На другому плані виступає губернське чиновництво. У порівнянні з героями "Ревізора" воно коштує рангом вище, але "свиняче рило" його залишилося колишнім. Типовим представником чиновництва є сам губернатор, зайнятий не службовими справами, а вишиванням гаманців по Даний текст призначений тільки для приватного використання 2005 тюлю. Гарний і поліцмейстер "батько й благодійник міста", що у крамниці купців заглядає як у свої власні комори. Гоголь показує, що паразитами, що жили за рахунок народу, є не тільки поміщики, але й ціла зграя бюрократів, що б’ють і з живого, і з мертвого. Критикуючи кріпосницький лад, Гоголь негативно ставиться й до капіталізму, що розвивається. Типові риси представників цієї нової соціальної формації втілені в Чичикове. Син бідного поміщика, дрібний чиновник, Чичиков прагне досягти багатства. У досягненні цієї мети він не зупиняється ні перед якими злочинами. Спрага наживи, нерозбірливість у виборі засобів досягнення її, моральна неохайність, хитрість, уміння підійти до людей от якості, що характеризують Чичикова. Гоголь показує, що капіталізм несе народу нові нещастя. У поемі яскраво зображений російський народ. Гоголь сміло говорить про важке положення народу, про пагубний вплив кріпосного права, що робить людей неосвіченими, забитими, покірними. Правдиво зображує письменник талановитість російського народу, його щиросердечну силу, витривалість, фізичне загартування, працьовитість. Він показує, що народ у своєму прагненні до волі, готовий знищити визискувачів. Так селяни нещадно розправляються із земським засідателем Дробяжкиным і зносять із особи землі земську поліцію. Не дивлячись на рабське положення народу, Гоголь вірив у визвольні його сили й у щасливе майбутнє своєї Батьківщини. " Особливо переконливо це звучить у ліричному відступі, яким закінчується 1-ый тім поеми. У ньому письменник порівнює Росію із птахом-трійкою, що несеться вперед. Гоголь мріяв про тім часі, коли Росія займе гідне їй місце на світовій арені, і, посторонясь, уступає їй дорогу інші народи й держави

Особливості стилю повести А. Платонова «Котлован»

Свист, гуркіт, брязкіт, рух заглушили Живе людське мовлення, Немислимими зробили молитву, Бесіду, міркування; перетворили Царя всесвіту в мастильника коліс. М. Волошин. “Пара” Письменник Андрій Платонович Платонов був з робітників. Учасник громадянської війни, потім самозабутній працівник відбудовного періоду. Розбирався в механізмах, електростанції будував. Дуже любив паровози

” ЩоПлекає душу гуманність…” у поезії Олександра Сергійовича Пушкіна

Гуманність людяність, людинолюбство, повага до достоїнства людини, його права на воль-ное розвиток і прояв своїх здатностей. Великий російський поет Олександр Сергійович Пушкін у своїй творчості стосувався безлічі тим, які стали традиційними для багатьох російських поетів. Основними темами в його творчості є наступні: волелюбність, любов, дружба й, звичайно, батьківщина. У всіх цих темах чітко видна гуманність автора, його безмежна любов до волі й краси. Вільнолюбний дух властивий многим його добуткам

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.