Міжнародний Суд Організації Об’єднаних Націй | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Міжнародний Суд Організації Об’єднаних Націй

Відповідно до Уставу ООН в 1945 році був заснований новий судовий орган - Міжнародний Суд. Відповідно до статті 92 Уставу ООН, Міжнародний Суд є головним судовим органом Організації Об’єднаних Націй. Його установа означала реалізацію пункту 1 статті 33 Уставу ООН у тій частині, що предусматрела в якості одного з мирних засобів дозволу міжнародних суперечок можливість організації судового розгляду

Статут Міжнародного Суду разом із главою ХIV Уставу ООН, невід’ємною частиною якого він є, був розроблений на конференції в Думбартон-Оксе (1944 рік), у Комітеті юристів у Вашингтоні й на конференції в Сан-Франциско 1945 року

За винятком незначних змін, більша частина яких носить чисто формальний характер, Статут Міжнародного Суду тождественен Статуту Постійної Палати Міжнародного Правосуддя

Відповідно до Статуту, підписаному 26 червня 1945 року й вступили в силу 24 жовтня того ж року, Міжнародний Суд є головним судовим органом ООН. Значення й місце Суду в рамках ООН добре відбив у своєї инаугурациооной мовлення 18 квітня 1946 року, тодішній голова Генеральної Асамблеї Статуту Суду пан Спаак: “Шановні члени Суду! Я не ризикну заявити, що Міжнародний Суд є найважливішим органом ООН, але мені здається, можна затверджувати, що немає іншого більше важливого органа. Звичайно, Генеральна Асамблея є більше численної, Рада Безпеки - більше ефективним, можливо діяльність еКОСОС більше постійна й різноманітна. Ваша робота буде, скоріше менш помітної, але я переконаний, що вона виняткова по своїй значимості. Особисто я сподіваюся, що з кожним днем ваші обя занности будуть ставати усе більше важливими.” Всі члени ООН є одночасно учасниками Статуту Суду, а не члени ООН можуть стати такими учасниками на умовах, обумовлених Генеральною Асамблеєю ООН за рекомендацією Ради Безпеки (стаття 13 Уставу ООН). Суд відкритий для кожної окремої справи й для інших держав-неучасників Статуту на умовах, обумовлених Радою Безпеки (стаття 35 Статуту).

Склад Суду

Міжнародний Суд складається з п’ятнадцяти чоловік, що утворять колегію незалежних суддів, вибраних поза залежністю від їхнього громадянства із числа осіб високих моральних якостей, що задовольняють вимогам, пропонованим у їхніх країнах для призначення на вищі судові посади, або являющихся юристами з визнаним авторитетом в області міжнародного права (статті 2 і 3 Статути).

Кандидати в члени Суду висуваються в кожній державі так званими “національними групами”, щоскладаються зі членів Постійної палати третейського суду. Якщо то або іншій державі не бере участь у Палаті, то воно утворить національну групу спеціально для висування кандидатів у члени Міжнародного Суду. Члени Суду обираються Генеральною Асамблеєю й Радою Безпеки із числа осіб, внесених у список за пропозицією національних груп Постійної палати третейського суду

Умови, на яких держава - учасник Статуту, але не член Організації Об’єднаних Націй може брати участь в обранні суддів, визначаються при відсутності особливої угоди Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки. Відповідна резолюція була прийнята Генеральною Асамблеєю 8 жовтня 1948 року. Відповідно до цієї резолиции, всі держави - члени й не члени ООН перебувають в однакових умовах при висуванні кандидатів у судді й при їхньому обранні. З жовтня 1948 року Швейцарія, що не є членом ООН, бере участь в обранні суддів

Суд обирає Голову й Віце-голову на три роки із правом їхнього переобрання. Вибори виробляються таємним голосуванням на основі принципу абсолютної більшості. Якщо Голова є громадянином держави-сторони в справі, розглянутій судом, він уступає головування. Те ж правило застосовується як до віце-голови, так і до того зі членів суду, що буде покликаний здійснювати функції голови

Суд абсолютною більшістю голосів, таємним голосуванням обирає свого секретаря на семирічний строк із правом переобрання. У такому ж порядку обирається заступник секретаря

Функції секретаря судна досить великі й визначені докладно в Статуті й Регламенті Суду. Діяльність секретаріату Суду здійснюється в чотирьох сферах:

- судова, що полягає, наприклад, у добірці різних судових і історичних прецедентів, законодавчих і договірних текстів, а також думок юристів;

- дипломатична, заклчающаяся, зокрема, у різного роду повідомленнях від імені суду;

- адміністративна й фінансова, дотична, наприклад, питань персоналу, приміщень, підготовки бюджету й т.п.;

- лингвинистическая - виконання роботи з редагування й перекладу різних документів. Докладний статут персоналу секритариата судна був затверджений судом 14 березня 1947 року

Крім п’ятнадцяти членів Суду, при розборі окремих справ можуть брати участь так звані судді ad hoc, тобто судді, що обираються у відповідності зі статтею 31 Статуту на вибір держави-сторони в суперечці, якщо воно не представлено в судовій присутності. У випадку, якщо в складі судової присутності перебуває суддя, що складається в громадянстві однієї сторони, будь-яка інша сторона може обрати для участі в засіданні як суддя ad hoc по даній справі особа по своєму виборі

Судді ad hoc не є постійними членами Суду й беруть участь у засіданні тільки по конкретних справах для розгляду яких вони призначені. Судді ad hoc беруть участь у розгляді справи на однакових правах з іншими членами Суду

Суд може також запросити асессоров для участі в засіданні по розгляду певної справи. На відміну від суддів ad hoc, асессори не мають право голосу й обираються самим Судом, а не сторонами. Суд може також доручити іншій особі або організації за своїм вибором виробництво розслідування або зкспертизи.

Процедура Суду

Суд розташований у Гаазі, однак, це не перешкоджає йому виконувати свої функції в будь-якому іншому місці. Відповідно до пункту 1 статті 23 Статуту Суд засідає постійно, за винятком судових вакацій, строки й тривалість яких установлюються Судом

Члени Суду зобов’язані перебувати в розпорядженні Суду повсякчас, за винятком часу знаходження у відпустці й відсутності через хворобу або по інших серйозних підставах

Засідання Суду відбуваються в повному складі, крім випадків, спеціально передбачених у Статуті. Для утворення судової присутності достатній кворум у дев’ять суддів. Відповідно до пункту 1 статті 30 Суд становить Регламент, що визначає порядок виконання їм своїх функцій, і, зокрема, установлює правила судочинства

На першому засіданні Міжнародний Суд прийняв без істотних змін як свій Регламент Регламент попередник^-попередника-суду-попередника. Деякі виправлення до Регламенту були прийняті 10 травня 1972 року, вони набули чинності у вересні 1972 року, а 14 квітня 1978 року Міжнародний Суд затвердив повністю переглянутий Регламент, що став діяти з 1 червня того ж року. Зміни були внесені, зокрема, з метою спростити й прискорити судочинство в тім ступені, у який це залежить від Суду, забезпечити більшу гнучкість у роботі Суду й зменшення судових витрат

Виробництво в Суді ведеться на французькому або на англійських мовах, хоча кожна сторона в справі може користуватися й іншою мовою, перекладаючи мовлення й документи на одну із двох офіційних мов

Кожна справа проходить, як правило, дві стадії - письмову й усну

Письмова стадія триває звичайно кілька місяців, оскільки потрібне надання кожної зі сторін у справі письмових пояснень-меморандумів. Як правило, справа починається передачею в Суд угоди двох держав так званого компромісу про розгляд справи Всуде.

Якщо держава прийняла на себе зобов’язання підкорятися компетенції Суду, справа проти нього може бути почато однобічним письмовим звертанням держави-позивача

Усний розгляд наступає, коли справа вважається готовим до слухання. Ця стадія триває звичайно кілька днів, рідше - тижнів. Сторони виступають через представників і можуть користуватися допомогою повірників і адвокатів. Після такого розгляду проходить закрита нарада Суду. У публічному засіданні оголошується лише рішення Суду. Воно приймається простою більшістю голосів суддів, при поділі голосів нарівно вирішальний голос належить голові

Pages: 1 2

Збережи - » Міжнародний Суд Організації Об’єднаних Націй . З'явився готовий твір.

Міжнародний Суд Організації Об’єднаних Націй

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.