Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам - Part 50

Взаємини головного героя й суспільства в романі А. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін». - Твір по добутку А. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін”

У романі Пушкін порушує питання: чому так відбулося? Для відповіді на нього поетові довелося досліджувати й особистість Онєгіна - молодого дворянина 10-х - початку 20-х років XIX століття, і те життєве середовище, що його сформувала. Тому в романі так докладно розповідається про виховання й утворення Євгенія, які були типовими для людей його кола. Виховання його поверхово й безплідно, тому що позбавлено національних основ.

Людина як жертва суспільних інститутів (на прикладі повести «Дубровский») - Твір по добутку А. С. Пушкіна “Дубровский”

«Дубровский» став досвідом органічного злиття картин реальної дійсності й авторський исторической концепції. Конфлікт між Дубровским і Троекуровым тут реальна зав’язка оповідання. Причому, наділяючись у плоть живих образів, улюблена соціально-історична ідея Пушкіна втрачає свою відвернену прямолінійність, заглиблюється й збагачується. У первісному начерку, де майбутній Троекуров названа Нарумовым, його «велика вага в думці поміщиків, сусідів» пояснений «його званням і багатством». Надалі Пушкіна дав своєму персонажу інше, історичне прізвище - Троекуров і підкреслив його приналежність до стародавнього росіянина барству (князі Троекуровы значаться серед нащадків Рюрика від князів Ярославських), пояснивши його владу над сусідами-поміщиками й губернськими чиновниками не просто багатством і зв’язками, але й знатним родом.

«Живі» і «мертві» душі у творчості Н. В. Гоголя

При виданні «Мертвих душ» Н. В.Гоголь побажав сам оформити титульний аркуш. На ньому була зображена коляска Чичикова, що символізує шлях Росії, а навколо - безліч людських черепів. Саме цей титульний аркуш був дуже важливий для Гоголя, так само як і те, щоб його книга вийшла у світло одночасно з картиною &copy A L L S o c h. r u А. А.Іванова «Явище Христа народу». Своє завдання Гоголь бачило у виправленні й напрямку на щирий шлях серць людських, і спроби ці були початі через театр, у цивільній діяльності, викладанні й, нарешті, у творчості. «Неча на дзеркало нарікати, коли пика крива», - говорить прислів’я, узята епіграфом до «Ревізора». П’єса і є цим дзеркалом, у яке повинен був подивитися глядач, щоб побачити свої погані вчинки

Теорія «трьох штилів» Ломоносова - твір по творчості М. В. Ломоносова

Михайло Васильович Ломоносов був великою людиною. Исклю-Чительно великі заслуги Ломоносова в справі розвитку російської літературної мови. Недарма Радищев називав Ломоносова “насадителем” російського слова. Другого такого в російській науці не було. Але тем сильніше проявляється його геніальність, що він, будучи вченим, був одним із провідних літераторів свого часу. Він на власному прикладі довів, що людина може займатися наукою й одночасно мистецтвом, фізикою й літературою. Теоретична філологічна робота й практична письменницька діяльність Ломоносова пов’язана з розквітом російського класицизму, однак не замикається повністю в рамках цього напрямку. За межі теорії класицизму виходять ідеї Ломоносова про історичну обумовленість стильової системи російської літературної мови, викладені в “Передмові про користь книг церковних у російській мові” (1758). До Ломоносова російська літературна мова відрізняла безладна суміш всіляких язикових елементів. У письмовому й усному побуті вживалися й споконвіку російські слова, і церковнославянизмы, значна частина яких постаріла, і заюшили в достатку в російську мову із часів Петра I усілякі варваризми. Це був украй строкатий, великоваговий по своїй синтаксичній конструкції мова. Він не міг задовольнити зростаючим потребам науки й культури, назріла історична необхідність корінних, рішучих перетворень. В “Передмові…” висловлена схема розподілу літературної мови натри стилю - “високий”, “середній” і “низький”. Саме по собі вчення про три стилі сходить до глибокої стародавності. В античних риториках, у підручниках красномовства духовних шкіл Заходу, Південно-Західної Русі й Московської держави постійно розглядаються три різновиди мовлення.

«Знайти звук…»

«ЗНАЙТИ ЗВУК…» Проза И. А. Буніна дивно ритмічна й музична, недарма автор спочатку приходить у більшу літературу поетом. Звідси чіткість побудови речень, концентрація образів і деталей навіть у невеликому обсязі й звучність тексту. В оповіданні «Пани із Сан-Франциско» все це присутнє. Письменник досяг тих ступенів майстерності, коли йому підвладно будь-яке лицедійство. Здається, захоч художники, і його добуток задзвенить і розсиплеться тысячью звуками й відтінками, якими наповнена навколишнє життя

Гріх і чеснота людська

Не скажу, що я вірю в Бога. Мабуть, я навіть не вірю в нього. Це приходить згодом. Я хочу вірити, тому що віруючі люди - самі щасливі люди на землі

Вони знають, що таке істина, що таке любов, що таке гріх і чеснота людська. Я хочу стати щасливої, але не можу. Що для мене Бог? Ні, Бог для мене - не порожнє слово, Бог - це початок. Я хочу, щоб Бог для мене був добрим, але часто Його для мене немає. І мені соромно через це, мені соромно, що я сумніваюся. Що таке гріх?

“ПТАШЕНЯТА ГНІЗДА ПЕТРОВА”(По романі «Петро Перший» )

«Петро» - перший у нашій літературі теперішній історичний роман, «книга надовго»,- писав Олексію Толстому М. Горький. Такою «чудовою річчю» і стало в цілому історичне оповідання письменника про Петра Першому. 353 Передаючи складність і драматичну велич подій, що розгорнулися, Толстой прагне об’єднати їх у цілісну сюжетну єдність. Письменник населяє роман величезною кількістю персонажів

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.