Оповідання Луки про «праведну землю» (Аналіз сцени першого акту п’єси М. Горького “На дні”.) | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Оповідання Луки про «праведну землю» (Аналіз сцени першого акту п’єси М. Горького “На дні”.)

П’єса «На дні», написана в 1902 році, показала, що в росіянку литерату-ру прийшов драматург-новатор. Були незвичайні й проблематика п’єси, і її герої - мешканці нічліжки. У ній Горький виступив як творець нового типу соци-ально-філософської драми. Він умів об’єктивно аналізувати навколишню дійсність, проникати в усі її протиріччя, що необхідно для напи-сания будь-якої п’єси. «На дні» - це п’єса, що з’явилася підсумком усього побачений-ного, пережитого й створеного раніше. П’єса «На дні» - обвинувальний акт капіталістичному суспільству, кото-рої викидає людей на дно життя, позбавляючи їхньої честі, достоїнства, витравляючи високі людські почуття

Але й тут, «на дні», триває влада «хазяїв життя», представлених у п’єсі лиховісними фігурами власників нічліжки. Мешканці «дна» « люди, щовиламалися» з життя, але, у відмінність Усі права захищені й охороняються законом &copy 2001-2005 олсоч. ру від героїв ранніх оповідань, Горький показує їх як людей, позбавлених почуття протесту. Письменник не знайомить нас із історією життя своїх героїв, про неї говориться швидко. Сьогодення в постояльців нічліжки жахливо, майбутнього в них немає. Увага дра-матурга зосереджена не стільки на долях окремих людей і виникаючих протиріч між ними, скільки на плині життя всіх персонажів вцелом.

Горький не обмежився зображенням однієї з найбільш характерних з-циально-побутових сторін російської дійсності. Це не побутова, а соціально-філософська п’єса, в основі якої лежить ідеологічно конфлікт. У ній про-тивопоставляются різні погляди на людину, правду й неправду в житті, мни-мый і справжній гуманізм. В обговоренні цих більших питань тією чи іншою мірою приймають учачи-стие майже всі нічліжники. Для п’єси характерні діалоги й монологи, раскры-вающие соціальні, філософські й эстетические позиції персонажів

З оббита-телей нічліжки Гіркий особливо виділяє мандрівника Луку. Безпаспортний бурлака Лука, якого багато м’яли в житті, прийшов до ви-воду, що людина гідна жалості й щедро обдаровує нею нічліжників. Він высту-пает як утішник, що бажає підбадьорити або ж примирити людини з його безра-достным існуванням. Перед відходом з нічліжки Лука розповідає її мешканцям про « правед-ную землю». Є така земля, де живуть «особливі люди», які один одного поважають, один одному допомагають, і все в них « славно-добре».

Одна людина, до-торого знав Лука, свято вірив у цю землю. Важко йому доводилося в житті, і в особливо тяжкі мінути ця віра в «праведну землю» допомагала йому не втрачати при-сутствия духу. «Одна в нього радість була - земля ця…» Але один раз зштовхнула його доля з одним ученим, у якого було багато різних книг, планів і карт. Попросила та людина показати йому на карті ту зем-лю. Але вчений не знайшов такої землі, виявилося, не існувало її на світлі

Розлетілася мрія цієї людини, що він плекав у своїй душі. Насправді ж ця «праведна земля» була неправдою від початку до кінця, і він це прекрасно знав, але жив цим обманом, тому що він давав йому хоч якусь надію, по-могал вижити. Але коли йому сказали в очі, що його «праведна земля» - неправда, те й жити виявилося ненавіщо.

Подібна втішлива неправда лише на час заспокоює людини, ведучи його від важкої реальності. І чим більше себе обманює людина, тим страшнее сприйняття дійсності. Втішлива неправда в благо людині, «не завжди правдою душу выле-чишь», - така філософська позиція Луки. Така позиція неприйнятна для Горького, він називає Луку шахраєм, ошуканцем. Однак ці висловлення не слід сприймати буквально.

Неправда не приносить Луці ніяких выгод. сужде-ние про Лук як ошуканці пов’язане з горьковским розумінням щирого гума-низма. Справжній гуманізм, по думці письменника, затверджує високе призначення людини й активно виступає на захист його життєвих прав. Мнимий гуманізм призиває жалувати людини, виражаючи йому лише зовнішнє співчуття. Проповедни-Ки, подібні до Луки, лише притупляють у людині почуття протесту проти соци-альной несправедливості

Вони виступають як примирителі з життям, у той час як необхідні гуманісти, що призивають до корінної перебудови соціального мироустройства.

Збережи - » Оповідання Луки про «праведну землю» (Аналіз сцени першого акту п’єси М. Горького “На дні”.) . З'явився готовий твір.

Оповідання Луки про «праведну землю» (Аналіз сцени першого акту п’єси М. Горького “На дні”.)

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.