Можливості мовознавства | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Можливості мовознавства

Можливість розшифровки хетської мови дозволила вченим глибше проникнути в тьму часів. Сенсаційним відкриттям окапалось твердження, що хетська мова родственен російській, англійській, грецькій, литовській і іншій мовам індоєвропейської сім’ї мов

Так, хетське слово «дулуга» означає «довгий», хетське «вадар» і російське «вода» мають однакове значення, так л«е як «небіс» і «небеса».

Завдяки відкриттю таємниці ієрогліфів давньоєгипетської мови вчені змогли прочитати напису на стінах пірамід, скульптур, саркофагів, що збагатило світову культуру, заговорили також папірусні сувої - документи древньої історії. Клинописні ж пам’ятники культури шумерів - багатий матеріал для вивчення найдавніших праць по математиці, сільському господарству, медицині, літературі. Виявляється, теорема Пифагора була відкрита ще математиками Месопотамії

Шумерські вчені становили календарі, карти, успішно використовували в медицині різні рослини. Прислів’я - мудрість і поетичність шумерського народу - набагато старше єгипетських. Наприклад, одна з них: «Білі країна погано збройна, ворог завжди буде стояти у воріт». А байки, сюжети яких, як уважали, придумав езоп, виявляється, з’явилися ще раніше Вшумере.

Латинська мова донесла до нас велику культуру й історію народу, поглиненого хвилями часу, тому що дав життя многим современним.мовам, загальне назва яких - романські - несе в собі відзвук і відсвіт столиці латинської мови - Рима. У цей час латинським листом (латиницею) користуються близько 600 мільйонів чоловік. Це майже вся Європа, Америка, Австралія й частина Африки

На зміну архаїчної латині (пам’ятники: надгробні написи, офіційні документи) прийшла класична латинська мова, що досяг розквіту в прозаїчних творах Цицерона й Цезаря, у поезії Вергілія, Овідія й Горация. Довгий час латинь залишалася мовою дипломатії, науки й культури: у середні століття письменники створювали свої добутки на латинському; у той же час латинь використовувалася як загальну письмову мову в Західній Європі; на латині створювали свої праці філософ Спиноза, фізик Ньютон, математик Лейбниц. І сучасна наука тісно пов’язана з латинською мовою, тому що віддавна він служив джерелом утворення термінології

Латинські слова, що збагатили наше мовлення, уводили через мови-посередники (французький, німецький, польський). Серед слів латинського походження багато наукових термінів: алібі, вертикаль, меридіан, перпендикуляр, пропорція, радіус, формула; велика кількість суспільно-політичних і філософських термінів: клас, конституція, маніфест, пленум, революція, республіка, референдум. До латинських запозичень належать такі слова: адвокат, асистент, аудиторія, цирк, глобус, інтелігенція, культура гитература,- новатор, ребус і др.

Збережи - » Можливості мовознавства . З'явився готовий твір.

Можливості мовознавства

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.