Морфологія (Загальний ОГЛЯД) | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Морфологія (Загальний ОГЛЯД)

Варіант 1

1. Укажіть дієприкметник. А Розуміючи. Б Вигравши. В Розкішний. Г Затхлий.

2. Укажіть дієприслівник. А Просвіжений. Б Вмитий. В Присівши. Г Відірваний.

3. Укажіть правильні твердження. А Іменник має дві категорії чисел: однину та множину. Б Прикметники поділяються на дві групи за значенням: якісні

Та відносні.

В Іменник має три категорії роду: жіночий, чоловічий, середній.

Г Неозначена форма дієслова — це те саме, що інфінітив, початкова форма.

4. Укажіть правильно записані числівники. А П’ятдесятьма (-Ьома), Шістьма (-Ьома). Б Шестидесяти вісьмох. В Сімдесятьома дев’яноста два. Г Тисяча п’ятьмастами дев’яноста двох.

5. Укажіть неправильно зазначені розряди займенників. А Я, ти, ми, ви, він — особові. Б Ніщо, ніхто, деякий, абичий, що-Небудь — неозначені.


В Всякий, весь, кожен, інший, жодний — означальні. Г Мій, твій, свій, ваш — присвійні.

6. Указати частиномовну приналежність слова Рік у рік. А Прикметник. Б Прислівник. В Прийменник. Г Іменник.

7. Указати частиномовну приналежність слова Речовина. А Займенник. Б Іменник. В Прийменник. Г Частка.

8. Указати частиномовну приналежність слова Радісно. А Прикметник. Б Прислівник. В Прийменник. Г Іменник.

9. Укажіть правильні твердження. А Морфологія — наука, що вивчає частини мови. Б Дієприкметник. — самостійна частина мови, що означає

Ознаку предмета і відповідає на питання Який?

В Прислівник — самостійна незмінна частина мови, що виражає ознаку дії, стану, ознаку іншої ознаки і відповідає на питання Який? скільки? де? коли? звідки? куди? коли? навіщо? Та ін.

Г Морфологія — наука, що вивчає значущі частини слова.

10. Указати частиномовну приналежність слова Радісний. А Прикметник. Б Прислівник. В Прийменник. Г Іменник.

11. Указати частиномовну приналежність слова Радіючи. А Прикметник. Б Прислівник. В Дієприкметник. Г Дієприслівник.

12. Указати частиномовну приналежність слова Радість. А Прикметник. Б Прислівник.


В Прийменник. Г Іменник.

Варіант 2

1. Укажіть правильні твердження. А Гріти — дієслово другої дієвідміни. Б Валити — дієслово першої дієвідміни. В Палаючі (степи) — активний дієприкметник. Г Дієприслівник найчастіше виконує роль означення в реченні.

2. Укажіть правильні твердження. А Числівники від п’яти до десяти мають при відмінюванні

Паралельні форми.

Б Дробові числівники відмінюються так чисельник як порядковий числівник, а знаменник — як кількісний числівник.

В Числівники

сорок ,

дев’яносто ,

сто у непрямих відмінках мають закінчення

.

Г Числівники

тисяча ,

мільйон ,

мільярд ,

нуль відмінюються як прикметники.

3. Скільки особливих форм існує у дієслів? А Дві. Б Три. В Чотири. Г П’ять.

4. Укажіть похідні прийменники. А Поміж, з-Попід, з-За. Б До, поблизу, незважаючи на. В В, у, на, при, до. Г Щоб, коли, але, проте, бо.

5. Зазначте рядок сурядних сполучників. А І, й, бо, що, а. Б Але, проте, та, чи то … чи то. В Коли, де, щоб, незважаючи на те що. Г Зате, однак, який, хоч.

6. Укажіть частки. А Ось, тільки, вже, б. Б Невже, хіба, ж, нехай, але.


В Ніякий, ніде, аніхто, деякий. Г Навряд чи, навіть, бодай, ні.

7. Указати частиномовну приналежність слова Зрадівши. А Прикметник. Б Прислівник. В Дієприкметник. Г Дієприслівник.

8. Вкаазати частиномовну приналежність слова Вболіваючи. А Прикметник. Б Прислівник. В Дієприкметник. Г Дієприслівник.

9. Указати частиномовну приналежність слова Побілений. А Прикметник. Б Прислівник. В Дієприкметник. Г Дієприслівник.

10. Указати частиномовну приналежність слова Свій. А Займенник. Б Іменник. В Прийменник. Г Частка.

11. Указати частиномовну приналежність слова Їхній. А Займенник. Б Іменник. В Прийменник. Г Частка.

12. Указати частиномовну приналежність слова З-За. А Сполучник. Б Частка. В Прийменник. Г Вигук.

Варіант 3

1. Указати частиномовну приналежність слова Чийого. А Займенник. Б Іменник. В Прикметник. Г Частка.


2. Указати частиномовну приналежність слова Спересердя. А Прикметник. Б Прислівник. В Прийменник. Г Іменник.

3. Указати частиномовну приналежність слова Вгору. А Прикметник. Б Прислівник. В Прийменник. Г Іменник.

4. Указати частиномовну приналежність слова Пліч-О-Пліч. А Прикметник. Б Прислівник. В Прийменник. Г Іменник.

5. Указати частиномовну приналежність слова Перед. А Сполучник. Б Частка. В Прийменник. Г Вигук.

6. Указати частиномовну приналежність слова Віч-На-Віч. А Прикметник. Б Прислівник. В Прийменник. Г Іменник.

7. Указати частиномовну приналежність слова З-Над. А Сполучник. Б Частка. В Прийменник. Г Вигук.

8. Указати частиномовну приналежність слова Стиснений. А Прикметник. Б Прислівник. В Дієприкметник. Г Дієприслівник.

9. Указати частиномовну приналежність слова Загальмований. А Прикметник. Б Прислівник.


В Дієприкметник. Г Дієприслівник.

10. Указати частиномовну приналежність слова Вирішивши. А Прикметник. Б Прислівник. В Дієприкметник. Г Дієприслівник.

11. Указати частиномовну приналежність слова Ласкавий. А Прикметник. Б Прислівник. В Дієприкметник. Г Дієприслівник.

12. Указати частиномовну приналежність слова Спідлоба. А Сполучник. Б Частка. В Вигук. Г Прислівник.

Варіант 4

1. Указати частиномовну приналежність слова Зачарувати. А Дієслово. Б Прислівник. В Дієприкметник. Г Дієприслівник.

2. Указати частиномовну приналежність слова Нарозхват. А Прикметник. Б Прислівник. В Дієприкметник. Г Дієприслівник.

3. Указати частиномовну приналежність слова Той. А Сполучник. Б Частка. В Прийменник. Г Займенник.

4. Указати частиномовну приналежність слова Коли. А Сполучник. Б Частка. В Прийменник. Г Вигук.


5. Указати частиномовну приналежність слова По. А Сполучник. Б Частка. В Прийменник. Г Вигук.

6. Указати частиномовну приналежність слова Ех! А Сполучник. Б Частка. В Прийменник. Г Вигук.

7. Указати частиномовну приналежність слова Багато. А Прислівник. Б Числівник. В Іменник. Г Прикметник.

8. Указати частиномовну приналежність слова Кільканадцять. А Прислівник. Б Числівник. В Іменник. Г Прикметник.

9. Указати частиномовну приналежність слова Сім’я. А Прислівник. Б Числівник. В Іменник. Г Прикметник.

10. Указати частиномовну приналежність слова П’ять. А Прислівник. Б Числівник. В Іменник. Г Прикметник.

Pages: 1 2

Збережи - » Морфологія (Загальний ОГЛЯД) . З'явився готовий твір.

Морфологія (Загальний ОГЛЯД)

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.