Навчання В. И. Вернадського про біосферу й ноосферу | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Навчання В. И. Вернадського про біосферу й ноосферу

Науковий і суспільний інтерес до навчання В.И. Вернадського про біосферу, до його фундаментальних праць загострюється у зв’язку із загостренням планетарної екологічної ситуації, з негативними наслідками, що підсилилися, впливу науково-технічного прогресу на природне середовище, що ставить під погрозу подальше існування всього живого на землі. До появи робіт В.И. Вернадського роль живих організмів на Землі представлялася вченим дуже скромної. У результаті його робіт вчення про біосферу оформився як новий науковий напрямок. Вернадський дав поняття біосфері наступне: «це область існування на землі «живої речовини», тобто сукупності всіх живих організмів. Вона містить у собі нижню (тропосферну) частина атмосфери, всю гідросферу й верхню частину літосфери .» Науково-філософські вишукування В.И. Вернадського також були спрямовані на виявлення механізмів взаємодії «живої речовини» з навколишньою неживою природою, біогеохімічним і геохімічним циклами елементів у біосфері, виявлення геохімічних полів «стійкості життя» або «меж життя». До природних факторів глобальних впливів на біосферу варто віднести геофізичні й космічні фактори (геомагнітні поля, космічні випромінювання).

В.И. Вернадський довів, що як би слабко не був кожний організм окремо, всі вони, разом узяті, протягом тривалого відрізка часу виступають як потужний геологічний фактор, що грає істотну роль у житті планети. Геологічна діяльність живих організмів проявляється як наслідок наступних їхніх особливостей: вони найтіснішим образом пов’язані з навколишнім середовищем і взаємодіють із нею в процесі обміну речовиною й енергією; обмін речовин організмів із середовищем здійснюється в процесі біологічного круговороту; сумарний ефект результатів діяльності організмів проявляється протягом дуже тривалих (сотень мільйонів років) відрізків часу

Порушення «меж життя», які можуть викликати загибель живих організмів, викликаються як природними природними (надлишок або недолік хімічних елементів, геомагнітні поля, радіоактивні випромінювання, вулканічні виверження й ін.) так і штучними антропогенними впливами (шкідливі газові викиди, пестициди, добрива, важкі метали, стічні води підприємств, тверді відходи, сміття й ін.). Так, недолік деяких елементів харчування в ґрунті, особливо мікроелементів, приводить до різкого зниження продуктивності сільськогосподарських культур і стійкості до несприятливих абиотическим і биотическим факторам

Періодично виникаючі спалахи на Сонце обурюють геомагнітне поле Землі, приводять до магнітних бур, які негативно впливають на стан людини. У періоди магнітних бур або так званих «несприятливих днів» погіршується стан хворих людей, що страждають серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, зростає число судинних кризів

Естественн ие ио низирующие фактори середовища також впливають на біосферу. На думку ряду дослідників, на планеті існують так звані радіоактивні провінції, які характеризуються підвищеним змістом радіоактивних речовин у зовнішнім середовищі. Такі провінції відомі в США, Франції, Індії, Росії. Максимальною радіоактивністю характеризуються торфовища болотистої Хибинской тундри, і майже в 3 рази нижче активність пустельного сірозему

Чорноземи по цьому показнику займають проміжне положення. Рослини й тваринний мир виконують функцію первинної ланки численних трофічних ланцюгів і визначають включення радіонуклідів в усі інші биотические компоненти біосфери

Зміст природних радіонуклідів у живих організмах і рослинах залежить не тільки від їхньої концентрації в навколишнім середовищі, але й від них функціонального стану

Із зернових культур інтенсивно накопичують радіонукліди просо, ячмінь, жито, і в 10 разів менше рис; з овочевих культур багато радіонуклідів накопичують квасоля, горох; з коренеплодів - картопля, ріпа; з овочів - огірки, помідори; капуста - мало. Багато накопичують гриби, чорна смородина. Подібно рослинам, тварини й людина характеризуються певним рівнем змісту радіоактивних елементів, одержуваних ними з їжею й безпосередньо із середовища перебування

У людини полоній, радій і торий накопичуються переважно в кістковій тканині, хоча активність їх вище в бруньках, печінці, підшлунковій залозі. Досить більше кількості радіоактивних елементів виявляються в роговиці очей

Величезний збиток біосфері й світовій економіці наносять такі стихійні лиха як урагани, землетруси, цунамі, снігопади й ін. Щорічний збиток від них оцінюється в 30 мільярдів доларів, щорічне число людських жертв в усьому світі 250 тисяч

Такі лише деякі природні фактори глобальних впливів на біосферу. Як говориться, від них нікуди не дінешся. Гірше, коли ми зустрічаємося зі штучно створеними людиною антропогенними біогеохімічними провінціями. Іншими словами із забрудненнями навколишнього середовища, шкідливими газовими викидами, стічними промисловими водами, відходами сільськогосподарських підприємств, побутовими відходами. Прикладів нерозумного, бездумного, часто з непередбаченими наслідками звертання із природою, з навколишнім середовищем, на жаль, безліч

Реактивний літак за один трансатлантичний рейс спалює більше 35 тонн атмосферного кисню - стільки ж, скільки споживають для подиху близько 10 тис. чоловік протягом року життя

Промисловістю й транспортом уводиться в атмосферу багато шкідливих речовин. Учені пророкують, що до 2070 року концентрація атмосферного вуглекислого газу може підвищитися в 2 рази, що приведе до підвищення середньої температури нижнього шару повітря на 2,50 і глобальному потеплінню клімату

Велика шкода біосфері приносять різного роду відходи, міське й побутове сміття. Якщо всі їх розподілити по земній поверхні, то вони покриють її протягом 15 років шаром товщиною 5 метрів .

Необхідно зберігати природні агробіоценози, генофонди, збільшувати площі зеленних насаджень. Рослини на 1 гектарі скверу або саду за годину поглинають вуглекислого газу стільки, скільки за цей час видихнуть більше 200 чоловік

Навчання В.И. Вернадського про біосферу, її еволюційному розвитку, а також переході біосфери в ноосферу (сферу розуму) є сучасною філософією природознавства на міцній діалектичній основі. У ноосфері діють складні різнобічні взаємодії людини, суспільства із природою, і хід наукової, соціальної думки, практичних дій повинні бути спрямовані на усунення або зменшення впливу несприятливих для майбутніх поколінь людства наслідків технічного прогресу, на збереження динамічної рівноваги біосфери й збільшення її природних багатств

Формування й гармонічне вдосконалювання ноосфери є однієї із пріоритетних завдань людства на сучасному етапі цивілізації. Як відзначав В.И. Вернадський, у ноосфері людин уперше стає найбільшої геологічною силоміць.

«Він може й повинен перебудовувати своєю працею й думкою область свого життя, перебудовувати докорінно в порівнянні з тим, що було раніше. Перед ним відкриваються усе більше й більше широкі творчі можливості »

«Людина вперше реально зрозуміла, що він житель планети й може - повинен мислити й діяти в новому аспекті, не тільки в аспекті окремої особистості, сім’ї, роду, держав або їхніх сполучників, але й у планетному аспекті. Він, як все живе, може мислити й діяти в планетному аспекті тільки в області життя - біосфері, у певній земній оболонці, з якої він нерозривно закономірно зв’язаний, і піти з якої він не може. Його існування є її функція. Він несе її із собою всюди. І він її неминуче, закономірно, безупинно міняє»

По визначеннях учених, вік Землі дорівнює приблизно 5 млрд. років. Найбільш древні сліди живих організмів знайдені в Південній Африці (Східний Трансвааль), у товщі гірських порід, вік яких дорівнює 3,2 млрд. років. Ці організми нагадували сучасних нитчатих бактерій

Учені навіть дали їм назва - еобактериум изолятум . Таким чином, можна вважати, що біосфера Землі виникла біля трьох мільярдів років назад.

Наземні організми з’явилися близько 400 млн. років тому. Це були перші примітивні рослини. З появою на суші живих організмів і виникненням рослин починається найважливіший етап в історії розвитку біосфери. Із цього періоду почалося їхнє швидке поширення по планеті, і в цей час Землю населяє величезна кількість разнообразнейших рослинних і тварин організмів

Pages: 1 2 3

Збережи - » Навчання В. И. Вернадського про біосферу й ноосферу . З'явився готовий твір.

Навчання В. И. Вернадського про біосферу й ноосферу

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.