Мета й завдання технічної розвідки | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Мета й завдання технічної розвідки

Основною метою ТР є забезпечення вищого політичного керівництва своєї держави своєчасною інформацією з розвідується стране, що, по її Збройних Силах (ВР), по військово-економічному потенціалі. До числа основних об’єктів ТР ставляться ВР, оборонна промисловість, науково-дослідні центри, полігони, транспорт, зв’язок, енергосистеми, системи охорони найбільш важливих урядових і військових об’єктів. Завданням ТР є збір інформації зі стану й перспектив розвитку військово-економічного потенціалу країни, по складу, чисельності, дислокації й технічній оснащеності військ і сил флоту, по стані бойової готовності ВР, по розміщенню на території країни об’єктів оборонної промисловості, що випускається ними продукції, виробничої потужності, по найбільш важливих розробках в області озброєння й військової техніки, по ефективності існуючого й розроблювального озброєння, по проведених навчаннях військ і сил флоту, по ступені підготовки території країни до ведення бойових дій, по наявності паливно-енергетичних, рудних, водних і ін. ресурсів країни

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ Й ВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ РОЗВІДКИ

В основу організації ТР покладені наступні принципи:

 1. цілеспрямованість;
 1. централізація керівництва;
 1. розміщення технічних засобів на границі уздовж території нашої країни;
 1. використання для збору інформації нерозвідувальних систем і засобів;
 1. формування цільових систем розвідки;
 1. колективне використання добутої інформації;
 1. залучення вчених і фахівців для обробки развед. інформації

Цілеспрямованість означає, що вся діяльність по добуванню інформації різних іноземних спецслужб поєднується в рамках різного роду сполучників і направляється в основному проти нашої країни

Централізація керівництва полягає в напрямку вищим політичним керівництвом країни развед. діяльності спецслужб різної відомчої приналежності

Розміщення технічних засобів на границі уздовж території нашої країни припускає використання для збору інформації території суміжних з нашою країною держав, водних акваторій, що прилягають до наших територіальних вод, маршрутів польоту через територію нашої країни літаків іноземних авіакомпаній, а також будинків посольств, консульств, торговельних представництв іноземних держав у нашій країні

Використання для збору інформації нерозвідувальних систем і засобів припускає залучення для збору інформації ряду відомчих нерозвідувальних систем:

 • командні вимірювальні комплекси ракетних полігонів;
 • науково-дослідні технічні станції;
 • системи раннього попередження про ракетно-ядерний напад;
 • штучні супутники Землі, призначені для геофізичних досліджень;
 • пасажирські літаки іноземних авіакомпаній, суду торговельного, рибальського й пасажирського флотів

Формування цільових систем розвідки означає використання для збору інформації про об’єкти певного класу спеціальних розвідувальних систем і засобів:

 • системи розвідки ракет стратегічного призначення на етапах іспитових пусків;
 • системи розвідки космічних апаратів на орбітах;
 • системи розвідки підводних човнів у світовому океані

Колективне використання добутої інформації означає її доведення до вищого військово-політичного керівництва країни, до командуючих на ТВД, до розроблювачів систем озброєння й військової техніки

Залучення вчених і фахівців для обробки развед. інформації означає співробітництво органів розвідки із ученими університетів і науково-технічних центрів з метою одержання більше якісних развед. оцінок

В основу ведення ТР покладені наступні принципи:

 1. комплексність;
 1. оперативність;
 1. безперервність;
 1. глобальность;
 1. плановість;
 1. скритність

Комплексність означає, що для збору інформації про конкретні об’єкти використовується набір розвідувальної апаратури, що одержує інформацію з різних фізичних полів, створюваних об’єктами розвідки

Оперативність означає, що розвідувальні завдання вирішуються в мінімально короткі строки

Безперервність полягає в тім, що збір інформації виробляється постійно, у будь-яких умовах і при будь-яких обставинах

Глобальность полягає в тому, що розвідувальна діяльність охоплює значні території земної кулі

Плановість полягає в тім, що вся діяльність по зборі інформації за допомогою ТР виробляється відповідно до заздалегідь розроблених програм

Скритність полягає у використанні для збору інформації апаратури пасивного типу, у маскировании й камуфлюванні апаратури при веденні розвідки на території нашої країни, у широкому використанні заходів щодо засекречування й легендированию розвідувальних операцій

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНОЗЕМНОЇ ТЕХНІЧНОЇ РОЗВІДКИ

Перший напрямок пов’язане з використовуваними носіями (класифікація по видах або носіям апаратури). Відповідно до цієї класифікації ТР ділиться на:

  1. космічну;
  1. повітряну;
  1. морську;
  1. наземну

Другий напрямок пов’язане з використовуваною апаратурою або способами ведення розвідки

ОР - оптична розвідка

ЗЛОДІЙ - візуально оптична розвідка

ФР - фотографічна розвідка

ОеР - оптоелектронная розвідка

ТЛВР - телевізійна розвідка

ИКР - інфрачервона розвідка

ІКР-А - Ікр-активна

ІКР-П - Ікр-пасивна

ІКР-З - Ікр-сигнальна

ЛР - лазерна розвідка

ФМР - фотометрична розвідка

РеР - радіоелектронна розвідка

РР - радиоразведка.

РТР - радіотехнічна розвідка

РЛР - радіолокаційна розвідка

ГАР - гідроакустична розвідка

ГАР-А - Гар-активная.

ГАР-П - Гар-пассивная.

ГАР-З - Гар-сигнальная.

АР - акустична розвідка

ДПР - дистанційне підслуховування розмов

ОРИШАИ - виявлення й розпізнавання джерел шумового акустичного випромінювання

ХР - хімічна розвідка

КХР - контактна хімічна розвідка

ДХР - дистанційна хімічна розвідка

РДР - радіаційна розвідка

СР - сейсмічна розвідка

ММР - магнітометрична розвідка

Під ОР і ОеР розуміють одержання інформації шляхом прийому й аналізу електромагнітних випромінювань ультрафіолетового, видимого й Ик-Діапазонів, які створюються або перевідбиваються об’єктами розвідки

Pages: 1 2

Збережи - » Мета й завдання технічної розвідки . З'явився готовий твір.

Мета й завдання технічної розвідки

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.