Кріпацькі пісні | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Кріпацькі пісні

Поява пісень зумовлена суспільними явищами: відновлення Росією кріпацтва на українських землях, кріпосне право узаконювало залежність селянина від землевласника (остаточно кріпацтво в Україні було оформлено 1873 р. указом Катерини II). Серед різних видів кріпацької повинності, крім численних податків, була ще й панщина чи відробіткова рента - примусова праця закріпачених селян у господарстві поміщиків.

Для кріпацьких пісень характерно:

- вираження негативного ставлення селян до тяжкої долі, умов підневільного життя;


Відсутність романтичних рис (гіперболізації, ідеалізації ліричних героїв, обширн пейзажів, персоніфікації сил природи, фантастичних картин та ін.);

- народна уява і фантазія поступається місцем змалюванню нелегкої праці, умов селянс кого побуту, епізодів знущання поміщиків з кріпаків, приниження людської гідності. Кріпацькі пісні: «Бодай пану в дворі страшно», «В неділеньку рано», «Гой кувала зозулечка, кувати забула», «Із-за гори вітер віє», «На панщину ходжу, ходжу», «Наступає чорна хмара», «Нема в світі правди, правди не зиськати», «Ой летіла зозуленька, летячи кувала», «Ой служив би я в війську запорозькім» та ін.

У період Руїни й пізніше, особливо після скасування кріпацтва 1861 р., з’явилася н: одна верства населення - бурлаки. Ними ставали люди, що не мали власної хати чи прі гулку, поневірялися по чужих землях, шукаючи засобів для прожиття, а також колиші козаки, що після знищення Січі, не маючи дому, рятувались від розправи з боку російсьш влади. Бурлаками ставали також кріпаки-утікачі, і ті, хто тікав від рекрутчини. У Рос бурлаками називали робітників, що тягали річкові судна. В Україні слово «бурлака» ма більше, більш узагальнене значення самотня бездомна людина, як правило, неодружен або яка з певних причин покинула сім’ю.

Найбільшу групу бурлацьких пісень становлять пісні про життя втікачів від кріпаччини Основні мотиви: тяжка праця, - поневіряння на чужині, мізерність тимчасових заробітків, нарікання на злу долю. Бурлацькі пісні: «Віють вітри все буйнії», «Горе, горе тим сиротам», «Жив дома "- Добра не знав», «Забіліли сніги»,

«Крутий берег, крутий, річенька бистренька», «Летить орел понад воду», «Нема горя так нікому», «Ой колись були степи, сінокоси», «Ой на морі на синьому», «Ой у лузі при березі»,

«Ой що ж бо то та за ворон, що на морі крякає», «Ох, піду я, сяду в зеленім саду».

У СуСПІЛЬНО-ПОбуТОВИХ (сОЦІаЛЬНО-ПОбуТОВИХ) ПІСНЯХ ОСОблИВО ВИразНО ВИЯВЛЯЮТЬСЯ В(

Лелюбність українського народу, ненависть до насильства й експлуатації, мрії про справед ливий суспільний лад.

Збережи - » Кріпацькі пісні . З'явився готовий твір.

Кріпацькі пісні

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.