ОВУ | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

ОВУ

Що таке військова дисципліна, на чому вона ґрунтується й чому зобов’язує. Військова дисципліна є строге й точне дотримання всіма військовослужбовцями порядку й правил, установлених законами, військовими уставами й наказами командирів (начальників). Військова дисципліна ґрунтується на усвідомленні кожним військовослужбовцем військового боргу й особистої відповідальності за захист своєї батьківщини, на його безмежній відданості своєму народу. Основним методом виховання у військовослужбовців високої дисциплінованості є переконання. Однак переконання не виключає застосування примусових заходів до тих, хто несумлінно ставиться до виконання свого військового боргу,

Військова дисципліна зобов’язує кожного військовослужбовця:

- бути вірним військовій присязі, строго дотримувати Конституції й закони Російської Федерації;

- виконувати свій військовий борг уміло й мужньо, сумлінно вивчати військова справа, берегти військове й державне майно;

- непохитно переносити труднощі військової служби, не щадити свого життя для виконання військового боргу;

- бути пильним, строго зберігати військову й державну таємницю; підтримувати певні військовими уставами правила взаємин між військовослужбовцями, кріпити військове товариство;

- робити повага командирам (начальникам} і один одному, дотримувати правил військового вітання й військової ввічливості;

з достоїнством поводитися в громадських місцях не допускати самому й утримувати інші від невартих учинків, сприяти захисту честі й достоїнства громадян

Заохочення, застосовувані до солдатів, матросам, сержантам і старшинам

Заохочення, застосовувані до солдатів, матросам, сержантам і старшинам

До солдатів, матросам, сержантам і старшинам застосовуються наступні заохочення:

а) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

б) оголошення подяки;

в) повідомлення на батьківщину або за місцем колишньої роботи (навчання) військовослужбовця, що проходить військову службу по заклику, обобразцовом виконанні їм військового боргу й про отримані заохочення;

г) нагородження грамотами, коштовними подарунками або грошима;

д) нагородження особистою фотографією військовослужбовця, знятого при розгорнутому Бойовому Прапорі військової частини (Військово-морському прапорі);

е) присвоєння солдатам (матросам) військового звання єфрейтор (старший матрос);

ж) присвоєння сержантам (старшинам) чергового військового звання на один щабель вище військового звання, передбаченого по займаній штатній посаді;

з) нагородження нагрудним знаком відмінника;

і) занесення в Книгу пошани військової частини (корабля) прізвищ солдат, матросів, сержантів і старшин (додаток 2);

к) збільшення тривалості основної відпустки військовослужбовцем, що проходить військову службу по заклику (за винятком курсантів військових освітніх установ професійного утворення), - на строк до 5 доби

До військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом на посадах солдатів, матросів, сержантів і старшин, застосовуються всі заохочення, зазначені в даній статті, крім пп. “в”, “до”.

Права командира взводу (начальника служби пального й мастильних матеріалів полку) по застосуванню заохочень до підпорядкованим їм солдатам, матросам, сержантам і старшинам

Права командирів (начальників) по застосуванню заохочень до підпорядкованим їм солдатам, матросам, сержантам і старшинам. Командир відділення, заступник командира взводу, старшина роти (команди) і командир взводу (групи) мають право:

а) знімати раніше накладені ними дисциплінарні стягнення;

б) повідомляти подяка

Заохочення, застосовувані кофицерам.

До офіцерів застосовуються наступні заохочення:

а) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

б) оголошення подяки;

в) нагородження грамотами, коштовними (у тому числі іменними) подарунками або грошима;

г) занесення в Книгу пошани військової частини (корабля) прізвищ

офіцерів;

д) дострокове присвоєння чергового військового звання;

е) присвоєння чергового військового звання до майора, капітана 3 ранги включно на один щабель вище військового звання, передбаченого по займаній штатній посаді;

ж) нагородження іменною холодною й вогнепальною зброєю

У військових освітніх установах професійного утворення крім заохочень, перерахованих у ст. 29, застосовується також занесення на Дошку пошани прізвищ слухачів і курсантів, що закінчили військову освітню установу вищого професійного утворення із золотою медаллю або військовою освітньою установою, що одержали по закінченні, середнього професійного утворення диплом сотличием.

5. Дисциплінарні стягнення, що накладаються на солдатів, матросів, сержантів і старшин

На солдатів і матросів можуть накладати наступні стягнення:

а) догана;

б) сувора догана;

в) позбавлення солдатів і матросів, що походять військову службу по заклику, чергового звільнення з розташування військової частини або з корабля на берег;

г) призначення солдатів і матросів, що проходять військову службу по заклику, позачергово в убрання на роботу - до 5 убрань;

д) арешт зі змістом на гауптвахті солдатів і матросів, що проходять військову службу за контрактом, - до 7 доби, а солдатів і матросів, що проходять військову службу по заклику, - до 10 доби;

е) позбавлення нагрудного знака відмінника;

ж) дострокове звільнення в запас солдатів і матросів, що проходять військову службу по контракті

6. Права командира взводу (начальника служби пального й мастильних матеріалів полку) по накладенню дисциплінарного стягнення на підлеглих йому солдат, матросів, сержантів і старшин

Командир взводу (групи) має право:

a) повідомляти догана й сувора догана;

б) позбавляти солдатів і матросів, що проходять військову службу по заклику, чергового звільнення з розташування військової частини або з корабля на берег;

в) призначати солдатів і матросів, що проходять військову службу по заклику, позачергово в убрання на роботу - до 4 убрань

7. Дисциплінарні стягнення, що накладаються на офіцерів

На офіцерів можуть накладати наступні стягнення:

догана;

сувора догана;

попередження про не повну службову відповідність;

зниження в посаді;

дострокове звільнення в запас офіцерів від заступників командирів полків, старших помічників командирів кораблів першого рангу, їм відповідних і нижче;

На вищих офіцерів можуть накладати наступні стягнення:

догана;

сувора догана;

попередження про не повну службову відповідність;

зниження вдолжности.

8. Загальні обов’язки військовослужбовця

Військовослужбовці Збройних Сил Російської Федерації в службовій діяльності керуються вимогами законів, військових уставів і не повинен бути пов’язаний з діяльністю суспільної, інших організацій і об’єднань пренаступної політичної мети

Pages: 1 2

Збережи - » ОВУ . З'явився готовий твір.

ОВУ

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.