Останній «письменницький» жест Цинцинната | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Останній «письменницький» жест Цинцинната

Перечитаємо, наприклад, сцену гри Цинцинната з Пьером у шахи, не забуваючи про дзеркальний «шифрі» героя, що прозрів до фіналу (гл. 13). У процесі гри Пьер відволікає увага партнера (і читача) жвавими вульгарними розмовами, призиває «багато не думати», згадує про дзеркала (у гранично зниженому контексті) і безперервно бере свої ходи назад. Можлива скороминуща асоціація з гоголівською сценою (Чичиков і Ноздрев за шашками) — додаткове маскування головного в тексті. Закінчується гра перемогою Цинцинната, однак Пьер намагається викрутитися: «Дурницю, ніякого мата немає. Ви… отут щось… смошенничали, от це стояло отут або отут, а не отут…» Після цього він як би ненавмисно змішує фігури. Цинциннат порушує мовчання тільки для того, щоб оголосити Пьеру мат (він робить це кілька разів).

Мовлення Пьера рясно заповнене однотипними слівцями «так», «так-те», «з». При перечитуванні очей мимоволі відзначає слова «мат» і «так»: вони виділені й синтаксичні засоби («Як — мат? Чому - мат?»). Дзеркальна зміна напрямку читання цих слів приносить «красномовні» результати: переможне слово Цинцинната - слово «там», а з особи Пьера спадає маска ув’язненого, оголюючи його щиру функцію - «кат», тобто кат. Паліндроми (тобто слова-перевертиши) взагалі ставляться до числа улюблених Набоковим прийомів, але в «Запрошенні на страту» він використає їх з максимальним ефектом

Отже, язикова картина роману не байдужна до його багатошарового змісту. Навпроти, саме в дрібних елементах художнього мовлення — самі тонкі ключі до розуміння його змісту. В одному з інтерв’ю Набоков якось сказав, що художник думає «не словами, а тінями слів». Осягти глибинний зміст «Запрошення на страту», не з огляду на дзеркального переломлення цих тіней, неможливо. Інтерпретація роману. У великій світовій науковій літературі про Набокове існують різні тлумачення «Запрошення на страту», однак можна із часток умовності звести їх до трьох основних позицій. Деякі літературні критики — сучасники Набокова побачили в романі насамперед антиутопію, свого роду політичну сатиру на тоталітарну диктатуру (фашизм, сталинизм і т.п.).

В історичному контексті середини 30-х років такий погляд цілком пояснимо: уже були широко відомі факти переслідування людей за їхні переконання, уже набирав прискорення тоталітарний терор. У такім тлумаченні Цинциннат — «маленька людина», жертва державного механізму, а єдиний спосіб порятунку особистості, нібито пропонований автором роману,— повна неучасть в «комунальному житті», отшельничество, эстетический эскапизм (від англ. еsсаре — втеча, відхід від дійсності). Прихильники такого трактування зіставляють набоковский роман із замятинским «Ми» (цей роман Набоков читав у французькому перекладі на початку 30-х років), з романом О. Хаксли «Прекрасний новий мир», опублікованому в 1932 році, і з написаної набагато пізніше антиутопією Дж. Оруэлла «1984».

Обох британців Набоков вчасно створення свого роману не читав, а пізніше був невисокої думки про їхні добутки. Не дивно, що він відкидав спроби побачити в його романі політично актуальну проблематику. Інакше був витлумачений набоковский роман поетом і критиком російського зарубіжжя В. Ходасевичем.

Для Ходасевича принципово важливо, що головний герой роману - письменник. За винятком головного героя в романі немає реальних персонажів і реального життя, уважає критик: «все інше - тільки гра декораторів-ельфів, гра прийомів і образів, що заповнюють творчу свідомість або, краще сказати, творчий марення Цинцинната». Мир творчості й мир реальності паралельні один одному й не перетинаються: «перехід з одного миру в іншій… подібний смерті».

Тому у фінальній сцені «Запрошення на страту» критик бачить свого роду метафору повернення художника із творчості в дійсність, пробудження від творчого сну. Інтерпретація Ходасевича пізніше була розвинена в численних англомовних роботах про Набокове. Дійсно, набоковский текст дає багаті можливості для спостережень над «життям прийому» у романі, але чи можна вважати його художньою енциклопедією формальних хитрувань? Третє тлумачення можна назвати екзистенціальним: роман Набокова присвячений вічній темі протистояння самотньої особистості тому миру, що неї оточується

Зовнішнє життя героя насправді всього лише сон, а смерть - пробудження. Пьер - не просто пародійний двійник Цинцинната, але втілення «земного» початку «людини взагалі», злитого з його духовним, ідеальним початком. Поки людина живе, тобто перебуває в дурному сні, він не може позбутися від цього свого зворотного боку. Лише смерть означає очищення душі. Набоковский роман дозволяє відчути за безглуздістю земного життя щось справжнє й високе

Крізь механічне марення псевдореальности справжній художник розрізняє щиру реальність і намагається передати цю свою інтуїцію в художній творчості. Традиції екзистенціальної інтерпретації були закладені статтею критика П, Бицилли й розвинені поруч літературознавців, зокрема С. Давидовим. Останнім часом з’явилися інтерпретації, що враховують сильні сторони «Эстетического» і екзистенціального прочитань. У таких роботах багатий арсенал набоковских прийомів, використаних у романі, витлумачена не як «самоцільна гра» письменника, а як засіб передати найтонші змісти

Як бачимо, значеннєва многослойность набоковского роману породжує різні прочитання. Кожне з них залежить від того, який елемент тексту приймається толмачем за значеннєву домінанту, тобто за змістовне «ядро» добутку. Можна сказати, що інтерпретатор уподібнюється героєві роману Цинциннату, що намагається зрозуміти й – головне – виразити те, що він осяг у навколишній його реальності. У цьому – і тільки в цьому – змісті Набоков запрошує читача до співтворчості, до вживаних блукань по лабіринтах створеної їм картини й - якщо вийде – до читацького прозріння

Збережи - » Останній «письменницький» жест Цинцинната . З'явився готовий твір.

Останній «письменницький» жест Цинцинната

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.