Мотив праведничества й жертовності в оповіданні А. И. Солженицына «Матренин двір» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Мотив праведничества й жертовності в оповіданні А. И. Солженицына «Матренин двір»

Як і багато хто, оповідання Солженицына «Матренин двір» заснований на фактах біографії самого письменника. Однак у ньому відбиті не роки, проведені в сталін-ских таборах, а життя письменника в селі Милыдево Владимирської області. Головна героїня оповідання - ре-ально існуюча жінка, добре знайома З-Лженицыну, подробиці життя й смерті якої він і відтворив. Образ Матрены втілює в собі риси того типу людей, яких у наш час залишається усе менше pi менше.

Ця людина, сам того не розуміючи й не стре-мясь до тому, відповідає всім канонам християнської моралі й заповідей. Матрена живе не для себе, вона живе для інших і не бачить у цьому нічого особливого або видатного. Відповідно до її життєвої філософії, всі так і долж-але бути. Тому в героїні не виникає думки отка-зать комусь у допомозі навіть у ті моменти, коли допомога потрібно їй самої

Вона допомагає всім, не зауважуючи того, що люди з відвертою нахабністю користуються її добротою. У цій безкорисливій допомозі весь зміст і ціль її життя. У цьому оповіданні, що з’єднало в собі риси художе-ственного нарису, оповідання романного типу й навіть елементи житія, головним є мотив з-ного й незрозумілого праведника. На це вказує навіть первісна назва добутку: «Не коштує село без праведника», - яке згодом було зраді-але на всім відоме «Матренин двір». Саме Матрена - убожіючи й фізично немічна, виявилася тим самим праведником, без якого не мо-жет стояти село, а в цілому й увесь світ. Завдяки своїй духовній чистоті, несвідомому проходженню задо-нам гуманізму й християнської доброти, Матрена ста-ла тим стовпом, що втримує навколишній світ від остаточного саморуйнування, викликаного жадібно-стью й взаємним недоброжелательством.

У цьому зв’язку особливо символичной здається загибель героїні наприкінці оповідання. На мій погляд, подібне за-вершение оповідання можна осмислити не тільки як зображення трагічної особистої долі, але і як грізне передвістя катастрофи, що наближається, для горо-так, села, та й для всієї Росії. Матрена й подібні їй - це останні «опори», що втримують мир від падіння вбездну.

У цьому плані можна провести паралель із біблійним переказом про Содом і Гоморре, містах, які Бог обіцяв поща-дить, якщо там найдеться хоча б десять праведників. Але праведників там не виявилося, і міста були разруше-ны. На думку Солженицына, саме така доля мо-жет незабаром очікувати й наш мир. Про особливу відміченість Матрены Богом свиде-тельствует і картина її смерті. Після загибелі усі права захищені 2001-2005 її тіло перетворюється в теперішнє криваве місиво, і тільки особа сільської праведниці, «більше живе, чим мерт-витті», а також права рука чудом уцелели. « Ручку-Те пра-вую залишив їй Господь

Там буде Богові молитися…» - говорить одна з жінок. З Божою допомогою Матрена протистоїть злому початку, що завжди є присутнім у житті. Навіть гинув-немає вона після того, як у неї украли казанок з водою й вона, не маючи можливості причащатися в сусідньому хра-ме, що перебував занадто далеко від її села, виявляється беззахисна перед силами зла. На мій погляд, цей епізод показує відношення Солженицы-На до бездуховності, що панувала в суспільстві тих лет, і ис-коренению релігії. Зневірившись у Бога, Росія не зможе вистояти й виявиться неспроможна перед злом

Ду-Ховное початок людей завжди було пов’язане з релігією, з вірою, і тому, уважає письменник, якщо люди втрата-ют віру, то вони втратять і свою людяність, превра-тятся в живі машини

Збережи - » Мотив праведничества й жертовності в оповіданні А. И. Солженицына «Матренин двір» . З'явився готовий твір.

Мотив праведничества й жертовності в оповіданні А. И. Солженицына «Матренин двір»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.