Мистецтво | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Мистецтво

Однією з найвищих цінностей людства є мистецтво. Цей феномен є основою культури, її еволюційним чинником. Суть мистецтва зводиться до образного відображення людиною світу; це можуть бути музичні, словесні, виліплені чи намальовані образи, що, в свою чергу, дозволяє нам говорити про музичні, образотворчі, поетичні, архітектурні й інші види мистецтва. Людина як істота розумна й творча завжди прагне відобразити світ по-своєму, відтворити свої уявлення про навколишню дійсність оригінально й неповторно, і саме тому народжується мистецтво, своєрідність якого визначається тим, що воно є концентрованим вираженням у різноманітних образах-узагальненнях естетичного й морального ставлення людини до дійсності.

Скільки існує людство, стільки існує і людська творчість, яка часто здобуває право називатися мистецтвом. Здавна людина прагнула передати невимовне за допомогою образів. Згадаймо, наприклад, неповторне образотворче мистецтво трипільського періоду на теренах сучасної України або театральне барокове мистецтво в Києво-Могилянській академії доби козаччини. За всіх часів усі народи виражали свою самобутність у мистецтві, на необхідності й важливості цього феномену в житті людини наголошували численні мислителі, філософи, науковці. От як визначила мистецтво слова Л. Костенко:

Поезія - це свято, як любов. О, то не є розмовна побутова! І то не є дзвінкий асортимент метафор, слів, - на користь чи в догоду. А що, не знаю. Я лиш інструмент, в якому плачуть сни мого народу.

Співець прекрасного, поет М. Рильський проголосив культуру, мистецтво, красу найвищими цінностями у своєму світоглядному кредо і залишався вірним цим цінностям протягом усієї своєї творчої діяльності. М. Рильський завжди обстоював справжню красу мистецтва, не минаючи, звичайно, и музики, яка відповідає ідеалам часу. У низці статей М. Рильський підкреслював значення мистецтва, наголошуючи на його благотворному впливі на моральність і духовність людини.

Загалом чи не всі українські діячі культури вважають мистецтво тим необхідним явищем у житті людини, яке завжди допомагає їй віднайти й реалізувати себе у світі. Мистецтво було й залишається одним із найважливіших чинників духовного життя людства. Воно стимулює творчу діяльність, збагачує життя людини емоційними переживаннями та роздумами. Давньогрецький філософ Ев-рипід стверджував, що «правдивого життя не буває без мистецтва». Актуальність цих слів засвідчує кожна мить нашого життя: саме творчість, мистецтво рятує нас від сірої буденності, допомагає вивищитися над матеріальним і приземленим, збагачує духовно. Мистецтво - це особливий вид духовного освоєння дійсності за законами краси, і треба вчитися розуміти й цінувати його.

Рекомендовані твори:

  • Вороний Микола. Блакитна панна.
  • Драч Іван. Балада про соняшник.
  • Загрєбельний Павло. Диво.
  • Костенко Ліна. «Яка різниця, хто куди пішов…»
  • МаланюкЄвген. «Стилет чи стилос?..»
  • Рильський Максим. Шопен.
  • Українка Леся. «Як я люблю оці години праці…»
  • Франко Іван. Сікстинська мадонна.

Збережи - » Мистецтво . З'явився готовий твір.

Мистецтво

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.