На тему «Байки у світовій літературі» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

На тему «Байки у світовій літературі»

Що називається байкою, і які її головні ознаки? Байка - це невелике, здебільшого віршований оповідання повчального характеру, героями якого виступають звірі, люди, рослини або предмети. Головна думка називається мораллю. Вона може перебувати як на початку, так і наприкінці байки. Обов’язковим для байки є використання алегорії, сатири, іронії. Алегорія (у перекладі із грецького означає «іносказання») - це такий художній прийом, що полягає в зображенні одних явищ або образів через інші. Байці властив стислість і повчальність. Мова байки простій, близький до розмовного. Метою байки є висміювання людських недоліків, недоліків суспільства для того, щоб виправити або викорінити їх.

Кого вважають засновником байки? Засновником байки вважають легендарного давньогрецького байкаря, що живе в VI ст. до н.е. на острові Самоса. Все життя Эзоп провів у рабстві. Його байки спочатку поширювалися усно, а згодом їх почали збирати в рукописі, Эзопу приписують збірник байок, у якому налічується понад 400 добутків

Назвіть найвідоміших байкарів миру. Які їхні добутки ви знаєте? Послідовниками Эзопа були Федр, Бабрий, Крилов. Серед їхніх добутків багато байок з однаковими назвами: «Лисиця й виноград», «Жаба й Віл», «Лисиця й Ворон» та інші. Сюжет, ідея байки залишаються езопівськими, автори вдосконалювали їх з літературної точки зору - висловлюючи своє власне бачення

Чому автори не змінювали самі назви байок? Як ви вважаєте, чому ми можемо навчитися в Эзопа? Римському поетові Федру належать такі рядки: В Эзопа вчитеся, добрі люди! Для того байка колють під ребро, Щоб виправити людські недоліки й похвалити красу й добро

Головна думка байки И. А. Крилова «Вовк і Ягня»? Головна думка байки висловлена в перших рядках байки: У сильного неспроможний винний завжди. Цих прикладів в історії ми досить знаємо. Вовк відчуває себе хазяїном, тому що був у тих місцях найсильнішим. Тому є безліч причин, щоб висунути обвинувачення неспроможному Ягняті й виправдати себе (захист не має значення для тих, хто узявся робити несправедливість.) Якими рисами характеру наділяє И. Крилов Вовка і Ягняти?

Вовк И. Крилова жорстокий, грубий, лицемірний. Говорячи про нього, автор використає слова, які передають характер Вовка: «бродив», «хоче поживиться», «голову тобі», «поволок». Вовк - упевнений у своїй силі й безкарності, тому в його мовленні велика кількість окличних речень, лайок. Ягня ж - необразливі. Інтонації його благаючі, жалібні: «якщо пресвітлий Вовк дозволить» , «насмілюся вам сказати», «і переглянься», «ах, чим же винуватий я?»

Збережи - » На тему «Байки у світовій літературі» . З'явився готовий твір.

На тему «Байки у світовій літературі»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.