Морфемна будова слова. Морф і морфема. Особливості аломлрфів | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Морфемна будова слова. Морф і морфема. Особливості аломлрфів

Морфема – найменша значуща одиниця слова Розрізнення понять морф та морфема необхідне, хоча деякі вчені їх не розділяють. морф/морфема = звук/фонема. Морфема – узагальнена одиниця мови, результат наукової абстракції, вона позбавлена матеріальної оболонки. Морф – матеріальна реалізація морфеми у слові. Основні ознаки морфем: мінімальність (найменша значуща одиниця, семантична неподільність на менші одиниці), значеннєвість (обов’язкова наявність певного значення), двобічність (має план змісту і план вираження, на відміну від фонеми, яка має тільки план вираження).

Різновиди тієї самої морфеми – аломорфи. Особливості аломорфів: тотожність значення, різняться незначним фонемним складом, відмінність зумовлена характером сусідніх звуків, тобто аломорфи не можуть заміняти одне одного в одній позиції (багато школ замість шкіл або шкіла замість школа неможна сказати). Від аломорфів слід відрізняти варіанти морфем, які характеризуються такими ознаками: тотожність значення, тотожність позиції, здатність в усіх позиціях заміняти один одного. В СУЛМ варіантів морфем небагато: ОМУ-ІМ (на високому(ім)), ЕСЕНЬК-ІСЕНЬК-УСЕНЬК (мале(і, ю)сенький), А-АЯ (добра(я)).

Збережи - » Морфемна будова слова. Морф і морфема. Особливості аломлрфів . З'явився готовий твір.

Морфемна будова слова. Морф і морфема. Особливості аломлрфів

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.