Місце, засоби посилення й бойові порядки підрозділів | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Місце, засоби посилення й бойові порядки підрозділів

Під побудовою оборони батальйону (роти) розуміють трохи взаємозалежних між собою елементів: бойовий порядок, систему опорних пунктів і вогневих позицій, систему вогню, систему інженерних загороджень. У свою чергу побудова оборони взводу включає: бойовий порядок, опорний пункт взводу й систему вогню. Будь-який мотострілковий підрозділ в обороні може діяти, як у складі вищестоящого формування, так і самостійно. В останньому випадку підрозділ підкоряється формуванню на два щаблі вище.

МСВ може діяти: - у першому або в другому ешелоні роти; - у резерві батальйону; - у бойовій охороні від батальйону; - у бойовому розвідувальному дозорі; - у вогневій засідці; - у складі підрозділів прикриття; - у бронегруппе батальйону або роти (частиною сил або в повному складі) .

Бойова охорона в батальйоні звичайно виділяється від роти другого ешелону. Після відходу взвод займає місце в опорному пункті роти й перепідкоряється її командирові

Як засоби посилення взвод може одержати: - танк; - кулеметне відділення (розрахунок) ; - протитанкове відділення (розрахунок) ; - гранатометное відділення(розрахунок) ; - вогнеметне відділення

Взвод обороняє ОП до 400 м по фронті й до 300 м у глибину. Проміжки між опорними пунктами взводів можуть бути до 300 м, а між позиціями відділень до 50 м.

Глибина опорного пункту взводу створюється за рахунок розміщення БМП(БТР) і засобів посилення в глибину, устаткування позиції одного з відділень на другій лінії, а також за рахунок створення запасних позицій для відділень і бойової техніки

Бойовий порядок взводу (роти, батальйону) залежить від рішення старшого командира на ведення оборонного бою, виконуваної завдання, характеру місцевості й дій супротивника, наявних сил і засобів і інших факторів

Бойовий порядок повинен відповідати поставленому завданню й забезпечувати: успішне ведення бою із застосуванням як ядерного, так і звичайної зброї; повне використання в бої всіх вогневих засобів і бойових можливостей підрозділів, результатів ядерної й вогневої поразки супротивника й вигідних умов місцевості; маневр вогнем і підрозділами; стійкість і активність оборони; найменшу уразливість підрозділів, що обороняються, від ядерного й ТЕ й вогню наступаючого супротивника; зручність керування й підтримка безперервної взаємодії

Елементами бойового порядку взводу в обороні є: - відділення із засобами посилення на позиціях; - БМП(БТР) на вогневих позиціях; - вогневі засоби, що залишаються в підпорядкуванні кмсв, до яких можуть ставитися танк, гранатомети, ПТУР, кулемети

В опорному пункті, розташованому на найбільш імовірному напрямку настання супротивника, позиція одного з відділень взводу з метою посилення стійкості оборони може обладнатися в глибині ОП (на другій лінії) в 100 200 м за траншеєю

Відділення в ОП можуть розташовуватися в одну або дві лінії, а також мати уступне розташування(уступом уліво, вправо) для прикриття одного із флангів

Кмсв керує взводом із КНП, обладнаного звичайно в ході повідомлення(на позиції відділення, обладнаної в глибині ОП) або із БМП(БТР) . Він повинен по можливості бачити місцевість на підступах до опорного пункту, перед переднім краєм оборони й на флангах, весь бойовий порядок взводу, позиції відділень сусідніх ОП, а також КНП роти

МСР може оборонятися: - у першому або другому ешелоні батальйону; - у смузі забезпечення; - на передовій позиції; - становити загальновійськовий резерв полку; - перебувати в протидесантному резерві

При виході з бою рота може бути призначена в тильну (бічну) похідну заставу або для дій як підрозділ прикриття

МСР можуть надаватися арт. батарея, підрозділ Птсредств, гранатометное, зенітне, інженерно - саперний і вогнеметний підрозділи, танковий взвод. Крім того, роту може підтримувати арт. батарея

Рота обороняє ОП 1 - 1.5 км по фронті й до 1 км у глибину. Проміжки між ротними ОП можуть бути до 1000 м.

Бойовий порядок роти будуватися в один або два ешелони. Одноешелонна побудова звичайно застосовується при недоліку сил і засобів, на важкодоступній для дій супротивника місцевості, при обороні в другому ешелоні мсб, у складі мсб у глибині оборони або на другорядному напрямку, а також при бої в смузі забезпечення або на передовій позиції. Глибина бойового порядку роти в обороні може створюватися й за рахунок уступного розташування ОП взводів: уступом вправо (уліво) , кутом назад.

При обороні роти на напрямку зосередження основних зусиль мсб і доступному для дій танків бойовий порядок будується звичайно у два ешелони

Елементами бойового порядку роти в обороні є: - МСВ першого ешелону із засобами посилення; - МСВ другого ешелону; - вогневі засоби, що залишаються в безпосереднім підпорядкуванні КМСР (зенитно - ракетне відділення, гранатометное відділення, арт. батарея, Птвзвод або розрахунок) ; - бронегруппа; вогнева засідка

МСБ є основним загальновійськовим тактичним підрозділом. Уміло використовуючи місцевість, вогневі засоби, особливо протитанкові, танки, БМП (БТР) , засобу ПВО, а також загородження мсб здатний у короткий строк організувати міцну оборону й успішно відбити настання супротивника

МСБ може оборонятися: - у першому або другому ешелоні полку; - у смузі забезпечення або на передовій позиції; - становити загальновійськовий резерв полку (дивізії) ; - перебувати в протидесантному резерві; - діяти в ар’єргарді при виході з бою й відході

Танковий батальйон МСП, як правило, використовується для посилення МСБ, а частина сил у загальновійськовому резерві. У цьому випадку МСБ першого ешелону одержать на посилення не менш ТР кожний

Беручи до уваги, що ТБ МСП може також одержувати в обороні самостійне завдання(становити другий ешелон) , два МСБ перші ешелони одержать на посилення не більше ТР. Причому, МСБ, що діє на напрямку зосередження основних зусиль полку одержить для посилення ТР цілком або без взводу, а МСБ на другорядному напрямку - ТВ. Крім того, МСБ може бути додана арт. Батарея (зенитно - ракетна батарея) , ИСВ, Птсредства. МСБ може бути підтриманий арт. батареєю, а при достатній кількості артилерії й дивізіоном

Для оборони МСБ призначається район 3 - 5 км по фронті й 2 2,5 км у глибину. Оборону він будує в межах першої позиції, основу якої становлять опорні пункти рот, підготовлені до кругової оборони

Бойовий порядок батальйону в обороні будуватися у два або один ешелони. При одноешелонній побудові бойового порядку виділяється резерв у складі не менш взводу

Елементами бойового порядку МСБ в обороні є: - МСР першого ешелону із засобами посилення; - МСР другого ешелону або резерв; - вогневі засоби, що залишаються в безпосереднім підпорядкуванні командира МСБ (арт. дивізіон, хв. батр, гранатометний, протитанковий, зенитно - ракетний взводу) ; - бронегруппа; вогнева засідка. Розташування МСР при цьому може бути кутом уперед (назад) , уступом. Роти першого ешелону готовлять ОП на першій і другій траншеї, а рота другого ешелону - на третьої, а іноді й на четвертій траншеї. Резерв МСБ займає район зосередження, де обладнає ОП.

Розміщення вогневих засобів і доданих засобів, що залишаються в безпосереднім підпорядкуванні КМСБ, що випливає: хв. батарея звичайно використовується для підтримки бою рот першого ешелону й розташовується за бойовим порядком МСБ; гранатометное підрозділ розташовується в бойових порядках рот першого ешелону на напрямку зосередження основних зусиль; протитанковий підрозділ займає район зосередження й використовується на танкоопасном напрямку; зенітний підрозділ розташовується в ОП рот і в районі КНП батальйону

Pages: 1 2

Збережи - » Місце, засоби посилення й бойові порядки підрозділів . З'явився готовий твір.

Місце, засоби посилення й бойові порядки підрозділів

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.