НАРКОТИКИ | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

НАРКОТИКИ

1.

Зловживання наркотиками, відоме з найдавніших часів, зараз поширилося в розмірах, що тривожать всю світову громадськість. Навіть при звуженні, з погляду наркологів, границь наркоманії до юридичних прийнятних у багатьох країнах наркоманії визнані соціальним нещастям. Наркотичні мафії управляють державами (Латинська Америка) , мають свої армії (Південно-східна Азія) . Доходи підпільних корпорацій по торгівлі наркотиками перевищують відомі доходи від торгівлі нафтою й наближаються до світових доходів від торгівлі зброєю. Особливо згубне зловживання в молодіжному середовищі - дивується й сьогодення, і майбутнє суспільства. Повна, з погляду наркологів, картина поширення зловживання, що включає форми токсикоманій, ще більше трагична. Речовини й препарати, не включені в список наркотиків, як правило, ще більш злоякісні, приводять до ще більшого збитку для індивідуума.

У міжнародному антинаркотичному центрі в Нью-Йорку існує документ, що вказує на число наркоманів на земній кулі - 1 000 000 000 чоловік.

Наркоманія, як підкреслюють експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я, є великою погрозою для охорони здоров’я у світовому масштабі.

Кожна держава вживає заходів по попередженню зловживання серед населення, виключенням не є й Росія.

2.

8 січня 1998 року президентом Російської Федерації Єльциним Б. Н. був підписаний Федеральний закон про наркотичні засоби й психотропні речовини (№ 3 ФЗ) , раніше прийнятий Державною Думою (10.12.97) і схвалений Радою Федерації (24.12.97) . Закон набув чинності через три місяці від дня його офіційного опублікування.

Закон установлює правові основи державної політики в сфері обороту наркотичних засобів, психотропних речовин і в області протидії їхньому незаконному обороту з метою охорони здоров’я громадян, державної й суспільної безпеки.

У законі використовуються наступні основні поняття: наркотичні засоби речовини синтетичного або природного походження, препарати, рослини, включені в Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і їхніх прекурсорів, що підлягають контролю в РФ, відповідно до законодавства РФ, міжнародними договорами, у тому числі Конвенції про наркотичні засоби 1961 року; психотропні речовини - речовини синтетичного або природного походження, препарати, природні матері - червоні, включені в Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають контролю в РФ, відповідно до законодавства РФ, міжнародними договорами, у тому числі Конвенції про психотропні речовини 1971 року; прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин - речовини, часто використовувані при виробництві, виготовленні, переробці наркотичних засобів і психотропних речовин, включені в Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають контролю в РФ, відповідно до законодавства РФ, міжнародними договорами, у тому числі Конвенції ООН про боротьбі проти незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року; аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - заборонені для обороту в РФ речовини синтетичного або природного походження, не включені в Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і їхніх прекурсорів, хімічна структура й властивості яких подібні з хімічною структурою й властивостями наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивное дія яких вони відтворюють; препарат - суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить одне або трохи наркотичних засобів або психотропних речовин, включених у Перелік; оборот наркотичних засобів, психотропних речовин і їхніх прекурсорів - культивування рослин; розробка, виробництво, виготовлення, переробка, зберігання, перевезення, пересилання, відпустка, реалізація, розподіл, придбання, використання, ввіз на митну територію РФ, вивіз із митної території РФ, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і їхніх прекурсорів, дозволені й контрольовані відповідно до законодавства РФ; незаконний оборот наркотичних засобів, психотропних речовин і їхніх прекурсорів - оборот наркотичних засобів, психотропних речовин і їхніх прекурсорів, здійснюваний у порушення законодавства РФ; Виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин - дії, спрямовані на серійне одержання наркотичних засобів або психотропних речовин з хімічних речовин і (або) рослин; виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин - дії, у результаті яких на основі наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх прекурсорів отримані готові до використання й споживання форми наркотичних засобів, психотропних речовин або утримуючі їхні лікарські засоби; переробка наркотичних засобів, психотропних речовин - дії, у результаті яких відбувається рафінування (очищення від сторонніх домішок) , підвищення в препараті концентрації наркотичних засобів або психотропних речовин, а також одержання на їхній основі речовин, що не є наркотичними засобами або психотропними речовинами; розподіл наркотичних засобів, психотропних речовин - дії, у результаті яких відповідно до порядку, установленим Урядом РФ, конкретні юридичні особи одержують у встановлені для них розмірах конкретні наркотичні засоби або психотропні речовини для здійснення обороту наркотичних засобів або психотропних речовин; ввіз (вивіз) наркотичних засобів, психотропних речовин і їхніх прекурсорів (далі ввіз (вивіз) ) - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин і їхніх прекурсорів з митної території іншої держави на митну територію РФ або з митної території РФ на митну територію іншої держави; наркоманія захворювання, обумовлене залежністю від наркотичного засобу або психотропної речовини; хворою наркоманією - особа, якій за результатами медичного огляду, проведеного відповідно до сьогодення ФЗ, поставлений діагноз "наркоманія"; незаконне споживання наркотичних засобів або психотропних речовин - споживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря; державні квоти на наркотичні засоби або психотропні речовини (далі - державні квоти) - квоти на наркотичні засоби й психотропні речовини, установлювані Урядом РФ відповідно до міжнародних договорів РФ на підставі розрахунку потреби РФ у наркотичних засобах і психотропних речовинах, у межах яких здійснюється їхній оборот.

Законом установлюються організаційні основи діяльності в сфері обороту наркотичних засобів і психотропних речовин, а також заходу щодо протидії незаконному обороту наркотичних засобів, психотропних речовин і їхніх прекурсорів. Розглянемо деякі положення закону, що ставляться до вищевказаних мір протидії.

Згідно ст. 40 ФЗ-№3(1998) , у РФ забороняється споживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря.

Також, згідно ст. 46 ФЗ-№3(1998) , заборонена пропаганда наркотичних засобів, психотропних речовин і їхніх прекурсорів. Реклама наркотичних засобів, внесених у списьки 1 і 2, може здійснюватися винятково в спеціалізованих друкованих виданнях, розрахованих на медичних і фармацевтичних працівників. Забороняється поширення з метою реклами зразків лікарських засобів, що містять психотропні речовини або наркотичні засоби.

Згідно ст. 51 ФЗ-№3(1998) , юридична особа, замішана в незаконному обороті вищевказаних засобів, підлягає ліквідації (у відповідності зі статтею 61 Цивільного кодексу РФ) .

За порушення ФЗ-№3(1998) посадові особи й громадяни РФ несуть відповідальність відповідно до законодавства РФ.

Матеріальна відповідальність за збиток, заподіяний юридичній особі, покладає на працівника зазначеної юридичної особи, якщо невиконання або неналежне виконання їм трудових обов’язків спричинило розкрадання або недостачу наркотичних засобів або психотропних речовин.

Зазначений працівник відповідно до законодавства РФ про працю несе матеріальну відповідальність у розмірі 100-кратного розміру прямого дійсного збитку, заподіяного юридичній особі в результаті розкрадання або недостачі наркотичних засобів або психотропних речовин.

3.

Порушення правил обігу з наркотичними засобами й психотропними речовинами є злочином проти здоров’я населення й суспільної моральності.

Pages: 1 2 3

Збережи - » НАРКОТИКИ . З'явився готовий твір.

НАРКОТИКИ

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.