Лекція про військові злочини | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Лекція про військові злочини

Наведені у висновку першого питання дані досить переконливо свідчать про низьку ефективність профілактичної роботи , проведеної серед військовослужбовців прикордонних військ

Для того, що б правильно організувати таку роботу , насамперед необхідно, щоб кожний командир мав достатній рівень знань про методологію попередження правопорушень, чинених військовослужбовцями

Однак, обсяг лекції не дозволяє розглянути весь, досить широкий спектр питань цієї проблематики. Саме тому ми зупинимося лише на найбільш важливому аспекті профілактики злочинів військовослужбовців - проблемі корисливо-насильницьких злочинів і правопорушень, що одержали широку популярність за назвою “дедовщина”. Тим більше практично всі правопорушення й злочини, чинені військовослужбовцями мають до неї або пряме або непряме відношення .

Перш, ніж перейти до розгляду самого питання необхідно розібратися з використовуваною термінологією . Зухвалу заклопотаність “ порушення правил взаємин “ , називані “дедовщиной”, “годковщиной” , “нестатутними відносинами” являють собою правопорушення в сфері міжособистісних відносин серед військовослужбовців, які проявляються як сукупність стійких соціально-негативних діянь кримінального характеру, заснованих на негативних традиціях армійської дійсності й ідуть в історичне минуле. Вони пов’язані зі знущанням, знущанням і насильством одних військовослужбовців над іншими, з метою підкорити їх своєму впливу й безкарно робити в їхньому відношенні насильницькі дії корисливої спрямованості. Термін “дедовщина” не прийнятний через юридичну беззмістовність, а “неуставнние відносини” - занадто широка й розпливчаста назва, тому що будь-який відступ від вимог уставу є, по суті, нестатутним відношенням до доручених обов’язків. Крім того, ці дії іноді відбуваються у формі досконального дотримання уставів. У цьому зв’язку розглянуті прояви було б більше правильн і точним назвати порушенням у сфері міжособистісних відносин в армії ( прикордонних військах), а більше конкретизовано - знущанням, знущанням і насильством над військовослужбовцями

Причини цього явища лежать у двох площинах. По-перше, вони перебувають за межами дії прикордонних військ ( у суспільстві ) і ,

по-друге, криються в самій службі ПВ. При цьому причини перебувають між собою в діалектичному взаємозв’язку, взаємозалежності й взаємозумовленості

До першого рівня причин і умов ставляться загальні недоліки й протиріччя соціально-економічного, ідеологічного, культурного , політичного, національного, психологічного, організаційно-управлінського й медико-біологічного характеру

1. Загальні недоліки економічної сфери життя суспільства . Федеральна прикордонна служба , як і всі державні структури перебуває на державному бюджеті, а він у цей час достатно вбогий і підрозділу прикордонних військ у цей час змушені до деякої міри займатися забезпеченням самих себе. Це приводить до:

зниженню рівня ефективності охорони державного кордону;

падінню військової дисципліни ( більшість правопорушень відбуваються в умовах безконтрольності);

збільшенню випадків травматизму й загибелі військовослужбовців, а також загибелі цивільного населення з вини військовослужбовців;

посиленню соціального розшарування в прикордонних військах і невдоволення значної частини офіцерського складу тим, що їм доводиться займатися не зовсім “своєю справою”;

падінню престижу служби на державному кордоні й др.

2. Ідеологічної. Ні вихваляння, ні повальна критика не йдуть на користь військовій службі на границі. Досліджувані правопорушення мають властивість мінливості й гнучкості. І позитивні й негативні компанії у відношенні розглянутих нами правопорушень приводять до :

зміні форм правопорушень;

збільшенню рівня латентности злочинності військовослужбовців у ПВ РФ ;

розширеному відтворенню цих правопорушень

3. Культурної . Бідність культурного життя нашого суспільства добре відома. Якщо центральні міста й обласні центри ще можуть запропонувати своїм жителям які-небудь культурні цінності, то в місцевостях, де, як правило дислокуються прикордонні війська військовослужбовцем найчастіше просто нема чим зайнятися у вільне від служби час. Тим часом, як правило, особи, що відрізняються особливою жорстокістю при здійсненні розглянутих злочинів, страждають відставанням у своєму культурному й духовному розвитку

4. Політичної . Варто підкреслити, що в цей час між різними політичними партіями й рухами розгорнулася теперішня боротьба за сфери впливу в Збройних силах взагалі й у прикордонних військах зокрема. Це приводить до:

дезорганізації й дезорієнтації;

негативному впливу на психіку молодих людей;

появі правопорушень серед військовослужбовців на політичному ґрунті

5. Національної. Найгостріші політичні й соціально- економічні протиріччя виплеснули на поверхню сложнейшие проблеми національного й територіального характеру, більшість із яких вирішується в умовах міжнаціональної ворожнечі, кривавих конфліктів, масових безладь, найрізноманітніших злочинів при абсолютній відсутності необхідних адекватних антикриміногенних впливів соціально-правового характеру. Все це самим негативним образом позначається й на державному кордоні, збільшуючи корисливо-насильницьку злочинність і інші негативні прояви в середовищі її захисників

6. Соціально-побутовий. У результаті значного соціального розшарування суспільства в прикордонні війська призиваються тільки юнаки, які не змогли або не мали можливості надійти в інститут або коледж. Це приводить до : зниження інтелектуального потенціалу військовослужбовців і перетворенню армії ( у т.ч. прикордонних військ) в інститут соціального аутсайдерства

7. Організаційно-управлінської. Через негативні процеси, що відбуваються в суспільстві: молоді, енергійні офіцери , що мають навички роботи з “неформальними” молодіжними об’єднаннями звільняються; прихожі на службу звільнені зі Збройних сил офіцери не знають специфіки прикордонної служби, позитивних традицій прикордонних військ та ін.

8. Соціально-біологічної. Після виділення прикордонних військ із ФСК ( у цей час ФСБ) військкомати направляють у наші частини й підрозділи велика кількість осіб:

“психопатичного кола” ;

раніше, що мала приводи, у міліцію;

обтяжених несприятливою спадковістю;

знятих з різних профілактичних обліків ( наприклад: осіб, що вживає наркотики й ін.).

Необхідно завжди пам’ятати, що завойовують помилковий авторитет люди з девіантним ( негативно-отклоняющимся) поводженням, схильні до хуліганських дій і що вміють нав’язати свою волю слабким фізично або психологічно солдатам

До другого рівня причин і умов правопорушень і злочинів , що роблять військовослужбовцями прикордонних військ ставляться безпосередньо пов’язані із прикордонною й армійською специфікою

Специфічні умови життя, взаємини військовослужбовців, старших і молодших, начальників і підлеглих, колектив прикордонної застави, малі соціальні групи впливають на формування особистості військовослужбовця прикордонних військ. Відступу від уставних вимог при організації діяльності й побуту військовослужбовців, живучість негативних традицій, слабка боротьба з пияцтвом і наркоманією, формалізм, бюрократизм окремих начальників позначаються на продовженні неправильного формування особистості й закріпленні антигромадських ориентаций у деяких військовослужбовців

Найбільший інтерес представляє проблема причин і умов конкретного правопорушення або злочину в сфері міжособистісних відносин військовослужбовців. Як показує практика, причини індивідуального протиправного поводження включають наступні групи явищ: антигромадські погляди певного кола осіб; зовнішні обставини, що сформували ці погляди й різні життєві ситуації

Pages: 1 2 3 4

Збережи - » Лекція про військові злочини . З'явився готовий твір.

Лекція про військові злочини

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.