Науковий підхід при плануванні бою | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Науковий підхід при плануванні бою

Науковий підхід - обов’язкова умова створення угруповань своїх військ і ухвалення рішення на розгром супротивника. У сучасних умовах, коли вироблений об’єктивний контроль для розрахунку умови розгрому супротивника створення научно-обоснованних угруповань своїх військ і рішення на розгром супротивника - науковий підхід дозволяє раціонально використовувати кількість військ і виробити найбільш доцільні способи дії. Зберігається особовий склад, бойова техніка, озброєння, матеріальні ресурси, мети бою достигшие повністю в більше короткий термін. Основним критеріям служать мети, які необхідно досягти в бої. Склад і можливості супротивника, свої можливості угруповання.

Прорахувавши можливості супротивника необхідно визначити склад ударних сил. Сил і засобів забезпечення. Забезпечення повинне бути всебічним.

На кількість приваблюваних військ впливає їхня бойова можливість, що складається з:

• качество имеющегося вооружения, техники, боеприпасов;

• степени обеспеченности войск;

• обученности войск;

• политика морального состояния.

Важливе значення має розташування військ і їхнє застосування, у яких використовуються принципи:

• концентрация войск на направлении главного удара, на направление другого удара, на неударних направлениях;

• маневри войсками в ходе сражения.

По досвіду минулих воєн прийнято, що наступаючий має перевагу 3:1, на напрямок до головного удару 6:1. Якісна різниця цих співвідношень буває різна. Облік перерахованих умов створення угруповання дозволяє з більшою часткою ймовірності планувати результат бою, тривалість бою, втрати військ, озброєння й техніки, витрата матеріальних засобів.

Розробка планування операцій проводиться органами керування, які можуть бути постійними й тимчасовими. Будь-який орган керування повинен виконувати наступні функції:

• оценить обстановку;

• рассчитать создание собственной группировки войск;

• спланировать обеспечение войск;

• определить задачи;

• проконтролировать их виполнение;

• реагировать на изменение обстановки, своевременно уточнять задачи войскам.

Тому органи керування повинні складатися із групи, що визначає загальне планування.

Груп, що визначають завдання спеціальним військам.

Груп, що визначають завдання забезпечення.

Військ пунктів, що забезпечують роботу, керування (їхнє розміщення, переміщення, зв’язок)

Один пункт керування здатний тримати під контролем ситуацію у всьому районі проведення бою й оперативно реагувати на зміни на одному - двох напрямках.

Якщо таких напрямків більш ніж два, прийнято створювати додаткові (тимчасові) пункти керування.

Тимчасові пункти керування призначені для керування військ на ізольованих напрямках в обмежений період часу. Виконує ті ж самі функції, що й основні пункти керування, перебуваючи в прямому підпорядкуванні. Уважається, що один пункт керування може мати в підпорядкуванні 8-12 підпорядкованих пунктів керування, це викликано тим, що рішення приймається одноосібно командуючим, що 12 пунктів керування охопити, як правило, не в змозі.

Описана мною система пунктів керування прийнята ВР РФ по досвіду Великої Вітчизняної війни й локальних воїн останнього часу.

ВР РФ прийнято, що вся відповідальність за ухвалені рішення лягає на одну людину.

У процесі вироблення рішень допускаються колегіальність.

З визначенням задуму (головної частини рішення) вся відповідальність лягає на командуючого, прийнятий їм задум не обговорюються й може бути змінений тільки їм самим.

Вироблення рішення починається із з’ясування завдань. Далі йде всебічна оцінка обстановки.

Результати зміни оцінки обстановки аналізується всіма штабами, і висновки з оцінки обстановки дозволяють командуючому визначити задум (основну частину рішення) . У задум командуючий одноосібно визначає способи й порядок розгрому супротивника, порядок його вогневої поразки, завдання ударним групам.

Далі заступники командуючого й штаб уже визначає завдання спеціальним військам, завдання по забезпеченню військ.

Складаються детальні плани дій військ.

Найбільш важливим у цей період стає питання організації взаємодій (тобто детального узгодження дій військ в інтересах ударного угруповання за часом, по місцю, по завданнях) розглядається різні варіанти дій військ. У силу важливості питання взаємодії організує особисто командуючий. До моменту завершення взаємодії штаби повинні закінчити формулювання завдань військам. Після чого починається практична підготовка до бою. По досвіду воїн у фронті таке планування займає 12-18 днів з розвитком засобів автоматизації керування строки нині скорочені до 10-12 днів.

Висновок: розглянутий нами алгоритм вироблення рішення дозволяє всебічно врахувати всі фактори, які можуть вплинути на результат бою, реагувати на зміни обстановки в ході бою.

Створення угруповання й вироблення рішень на бої, найважливіша функція військового керівництва всіх ступенів.

Pages: 1 2

Збережи - » Науковий підхід при плануванні бою . З'явився готовий твір.

Науковий підхід при плануванні бою

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.