Обов’язку командира взводу | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Обов’язку командира взводу

Начальник служби пального й мастильних матеріалів полку підкоряється заступникові командира полку по тилу і є прямим начальником особового складу служби пального й мастильних матеріалів полку. Він відповідає за ощадливу витрату пального, мастильних матеріалів і спеціальних рідин, а також за виконання вимог безпеки при звертанні з ними й зобов’язаний:

- контролювати витрата пального й мастильних матеріалів і проводити заходу щодо їхньої ощадливої витрати в підрозділах полку;

- перевіряти не рідше одного разу на місяць наявність і якість пального, спеціальних рідин у підрозділах і на складі полку, а також наявність і стан технічних засобів служби;

- організовувати правильну експлуатацію технічних засобів служби, роботу із прийому, зберіганню й видачі підрозділам пального, мастильних матеріалів, спеціальних рідин і технічних засобів, а також роботу пунктів заправлення, забезпечуючи при цьому проведення протипожежних заходів і виконання вимог безпеки;

- організовувати збір і здачу відпрацьованих масел

12. Обов’язку солдата (матроса)

Солдат (матрос) у мирний і воєнний час відповідає за точне й своєчасне виконання покладених на нього обов’язків і поставлених йому завдань, а так само за справний стан своєї зброї, довіреної йому військовій техніці й схоронність виданого йому майна. Він підкоряється командирові відділення

Солдат (матрос) зобов’язаний:

- глибоко усвідомлювати свій борг воїна ВР, зразково виконувати обов’язку військової служби, опановувати всім, чому навчають командири;

- знати посади, військові звання й прізвища своїх прямих начальників до командира дивізії включно;

- робити повага до командирів і старшим, поважати честь і достоїнство товаришів по службі, дотримувати правил військової ввічливості, поводження й військове вітання;

- повсякденно гартувати себе, удосконалювати свою фізичну підготовку, дотримувати правил особистої й суспільної гігієни;

- постійно бути за формою й акуратно одягненим;

- досконало знати й мати завжди справне, вичищене, готове до бая зброя й військова техніка;

- дбайливо носити одяг і взуття, вчасно й акуратно їх

лагодити, щодня чистити й зберігати, де зазначено;

- строго виконувати вимоги безпеки при звертанні зі зброєю, роботі з технікою й в інших випадках, у також вимоги пожежної безпеки;

- при необхідності відлучитися в межах розташування полку запитати не цей дозвіл у командира відділення, а після повернення доповісти йому про прибуття;

- при знаходженні поза розташуванням полку поводитися з достоїнством і честю, не допускати порушення громадського порядку й невартих учинків стосовно цивільного населення

За зразкове виконання обов’язків військової служби, успіхи в бойовій підготовці й зразковій військовій дисципліні солдатові може бути привласнене військове звання єфрейтори, а матрацу - старший матрос

Єфрейтор (старший матрос) зобов’язаний поморгати командирові відділення в навчанні у вихованні солдатів (матросів).

13. Приміщення, передбачені для розміщення роти в казармі

Військовослужбовці, що проходять військову службу по заклику, крім матросів і старшин, що перебувають на кораблях, розміщаються вказармах.

Для розміщення кожної роти повинні бути передбачені наступні приміщення:

- спальне приміщення;

- кімната дозвілля;

- канцелярія роти;

- кімната для зберігання зброї;

- кімната (місце) для чищення зброї;

- кімната (місце) для спортивних занять;

- кімната побутового обслуговування;

- комора для зберігання майна роти й особистих речей військовослужбовців;

- кімната (місце) для паління й чищення взуття;

- сушарка для обмундирування й взуття;

- кімната для вмивання;

- душова;

- туалет

У розташуванні кожного батальйону приділяються кімнати для командира батальйону, його заступників, штабу батальйону, для підготовки до занять, нарад і відпочинку офіцерів. Для проведення занять у полицю обладнаються необхідні класи, У кожній частині обладнається кімната бойової слави (історії) і ведеться Книга пошани військової частини (корабля).

Добове вбрання призначається для підтримки внутрішнього порядку, охорони особового складу, озброєння, військової техніки й боєприпасів, приміщень і майна військової частини (підрозділу), контролю за станом справ у підрозділах і своєчасному вживанні заходів по попередженню правопорушень, а також для виконання інших обов’язків по внутрішній службі

У добове вбрання роти призначаються:

- черговий по роті;

- днювальні по роті

Кількість змін днювальних у ротах визначається командиром полку

Склад добового вбрання по гуртожитку військовослужбовців-жінок, а також його обов’язки визначаються стосовно до добового вбрання роти

Всі особи добового вбрання повинні твердо знати, точно й сумлінно виконувати свої обов’язки, наполегливо домагаючись виконання розпорядку дня й дотримання інших правил внутрішнього порядку

Без дозволу чергового по полку особи добового вбрання не мають права припиняти або передавати кому-небудь виконання своїх обов’язків

15. Обов’язку чергового по роті

Черговий по роті зобов’язаний:

- при оголошенні тривоги робити підйом особового складу, сповіщати військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, до прибуття в роту офіцерів роти або старшини роти виконувати вказівки чергового по полку;

- стежити за точним виконанням розпорядку дня в роті, у встановлений час робити загальний підйом особового складу;

- знати місцезнаходження роти й порядок її виклику, наявність у роті людей, кількість находящихся в убранні, хворих, арештованих (ув’язнених під варту), звільнених з розташування полку або відправлених у складі команд, а також наявність і точна витрата зброї;

- видавати зброя, крім пістолетів, тільки за наказом командира або старшини роти, роблячи про це запис у книзі видачі зброї й боєприпасів (додаток 10); при прийманні зброї перевіряти номери й комплектність його; постійно мати при собі й нікому не передавати ключі від кімнати для зберігання зброї;

- у випадку яких-небудь подій у роті й порушення встановлених уставами правил взаємин між солдатами або сержантами роти вживати невідкладних заходів до наведення порядку; негайно доповідати про цьому черговому по полку й командирові роти або його заступникові, а під час відсутності останніх - старшині роти;

- стежити за наявністю й справним станом засобів пожежогасіння роти й охоронної сигнализація кімнат для зберігання зброї, виконанням вимог пожежної безпеки в роті (паління дозволяти тільки в спеціально відведених місцях, просушку обмундирування - тільки в сушарках, спостерігати за виконанням правил топлення печей і користування лампами);

- по команді чергового по полку закривати двері казарми на запори, а допуск відвідувачів здійснювати по дзвінку сигналізації після попереднього ознайомлення;

- при виникненні пожежі викликати пожежну команду, вжити заходів по його гасінню й негайно доповісти черговому по полку й командирові роти, а також вжити заходів по висновку людей і по виносі зброї й майна із приміщень, яким загрожує небезпека;

Pages: 1 2

Збережи - » Обов’язку командира взводу . З'явився готовий твір.

Обов’язку командира взводу

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.