Література як мистецтво слова | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Література як мистецтво слова

Ще в глибоку давнину людина намагалася пізнати навколишній світ і з’ясувати своє місце в ньому. Про це свідчать наскельні малюнки, орнаменти на керамічних виробах, оздоблення стародавніх храмів, обрядові ритуальні пісні. Людина, застосовуючи різні художні засоби, намагалася відтворювати життя в різних формах, що спричинило появу таких галузей мистецтва, як література, музика, живопис, скульптура, архітектура, хореографія, театр, кіно тощо. Це образний спосіб моделювання дійсності.

Література (від лат. Ш(і)егаіига - Буквене письмо, освіта, наука, Ш{і)ега - буква) - один Із видів мистецтва, що відображає дійсність у художніх образах і створює нову художню реальність; сприймання світу у словесних образах,

Мистецтво літератури відзначається універсальністю, бо поєднує в собі особливості різних видів мистецтва.

Література може розмежовуватися за змістом: художня, філософська, наукова, технічна тощо.

Мета письменника, на думку Й.-В. Гсте, «оволодіти всім світом і знайти йому ви

раження».

Наука про літературу - літературознавство - вивчає сутність і своєрідність літератури, п походження, значення і закономірності розвитку, а також методи вивчення літературного процесу, творчості письменників і окремих творів. Літературознавство складається з Теорії, історії літератури, літературної критики.

У мистецтві навколишній світ постає в Художніх образах.

Художній образ - узагальнена картина людського життя і навколишнього світу (людина, природа, предмет, подія, явище), втілена в індивідуальну мистецьку форму творчою уявою художника. Ця картина створюється за допомогою естетичного сприйняття, тобто з погляду прекрасного.

Класифікація образів за об’єктом змалювання Образи-персонажі (наприклад, Мавка, Лукаш (Леся Українка «Лієова пісня»)) образи-пейзажі (поле (М. Коцюбинський Іпегте220»)) образи-предмети (груша (І. Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я»)) образи-емоції (моя втома (М. Коцюбинський «Іпіегтегго»)) образи-поняття (ганьба, честь, обов’язок тощо) образи-події (розгортання конфліктів у творі)

Класифікаиія образів за способом творення й сприймання ~ Зорові

- слухові

- дотикові

- смакові

- запахові

Образ автора — змодельоване письменником уявлення про себе (може виступати в кількох образах).

Шляхи виявлення авторського Образу: Звернення до героїв і читачів; ліричні, філософські, публіцистичні відступи; пряма авторська характеристика персонажів; підтекст;

Тон зображення, авторська інтонація. Художня деталь різновид художнього образу, конкретна подробиця змальованого у творі явища, що підкреслює, розкриває його сутність, набуває смислового й естетичного значення.


Класифікація за значенням


2. Роди і жанри літератури

Рід літератури

Епос

Лірика

Драма

Основні

- розповідний характер;

- відтворення людських

- дія (призначена

Хара ктеристики

Усебічне змалювання

Емоцій, переживань,

Для постановки на

Героїв (портрет, вчинки,

Думок;

Сцені);

Дії, мовні партії);

- ліричний герой;

- монологи та

- сюжетність

- безсюжетність

Діалоги героїв; - сюжетність

Основні жанри

Малі форми:

Гімн

Трагедія

Оповідання

Сонет

Комедія

Новела

Елегія

Власне драма

Нарис

Ода

Казка

Пісня

Легенда

Романс

Есе тощо

Епіталама

Середні форми:

Епітафія

Повість

Епіграма

Великі форми:

Ідилія

Роман

Медитація

Епопея

Курйозні вірші (акровірш, азбучний вірш, фігурний вірш, тощо);

Лірична поема послання тощо

Збережи - » Література як мистецтво слова . З'явився готовий твір.

Література як мистецтво слова

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.