Національний дух і мова народу в народній казці | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Національний дух і мова народу в народній казці

Народна творчість, і особливо казка,- це самі древні добутки, які ми вправі називати дитячою літературою. У складній історії чеського народу казка зіграла особливу роль: вона протягом багатьох століть зберігала національний дух і мову народу, що перебували під погрозою зникнення

Ще в XIV-XV століттях німецькі колоністи проникали в чеські землі й осідали там. Після розгрому гуситського руху в XVI столітті Чехія майже повністю втрачає свою національну самостійність. Державною мовою стає німецький; в 1625 році чеське дворянство запрошує зайняти престол австрійського короля Фердинанда I, що прагнув онімечити країну, увести католицизм і знищити гуситське протестантство. Школи, навчальні заклади, державні канцелярії, преса мали право висловлюватися тільки німецькою мовою. Однак національна мова збереглася в народі, і саме тому всі триста років німецького панування не змогли знищити чеську національну народну культуру

Кризовий період у чеській національній культурі наступив наприкінці XVIII століття, і в цей же період наступає чеське Відродження. Передова чеська інтелігенція героїчно відстоює національну культуру: збираються й видаються народні казки й пісні, вивчається національна історія, і головним чином такі її періоди, у які народ боровся за свою незалежність. На початку XIX століття з’являються перші друковані збірники чеських народних казок. А в середині століття, у період революції 1848 року, чеські демократи боролися, зокрема, щоб чеська мова стала державним нарівні з німецьким. Їм удалося домогтися, щоб у народних початкових школах викладання велося чеською мовою. Правда, після придушення революції 1848 року, у період реакції, що наступила, процес понімечення населення триває, однак порожниною знищити результати діяльності чеських патріотів уже виявилося неможливим

Величезну роль у цьому процесі зіграла казка. На початку XIX століття вона була вираженням прогресивних ідей чеського народу, вираженням його надій, його моральних і эстетических поглядів, протистояла міщанській і повчальній літературі, за допомогою якої правлячі класи прагнули виховати ногое онімечене й оміщанене покоління, позбавлене високих.ідеалів, покоління, що стало б вірним слугою Австрійському будинку в Чехії. Добутку чеської народної творчості виховували дітей у дусі любові до своєї батьківщини, прищеплювали смак до національної літератури й рідної мови, викликали любов до народу - єдиному носію чеської національної культури. Тому всі передові письменники Чехії зверталися до фольклору, до народних сюжетів, до народної мови. Так у чеській літературі XIX століття визначилися чисто народні жанри - пісня, балада, казка

Чеські народні казки зібрані в більші зводи. Існують багатотомні записи, що належать В. Тилле, И. Горі й іншим збирачам і дослідникам чеського фольклору. Відмітною рисою чеських казок є гумор, прославляння дотепного, спритного селянина, мастерового, батрака. У таких казках, як «Гонза й хазяїн», «Варені яйця», «Учений лікар», і інших іноді й драматичні конфлікти дозволяються гумористично. Тверезий розум селянина, критичне відношення до жадібності богатого дозволяють оповідачеві знайти завжди дотепний вихід з положення. Висміюються чванство й дурість німецьких поневолювачів і показується розумова перевага традиційного казкового героя - дурного Куби або Гонзи.

Ці мотиви народних казок використав і обробив чеський поет XIX століття Карел Эрбен. Особливості соціального й економічного становища Чехії Кашлі своє вираження в казках героїчного циклу. У невеликій гористій країні, де було дуже мало орної землі, селянинові здавна не вистачало хліби. Тому в казках часто прославляється такий подвиг героя, що допомагає Нагодувати багатьох людей. Наприклад, казка «Валибук і краса-ипца циганка» приводить до думки, що перемога над страшним чудовиськом - змієм аж ніяк не самий великий подвиг. Лише коли герой допомагає очистити поля від каменів, розорати їх, засіяти й зібрати врожай, він винагороджується. Янко-крепиш (в однойменній казці) прославляється тому, що він добув хліб для всього села й до нового врожаю ніхто не буде голодувати

На російську мову для дітей переведено небагато казок. У збірник «Чеські народні казки» увійшли не тільки казки, що збереглися у фольклорних редакціях, але й літературні казки й обробки народних мотивів класиками чеської літератури К. Эрбеном і Б. Немцовой. Імена цих двох письменників, що не призначали свої добутки дітям, давно стали відомі кожній дитині в Чехословаччині. Значна частина казок і балад входить у шкільні хрестоматії, видається дитячими видавництвами, і, подібно тому як у Росії казки Пушкіна, казки й повести Б. Немцовой, балади й казки К. Эрбена стали надбанням дитячої літератури

Збережи - » Національний дух і мова народу в народній казці . З'явився готовий твір.

Національний дух і мова народу в народній казці

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.