Образ оповідача в творі «Тарас Бульба» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Образ оповідача в творі «Тарас Бульба»

Історію Тараса і його синів представляє оповідач, який по-своєму оцінює все, що відбувається з героями; Він представник іншого часу, і події, що відбуваються в житті героїв, сприймаються ним як сторінка літописних згадок. Його симпатії на боці Тараса і козаків. Однак він презентує себе як історика і намагається дотримуватися об’єктивності: під час опису масштабів знищення ворогів указує на неадекватну жорстокість Тараса. Учні мають навчитися «бачити» оповідача, розуміти його позицію. Дійти певних висновків школярі зможуть під час роботи з текстом твору. Слід запропонувати їм знайти відповідь на такі запитання:

-У тексті твору оповідач постійно супроводжує читача: коментує минуле, він розповідає про події і їх учасників, про звички та побут героїв, передає/розкриває їхні думки і переживання. Знайдіть у тексті відступи-включенняоповідача, поясніть їхфункцію. З якою метою автор вводить у текст слово оповідача ?

-Перечитайте уважно твір і доберіть з тексту висловлювання оповідача, що вас зацікавили. Поясніть свій вибір.

Варіант виконання цього завдання.

Із представлених далі висловлювань можна запропонувати учням обрати ті, що їх зацікавили,і пояснити, в якій ситуації вони були проголошені.

•козачество - широкая, разгульная замашка русской природи;

•Так вот она, Сечь! Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордме и крепкие, как львы! Вот откуда разливает-ся воля и козачество на всю Украйну!

•неизвестно будущее, и стоит оно предчеловеком подобно осеннему туману, поднявшемуся из болот. Безумно лета’ют в нем вверх и вниз, черкая крыльями, пти-цы, не распознавая в очи друг друга, голубка - не видя ястреба, ястреб - не видя голубки, и никто не знает, как далеко летает он от своей погибели.

•Коли время бурно, все превращает оно в рев и гром, бугря и подымая валы, как не поднять их бессильным рекам; коли же безветренно и тихо, яснее всех рек рас-стилает оно свою неоглядную склянную поверхность, веч-нуюнегуочей…

•нет силы сильнее веры.

•далеко разносится могучее слово, будучи подобно гудящей колокольной меди, в которую много повергнул мастер дорогого чистого серебра, чтобы далече по городам, лачугам, палатам и весям разносился красный звон, сзывая равно всех на святую молитву.

•Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!

Прощайте и детство, и игры, и все, и все!

Після закінчення роботи в групах учні мають представити результати своїх розвідок. Після обговорення висловлених думок з метою підбиття підсумків роботи вчителю доцільно запропонувати учням відповісти на узагальнюючі запитання:

-Чи змінилося ваше сприйняття твору і ставлення до нього? Якщо зміни відбулися, то чим ви їх можете пояснити ?

-Чи відтворений автором в повісті образ епохи? Якою її бачить читач?

-З якою метою автор обрав такий ракурс зо -враження?

У фіналі уроку слід провести експрес-рекомендацію (письмово чи усно): запропонувати учням завершити таке речення:

-Рекомендую прочитати твір М.Гоголя «Тарас Бульба», тому що….

Відмова від пріоритету ідеологічної заданості під час опрацювання повісті «Тарас Бульба» відкриває перед читачем можливості неупередженого спілкування з будь-яким іншим художнім твором.

Збережи - » Образ оповідача в творі «Тарас Бульба» . З'явився готовий твір.

Образ оповідача в творі «Тарас Бульба»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.