Образи тварин у байках И. А. Крилова | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Образи тварин у байках И. А. Крилова

Байка - це коротке оповідання, що має алегоричний зміст. З метою іносказання байкарі різних часів використовували образи звірів і навіть предметів. По художніх міркуваннях, а іноді й по цензурним, на зміну людям у байці приходять тварини, наділені окремими людськими рисами: брутальністю, хоробрістю, добротою, мужністю. Крилов успадковував традицію ототожнення людей із тваринами у своїх древніх попередників

Але майстерність Крилова-Байкаря, звичайно, складається не в повній і незмінній підтримці цієї традиції. У літературу алегорія прийшла з фольклору, із середньовічних притчею, казок, де діяли традиційні казкові персонажі: лисиця, ведмідь, заєць, вовк. Крилов з’єднав досвід використання різних літературних жанрів в одне ціле

Мураха - уособлення працьовитості, свиня - неуцтва, ягня - лагідності. Як классицист, Крилов уважав, що викорінити пороки людства можна через їхнє осміяння. У байках висміюються жадібність, неуцтво, дурість. Висміюються як у зав’язці, шляхом окреслення споконвічно безглуздої ситуації, як, наприклад, в «Квартеті», так і в розв’язці й моралі. Пороки людства, алегоріями яких є звірі, висміяні автором

Образи тварин грають у Крилова важливу роль - вони несуть у собі не тільки окремі риси, але й цілі характери. Байки його мають не тільки побутовий характер. У Крилова існують історичні й соціальні байки, де висміюються людські пороки через алегоричні образи тварин. Наприклад, у байці «Виховання Лева» Лев-Батько не тільки втілення сили, мужності

Він ще й цар звірів, що створює в байці певний підтекст: мається на увазі виховання Олександра I швейцарцем Лагарпом. Лев-Батько виступає тут не тільки як грізний цар, але і як турботливий, але недалекий батько, що доручив виховання свого сина птахові, забувши про те, що царювати він буде над звірами. В образі лева-батька змальований цілий характер, з усіма його достоїнствами й недоліками, а не одна лише яка-небудь властивість людської натури

Так відбувається й з іншими історичними байками Крилова, тобто з тими байками, які мають реальний історичний підтекст. Тут уже можна говорити не стільки про алегорію, скільки про метафору, наприклад, у байках «Вовк на псарні» і «Щука й кіт». У цих байках під образами вовка й щуки мається на увазі Наполеон. Можна довго говорити, що Наполеон був хитрий, спритний, розумний, але в той же час не розрахував своїх можливостей і потрапив «на псарню» замість «кошари».

Соотнеся образ вовка з усім алегоричним змістом байки, ми відразу вгадуємо в ньому завойовника Наполеона. Але при цьому образ вовка ніяк не звужується до зображення цієї конкретної людини, він настільки Широкий і всеооъемлющ, що оасня не втрачає своєї цінності й поза контекстом епохи. Образи тварин у Крилова можна зрівняти з образами тварин у казках Салтыкова-Щедріна, де часом, не знаючи історичного підґрунтя, важко вгадати призначення цього образа в добутку. Отже, з’ясувавши, що образи тварин несуть у собі цілі характери конкретних копіювання заборонене © 2005 людей, ми можемо підсумувати наступне: людина невіддільна від свого соціального стану, і образи тварин можна класифікувати і як метафори певних соціальних рівнів

Царі, вельможі, чиновники, «маленькі люди» також знайшли своє метафоричне відбиття в образах тварин у Крилова. Наприклад, у байці «Лев і барс», де лев і барс - вищі шари суспільства, лисиця й кіт - чиновництво. Сюди ж можна віднести байку «Вовк і ягня». «У сильного завжди неспроможний винуватий», - говорить мораль. Образ ягняти використаний не тільки як алегорія слабості й беззахисності, але цей образ ще й з’являється як метафора певного соціального рівня, можливо дрібних чиновників

Іноді Крилов іронізує не тільки над соціальними пороками, але й над самою опорою соціальних сходів - державними інститутами. Для цього використовуються образи тварин. Прикладом може служити байка «Квартет», де пародіюється Державна рада, створений в 1801 році, і його чотири департаменти, очолювані: Пустуха-Мавпа, Осел, Козел Так клишавий Ведмедик Затіяли зіграти Квартет… Ударили в смички, б’ють, а користі немає. Дійсно, що ж очікує такий квартет-рада в майбутньому, якщо в його глав}7 поставлена навіть не зграя собак, а саме настільки різні тварини

Цю же тему продовжує Крилов у байці «Лебідь, Рак і Щука». По обсязі це зовсім невеликий добуток, але це не благає її достоїнств. Байка гостро сатирична; мораль, дана автором на початку добутку, допомагає читачам настроїтися на потрібний лад, відразу й безпомилково зрозуміти думки автора, завуальовані езоповою мовою

Сучасники Крилова прекрасно розуміли алегорії поета: Один раз Лебідь, Рак да Щука Везти з поклажею віз узялися, И разом троє все в нього впряглися; Зі шкіри лізуть геть, а воза досі немає ходу! Поклажа б для них здавалася й легка. Так Лебідь рветься в хмари, Рак задкує назад, а Щука тягне у воду. Отже, широко використовувані Криловим образи різних тварин з різними характерами вказують також і на реалістичну основу байки, що проявляється в створенні Криловим російського національного характеру

Реалізм Крилова, зв’язок його байок з народною основою надає його добуткам росіянин, національний дух. Образи тварин, які часом на ілюстраціях бувають зображені в російських національних костюмах, несуть у собі сатиричну типізацію рис російського національного характеру. Для його окреслення Крилов використовує також прийом індивідуалізації мовлення персонажа. Байкар вкладає у вуста тварин окремі елементи розмовного мовлення раз-пых станів того часу. Крилов - справді народний письменник, художник величезної сили, його вплив на російську літературу було величезним

В Івана Андрійовича вчилися такі майстри слова, як Некрасов, Салтиков-Щедрін, Островський. У наш час байки Крилова знайшли нове життя. Вони як і раніше борються зі святенництвом і Лицемірством, вульгарністю й чванством - у цьому секрет їх довголіття

Збережи - » Образи тварин у байках И. А. Крилова . З'явився готовий твір.

Образи тварин у байках И. А. Крилова

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.