Мета й умови переходу військ до оборони | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Мета й умови переходу військ до оборони

Незважаючи на позитивні зрушення в розвитку межд. відносин і усуненні погрози розв’язання війни й збройних конфліктів, реакційні империал. кола, і насамперед США, як і раніше виношують агресивні плани. За повідомленнями иностр. військової печатки, у США вирішується широкий комплекс завдань по перетворенню в життя так званої програми “Армія - 90″. Основна її ціль полягає в тім, щоб за рахунок технічного переозброєння й перегляду орг. штатної структури з’єднань і частин підвищити різко наступальні можливості СВ, їх стратегічну й тактичну мобільність, здатність довгостроково вести активні бойові дії в будь-яких умовах обстановки й на різних ТВД.

Таким чином, з огляду на агресивність імовірного супротивника, наявність у СВ потужних наступальних засобів і погляди на ведення бойових дій, можна укласти, що підготовка військ до вмілого ведення оборонного бою є досить актуальним завданням.

Наша військова доктрина, як відомо, носить сугубо оборонний характер. Це значить, що ми не почнемо воєнних дій, якщо не піддамося збройному нападу. Якщо ж империал. розв’яжуть війну, то ми змушені будемо із самого її початку відбити збройне вторгнення агресора й лише після цього перейти у вирішальне настання. Звідси та велика увага, що приділяється обороні в теорії військового мистецтва, а також у практиці бойової підготовки військ.

У сучасному загальновійськовому бої оборона, як і настання, є основним видом бойових дій частин і підрозділів.

Оборонні дії війська ведуть із метою: - відбити настання переважаючих сил супротивника; - нанести йому максимальні втрати; - удержати важливі райони (об’єкти) місцевості й тим самим створити сприятливі умови для переходу в настання.

Таким чином, кінцева мета оборони підпорядкована рішенню військами наступальних завдань і її сутність полягає у відбитті настання переважаючих сил супротивника, нанесенні йому поразки ядерними й вогневими ударами в сполученні із широким маневром вогнем, силами й засобами, контратаками, застосуванням загороджень, завзятим утриманням основних(ключових) районів і позицій, що перехоплюють імовірні напрямки настання супротивника й створення тим самим сприятливих умов для переходу до наступальних дій.

Залежно від бойового завдання, наявності сил і засобів, а також від характеру місцевості оборона може бути позиційної й маневреної.

Позиційна оборона - основний вид оборони. Вона найбільше повно відповідає головної мети оборони й ведеться шляхом нанесення максимальних втрат супротивникові в ході завзятого втримання підготовлених до оборони районів місцевості. Позиційна оборона застосовується на більшості напрямків, і насамперед там, де втрата території неприпустима.

Полк і батальйон(рота, взвод, як правило ведуть позиційну оборону.

Маневрена оборона - застосовується з метою нанесення супротивникові втрат, виграшу часу й збереження своїх сил шляхом послідовних оборонних боїв по заздалегідь наміченим і ешелонованим у глибину рубежам у сполученні з короткими контратаками. Вона припускає залишення деякої частини території й застосовується в умовах раптового нападу супротивника й при веденні бою в смузі забезпечення.

Маневрену оборону полк і батальйон будуть вести при бої в смузі забезпечення.

Основні розходження між розглянутими видами оборони полягають у побудові бойових порядків підрозділів, інженерному встаткуванні місцевості й способах ведення бою.

Оборона може застосовуватися навмисно, коли більше активні й рішучі дії недоцільні, або вимушено - внаслідок несприятливо сформованої обстановки. Вона може підготовлятися завчасно до початку бойових дій або організовуватися в ході бою. Перехід до оборони ба(роти) може здійснюватися в умовах відсутності зіткнення із супротивником або безпосереднім зіткненням з ним.

У ході бою(в умовах безпосереднього зіткнення із супротивником) підрозділу можуть переходити до оборони:

- для закріплення й утримання захоплених важливих районів і рубежів;

- з метою відбиття контратак переважаючих сил супротивника в ході настання;

- для прикриття флангів на угрожаемом напрямку;

- для забезпечення перегрупування військ; - у результаті невдалого результату зустрічного бою.

У цих умовах перехідні до оборони підрозділи, як правило, будуть піддаватися активному впливу супротивника, його ядерним ударам і ударам інших засобів масової поразки, ударам авіації й артилерії, а також атакам супротивника, особливо його танків.

При переході до оборони поза зіткненням із супротивником створюються більше сприятливі умови для організації оборони.

Завчасно (в умовах відсутності зіткнення із супротивником) підрозділу можуть переходити до оборони:

- при діях у другому ешелоні полку;

- при обороні морського узбережжя, де очікується висадження морських десантів;

- для забезпечення висування й розгортання головних сил у прикордонній смузі на початку війни.

При переході до оборони при відсутності зіткнення із супротивником створюються кращі умови для ретельного вивчення місцевості, вибору вигідних оборонних позицій, побудови бойового порядку, організації системи вогню й маневру, широкого використання інженерної техніки.

У цей час до оборони пред’являються такі вимоги, як стійкість і активність.

Під стійкістю оборони розуміється її здатність протистояти потужним ударам супротивника всіма видами засобів поразки, відбити настання його переважаючих сил і при цьому удержати важливі райони місцевості й знищити у випадку вклинення їх в оборону.

Активність оборони полягає в постійній поразці супротивника ядерною зброєю, всіма видами вогню, у нав’язуванні супротивникові своєї волі, у створенні для нього невигідних умов ведення бою, у проведенні широкого маневру вогнем, силами й засобами й рішучими контратаками.

Pages: 1 2 3

Збережи - » Мета й умови переходу військ до оборони . З'явився готовий твір.

Мета й умови переходу військ до оборони

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.