Образ армії в суспільній свідомості | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Образ армії в суспільній свідомості

Образ армії в суспільній свідомості формується вже не стільки по національній ознаці, скільки за рівнем довіри до армії з боку різних соціальних і національних груп населення, особливо потерпілих у її здатність захистити від терору й відновити цивільний порядок. В екстремальній ситуації міжнаціональні суперечки й конфлікти, як показала життя, переходять із парламентських форм рішення в насильницькі, що супроводжуються, як відкритим фізичним насильством над особистістю, групами населення, так і над інститутами місцевої влади, масовим терором у суспільному житті. При екстремальних ситуаціях у масовій свідомості можуть активно функціонувати кілька образів армії: армії - ворога, армії - захисниці, армії - опори, армії - насильства, армії - винуватниці й навіть загарбницької

На армію у зв’язку з її змушеним уведенням на територію, на якій оголошується надзвичайний стан, як би перекладається вся відповідальність за міжнаціональний конфлікт, і армія стає мішенню для вираження суспільного невдоволення

Цінність армії обумовлена:

- у соціальному аспекті - тим, наскільки вона, примиряє й поєднує всіх членів суспільства, зберігає баланс між класовими, національними й загальнолюдськими цінностями;

- у політичному плані - тим, наскільки вона здатна забезпечити мирний розвиток країни, стабілізувати обстановку, виступити на захист конституційних органів державної влади й народу;

- у духовній сфері - тим, наскільки вона здатна зрозуміти, що силові прийоми в конфліктній ситуації безглузді

Завдання забезпечення надійної оборони країни не можна розглядати изолированно від рішення загальних проблем у політику, економіці, науці, міжнаціональних відносинах, утворенні, охороні здоров’я, культурі й т.д.

Система безпеки повинна забезпечити широке інформування суспільства про стан справ, забезпечити збір і узагальнення інформації в області політики й економіки, у сферах соціальної, військової, екологічної, вжити попереджувальних заходів, що забезпечують стабільність розвитку суспільства й др.

А також включати такі поняття, як:

- Визначення життєво важливих інтересів, цілей і пріоритетів країни

- Оцінка характеру реальних і потенційних погроз життєвим інтересам

- Визначення ресурсів і засобів, необхідних для захисту цих інтересів

- Розробка стратегії забезпечення безпеки країни, боротьби з міжнародним тероризмом, із глобальним наркобізнесом і др.

Історичний досвід нашої країни переконує: війна, підготовка до неї й подолання її наслідків перекладають країну на спадну галузь розвитку й, навпаки, мир ініціює прогрес

Війна повинна перестати бути засобом рішення економічних, політичних, ідеологічних і ін. суперечок. Для всіх розсудливих людей сьогодні стає очевидним, що в ракетно-ядерній війні переможців не буде, що результатом її може тільки загибель усього людства

Сьогодні зовсім не обов’язково починати світову ракетно-ядерну війну, що б підвести планету до найнебезпечнішої риси. Будь-який локальний збройний конфлікт, як правило, швидко втягує у військову участь велика кількість малих і більших держав. Тому дуже важливо відмовитися не тільки від ядерних варіантів застосування військової сили для рішення політичних і інших суперечок, але й взагалі від орієнтації на військову силу як фундамент відносин з іншими державами. Мир міняється й дуже швидко.

У сучасних умовах військова політика будь-якої держави може бути прогресивної або реакційної. Прогресивна політика спрямована на запобігання будь-яких воєн, а реакційна йде врозріз. Реальності сьогоднішнього миру такі, що забезпечення безпеки поки ще немислимо без засобів збройного насильства

Все питання полягає в тому, якими вони повинні бути в кожної конкретної країни, що б інтереси національної безпеки не підривали досягнутого рівня стабільності міжнародних відносин

Справжню національну безпеку можна створити тоді, коли вона буде ґрунтуватися на пріоритеті загальнолюдських цінностей. Політичний курс кожної країни повинен зводиться до того, щоб замість конфронтації й невтримної гонки озброєнь зміцнювала довіра й взаєморозуміння, розширювалося співробітництво між державами, скорочувалися їх озброєння

И вчора, і сьогодні, і завтра, поки буде існувати армія, мірилом її характеристик залишиться рівень її готовності до захисту своєї держави або союзників у випадку можливої агресії, тобто рівень професійної підготовки, рівень здатності протистояти супротивникові. Подальший розвиток армії багато в чому залежить від зміни міжнародної обстановки

У наш час потрібні конструктивні речення по перебудові в збройних силах. Замічено, що вже можна привести приклади про зміни: почате кількісне скорочення армії, серйозна увага звертається на викорінювання ганебних явищ, пов’язаних з нестатутними відносинами й ін. Ставиться питання про професійну службу

Армія повинна існувати не для того, щоб воювати, а для того щоб зберегти мир

Військові політики провели вже чимало дискусій із проблем військової доктрини, ядерної зброї, військовій стратегії й військовій технології, і майбутньої структури збройних сил. Зачіпається питання й про можливу екологічну катастрофу. Під погрозою виснаження й забруднення перебувають лісові масиви, океанічні райони, Земля

Серед ключових питань військової реформи на найближчі роки - створення оптимального сполучення високопрофесійного кадрового складу (не тільки офіцерів і прапорщиків, але й сержантів, а від частини й рядового складу) зі збереженням удосконаленої системи заклику на основі “Закону про загальну військову повинність”.

Вірно. Жити можна по-різному. Ми, юні громадяни, частина свого народу й усього людства, і тому, як я живу, як він живе, як живе кожний, що кожний робить, як робить, як до всього ставиться, як ставиться до тих умовам і обставинам, у яких живе людина, особистість - залежить життя свого народу, доля всього людства

Це тільки деяким здається, що від однієї людини нічого не залежить, що тільки - від начальників, від влади, від держави. Немає! Це не так.

Саме від кожного з нас, від нашого поводження, від нашої дійсності, від нашого відношення до навколишнього світу, до людей, до самого себе - залежить дуже многое.

На даному етапі положення в нашій країні дуже важке, ми разом переживаємо кризу, не закінчилася війна в Чечні, трапляються й інші негативні явища

Чому ми такі?

По-перше, ми всі різні. Серед нас є добрі й злі, моральні й аморальні, законослухняні й злочинці, п’яниці й наркомани, злодії, фанатики віри й атеїсти, богатие й бідні, розумні й дурні, здорові й хворі, і ін. Ми, молодь, чуємо по радіо, читаємо в пресі, бачимо по телебаченню, де підносять фільми жахів; бачимо й чуємо кримінальні розбирання й убивства, іде пропаганда насильства, жорстокості

И ми, молодь, по-різному на це реагуємо. Комусь, напевно, хочеться бути схожими на героїв цих фільмів, наслідувати їм

Так чому ми такі? Чому ми воюємо, убиваємо, хитримо, обманюємо, заздримо; чому перестаємо бути добрими, чому нешанобливо ставимося до старих, до природи, до всього живого? Ще самі ж і обурюємося, чому стає більше поганих людей. Звичайно, кожній людині хочеться, щоб його оточували добрі люди, щоб не боятися виходити пізно на вулицю, щоб не було потрібно замикати квартиру на двоє залізних дверей, установлювати на вікна ґрат

Молоді часом нікуди дітися - всі культурні заклади, спортивні площадки й ін. коштують чимало грошей. Не всі батьки можуть виділити ту або іншу суму

Крім того, ми стоїмо на краї екологічної катастрофи

Що ж робити? Треба направити сили людства на творення, на захист усього живого, навчити жити в гармонії із природою, один з одним у довірі й згоді, у дружбі й любові. А сам головне не влаштовувати воїн, ліквідувати вогнища. Тому що земля, що людина підриває - живаючись

Pages: 1 2

Збережи - » Образ армії в суспільній свідомості . З'явився готовий твір.

Образ армії в суспільній свідомості

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.