Лірична драма «Зів’яле листя» була віднесена до перших проявів модерністської поезії | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Лірична драма «Зів’яле листя» була віднесена до перших проявів модерністської поезії

Лірична драма «Зів’яле листя» була віднесена українською критикою до перших проявів «декадентської» (модерністської) поезії в Україні. Вона засвідчила початок нової художньої доби в культурній та естетичній свідомості наприкінці ХІХ ст. – період раннього модернізму. В історії нещасливого кохання одного з сучасників (щоденник його, ймовірно, слугував Франкові за вихідний матеріал), у власних переживаннях і сумнівах поет уловив настрої й філософію нового покоління, яке втрачало цілісність попереднього позитивістського світогляду, заснованого на авторитеті розуму й науки.

Звертають на себе увагу різноманітність ритміки й строфіки цієї збірки Франка, її стилістична динаміка, інтертекстуальність і симфонізм. Драматична форма трьох «дій» («жмутків»), кожна з яких інтонована тільки їй властивими настроями, барвами, мотивами, надавала цілісності поетичному матеріалу. Подібно до природного циклу, суб’єктивне чуття проходить стадії весняного («молодечого», ідеального) розквіту, літнього рефлексивного співу-роздуму, зрілого осіннього спомину-плачу, й зрештою – зимового (вселенськи розчарованого) відстороненого аналізу й резигнації. Місткими семантичними узагальненнями стають метафори й символи «живого щастя», «невиспіваного співу», «смерті-привиду», «любові-плачу», які організовують всю поетичну збірку, надаючи їй цілісності. Вони дають змогу поєднати теми любові й творчості, тугу за природною гармонією і холод інтелектуальної рефлексії, демонічне розчарування й риторичну гру в самогубство.

«Зів’яле листя» стало узагальненням інтимних переживань поета, відбитих у його творах різних років, а «лірична драма» - формою найбільш раціональної, філософської рафінованої обробки ліричної теми.

Збережи - » Лірична драма «Зів’яле листя» була віднесена до перших проявів модерністської поезії . З'явився готовий твір.

Лірична драма «Зів’яле листя» була віднесена до перших проявів модерністської поезії

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.