Органи кровотворення й імунного захисту | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Органи кровотворення й імунного захисту

Функції:

    Забезпечують безперервний процес відновлення кліток крові в точній відповідності з потребами організму. Підтримують контроль цілісність і індивідуальності організму, заснований на здатності кліток імунної системи відрізняти структурний компоненти свого організму від генетично чужорідних і знищувати останні Формування комплексу захисних реакцій, здатних протистояти зовнішньому середовищу. У захисних реакціях організму в цілому приоритетни три напрямки: - розпізнавання й знищення різних форм інфекційного початку (бактерії, віруси, гриби, паразити, найпростіші) ; продуктів їхнього метаболізму; чужорідних білків; полисахаридов. Нагляд за власними клітками організму; знищення своїх генетично змінених кліток (пухлинних) . Максимальне обмеження аутоиммунних реакцій (спрямованих проти власних кліток) .

Виходячи їх цих факторів можуть бути порушення імунної системи, що приводить до росту інфекційних, онкологічних, аутоиммунних захворювань.

ФАКТОРИ, ЩО ЗНИЖУЮТЬ ІМУННУ СИСТЕМУ

1. Екологічний фактор.

2. Неякісні товари й продукти. Приводять до збільшення числа патологічних форм лімфоцитів, збільшенню генетичних поломок різних кліток, що приводить до посилення навантаження на імунну систему.

3. Психологічний фактор - стреси. Приводять до збільшення виходу кортикостероидов, які приводять до масової загибелі лімфоцитів, знижуючи імунний статус.

4. Порушення балансу харчування, білкове голодування.

ЛОКАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІВ

До органів кровотворення й імунного захисту ставляться червоний кістковий мозок, тимус, селезінка, лімфатичні вузли, дифузійна лимфоидная тканина слизуватих оболонок травної, дихальної, сечостатевої системи, шкіри. Всі органи топографичеськи роз’єднані, але утворять єдину системи завдяки постійній міграції й рециркуляциии кліток, у них через кров, лімфу, тихорєцьку рідину.

КЛАСИФІКАЦІЯ

Стосовно кліток імунної системи всі органи діляться на 2 групи:

А. Центральні (первинні) - тимус, червоний кістковий мозок. Первинні, тому що тут відбувається перший антиген незалежний етап дифференицировки лімфоцитів.

Б. Периферичні: лимфоузли, селезінка, дифузійна тканина слизуватих оболонок. Тут відбувається вторинний етап - антиген залежна дифференцировка лімфоцитів.

Шкіру відносять і до центрального й до периферичних органів.

У центральних органах розвиток лімфоцитів не залежить від контакту з антигеном. На цьому етапі клітки здобувають спеціальні рецептори - маркери й стають иммунокомпетентними (здатними розрізняти різні класи чужорідних структур) . Ця здатність закладена в геноме, не вимагає присутності антигену. Теоретично формується здатність кліток реагувати в майбутньому на чужорідні структури. Один лімфоцит - один антиген.

У периферичних органах утворяться еффекторние лімфоцити, здатні не тільки розрізняти, але й знищувати чужорідні структури ( Т-Киллери, плазмоцити, Т и В клітки пам’яті) . Утворення цих кліток залежить від потреб організму.

Периферичні органи розташовані на шляхах можливого проникнення антигену в організм: · на пути циркуляции крови - селезенка. Ети орган ответственен за гуморальний иммунитет (виработка антител) .

· На пути циркулирующей лимфи - лимфоузли. Осуществляют контроль оттока лимфи от органов. Для лимфоузлов характерен клеточний иммунитет (опухолевие клетки проходят через лимфоузли) .

· На путях возможного контакта с внешней средой через воду, пищу, воздух - защитний слой слизистих оболочек, диффузная лимфоидная ткань слизистих оболочек (наиболее развита в пищеварительном тракте) .

ОСОБЛИВОСТІ мигдалин, пейерових бляшок кишечника, апендикса, солитарних фолікулів товстої кишки. У них секретируются иммунноглобулини групи А. Їхній синтез відбувається при участі епітеліальних кліток відповідних структур (травних, дихальних, сечостатевий систем) . Імуноглобуліни групи А попадають у порожнину органа або на поверхню слизуватої оболонки й сприяють знищенню чужорідних структур до їхнього влучення у внутрішні Середовища.

Шкіра - дуже важливий орган, виконує важливі захисні функції пов’язані із проникнення бактерій і інших чужорідних речовин через шкіру.

РОЗВИТОК

Всі елементи органів кровотворення й імунного захисту (комі тимуса) розвиваються з мезенхіми з посудинами. Основу всіх структур становить ретикулярна тканина (сітчаста структура) . У комплексі із клітками, що розвиваються, крові в кістковому мозку - миелоидная тканина.

У всіх інших структурах - лимфоидние клітки дають лимфоидную тканина.

Тимус - епітеліальна тканина особливої будови. Розвивається із прехондральной пластинки (епітелій шкірного типу) . Епітелій 3 - 4 пар зябрових кишень плюс мезенхіма з посудинами.

ЧЕРВОНИЙ КІСТКОВИЙ МОЗОК

Виконує дві головні функції: · образование и дифференцировка всех клеток крови на основе самоподдерживающейся популяции стволовой клетки · антигеннезависимая дифференцировка В-лимфоцитов. Источник развития - стволовая клетка.

Причини розвитку кліток у різних напрямках:

Специфічне мікрооточення Гемопоетичеськие фактори - гормони, біологічні активні речовини.

Тихорєцької ськлад і мікрооточення для що розвивається гемопоетичеськой клітки:

Осередку губчатої речовини пластинчастої кісткової тканини Ретикулярна тканина Елементи макрофагичеськой системи Спеціалізовані форми жирової тканини 5. Спеціалізована ділянка микроциркуляторного русла.

Осередку кісткової тканини морфофункциональная одиниця червоного кісткового мозку. Стінка осередку побудована із пластинчастої кісткової тканини й вистелена ендостом (в основі пухка сполучна тканина) . Під ним усередину осередку - прошарок сполучної тканини з посудинами, навколо яких розвивається ретикулярна тканина.

· Костная ткань обеспечивает кровоснабжение костного мозга, в том числе микроелементами и регуляторними веществами, которие образуются в костной ткани · имея жесткую конструкцию костная ткань ограничивает объем мозговой полости, препятствует безграничному росту мозговой ткани · контроль количества костного мозга в организме Ретикулярная ткань образует широко-петлистую сеть в петлях которой развиваются клетки крови.

Функції:

Утворить ретикулярні волокна опорно-механічна функція · ретикулярние клетки способни к фагоцитозу чужеродних структур · способни к синтезу гемопоетичеських факторов · вступают в контактное взаимодействие с клетками крови, давая сигнала к дифференцировке.

Макрофагичеськая система

У кістковому мозку локалізуються спеціальні макрофаги мігруючі із селезінки. Вони містять залізо у вигляді білка - ферритина. Кожна молекула речовини містить приблизно 4000 атомів заліза. Макрофаги индуцируют навколо себе утворення еритробластичеських острівців, будучи індукторами еритропоеза.

Жирова тканина лежить окремими острівцями становить масу жовтого кісткового мозку. Має специфічний хімічний ськлад. Цей жир не утилізується навіть при голодуванні. Жирова тканина створює в костномозговой порожнини тиськ необхідне для підтримки діяльності синусоидов. Жирова тканина бере участь у регуляції обсягу кровотворних тканин у кістковому мозку залежно від потреб організму.

Судинне русло в кістковому мозку адаптовано забезпеченню його функцій.

Особливості: · медленний ток крови и пульсация сосудов, что способствует миграции клеток из костного мозга в сосудистое русло · процесс миграции избирателен. В кровяное русло поступают только зрелие клетки. Клетки капилляров способни узнавать и сортировать клетки.

· В процессе прохождения через сосудистое русло удаляется ядро у еритроцитов · елементи сосудистого русла способни регулировать количество поступающих клеток ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СИНУСОИД · Капилляри красного костного мозга синусоидного типа (до 25-30 мкм) обеспечивают замедление тока крови. Синус имеет сфинктери, способние виключать часть капилляров из кровотока, что создает временний застой крови.

· Ендотелиоцити не имеют постоянних контактов, могут ськользить и образовивают временние пори, через которие легко проходят клетки · Базальная мембрана сосудов преривистая. На наружной поверхности синусоид имеются адвентициальние ретикулярние клетки, которие имеют отросчатую форму. Содержат в цитоплазме микрофиламенти и способни менять положение относительно ендотелиоцитов · Регулируют интенсивность поступления зрелих клеток внутрь сосудов.

Гранулопоез більш активно протікає ближче до периферії. Еритропоез відбувається навколо макрофагів. Тромбопоез поблизу синусоидов. Клітки не залишають кісткового мозку, а віддають тільки частина цитоплазми. Лимфо -, монопоез відбувається навколо дрібних артериол у прошарку сполучної тканини.

Кістковий мозок первинні орган иммуннопоеза. Існує кілька категорій лімфоцитів:

А. Попередники не мають рецепторів б. Пре-т-Лімфоцити мають поверхневі Т-Рецептори й мігрують у тимус.

Pages: 1 2

Збережи - » Органи кровотворення й імунного захисту . З'явився готовий твір.

Органи кровотворення й імунного захисту

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.