Космологія | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Космологія

Ідея космосу - у тім значенні терміна «космос», що він придбав в епоху Платона й Аристотеля - більшою мірою, може бути, чим будь-яка інша ідея, відбиває своєрідність грецького теоретичного мислення. Ця ідея не завжди була пов’язана з терміном «космос»; незалежно від цього вона червоною ниткою проходить через всю історію грецької науково-філософської думки від Анаксимандра до неоплатоников. По суті, ідея космосу - це не ідея, а ціле світорозуміння. Це - подання про світ як про упорядкованій і завершеній у собі структурі, аж ніяк що не зводиться до простої суми окремих елементів - Неба, Землі, Сонця, Місяця й інших компонентів Вселеної, а утворюючу якусь цілісну єдність, подібне до органічної єдності живої істоти

Гомеровская картина миру .

Гомеровскую картину миру можна розглядати як перша модель античного космосу. Ця картина виявляється яке в чому суперечливої: проблиски тверезої, допитливої думки сполучаються в його поемах з міфами, що мали багатовікова давнина. Мир Гомера кінцевий, поняття просторової нескінченності Гомер не знає. У Гомера превалювала «багатоповерхова» схема світобудови. Відповідно до цієї схеми, верхня частина небесної сфери, де жили олімпійські боги, була заповнена світлим, сяючим ефіром. Під нею перебувала область атмосферних явищ - вітрів, хмар, гроз і туманів. Далі йшла поверхня Землі з морями, горами й рівнинами, населеними людьми й іншими живими істотами. Безпосередньо під землею перебувало царство мертвих (Аид) - місце перебування Ночі і її похмурого потомства. Нарешті, у самій глибині лежав Тартар - чорне пекло, що грало роль як би підвалу всього цього будинку. Земля мислилася сучасниками Гомера у вигляді диска або коржа, що приблизно збігає з уявною площиною, що ділила сферичний всесвіт на верхню й нижню половини. Правда, цьому суперечать кількаразові висловлення Гомера про Олімп. Адже гора Олімп служить у гомеровских поемах місцеперебуванням «олімпійських» богів. Земний диск облямований по краях величезною колоподібною рікою - Океаном, у якого немає ні джерел, ні устя, оскільки він замикається сам на собі. Також у своїх поемах Гомер називає ряд сузір’їв і окремих зірок: Плеяди, Гиади, Оріон і Більша Ведмедиця, що ніколи не опускається нижче обрію. Сучасникам Гомера був добре відомий також Сиріус. Із планет у поемах Гомера згадується «вечірня зірка», і зірка, «несучу ранкову зорю. У той час ще не було відомо, що обоє ці найменування ставляться до однієї й тій же планеті - Венері. Ніякі інші планети Гомером не називаються

Космологія Анаксимандра ( VI століття до н.е.).

Космологічна доктрина Анаксимандра генетично пов’язана з міфологією донаучной епохи - як грецької, так і східної. Принципово важлива риса вселеної Анаксимандра - її сферичність. Цей сферичний всесвіт оточений вогненною оболонкою, всі крапки якої, у принципі, рівноцінні. Земля не ділить мир на верхню й нижню половинки, а перебуває в його центрі. Вона має форму циліндра, висота якого дорівнює однієї третини його поперечника. Цей циліндр висить нерухомо в просторі, ні на що не опираючись, тому що перебуває на однаковій відстані від всіх крапок периферії, і в нього немає причин рухатися в якому-небудь напрямку, оскільки всі ці напрямки рівноцінні. Від периферійної вогненної сфери відділився ряд кілець, що обертаються навколо Землі, подібно величезним колесам або обручам. Кожне з кілець оточено повітряною трубчастою оболонкою. Трубки ці невидимі нами, але в них є отвори; просвітчаста через ці отвори (або, може бути, що виривається з них) вогненна маса сприймається нами як Сонце, Місяць та інші небесні світила. Космічний порядок рівноправності й взаємної рівноваги в Анаксимандра - це не статично нерухливий стан, де нічого не відбувається, а динамічний процес, що характеризується боротьбою, що не припиняється, і взаємоперетворенням космічних сил. Цю боротьбу й ці взаємоперетворення Анаксимандр убачав, зокрема, у зміні часів року

Процес мирообразования, по Анаксимандру, починається з відділення з «вічного (нескінченного)», що породжує початку тепла й холоди, що грає роль як би зародка, з якого надалі розвивається мир. У спочатку однорідному зародку майбутнього миру утвориться вологе й холодне ядро, оточене вогненною сферичною оболонкою. Випар центрального ядра приводить, з одного боку, твердої циліндричної Землі, поверхня якої частково покрита океанами й морями - залишками ще що не випарувалися вологи. З іншого боку, відбувається розширення вогненної сфери, що, зрештою, розривається, образуя оточені темним повітрям вогненні кільця

Перші тварини, на думку Анаксимандра, зародилися у волозі або вологому мулі, що висихає під дією сонячного жару. Спочатку тварини були покриті колючою лускою; досягши відомого віку, вони стали виходити на сушу, де їхня луска початку лопатив. Після закінчення короткого часу вони змінили свій спосіб життя (зробившись, очевидно, сухопутними). Що стосується людей, то вони утворилися й виросли в чреве рибообразних тварин, і лише коли виявилися в стані обходитися без чужої допомоги, вийшли назовні й почали розмножуватися звичайним способом

Атомістична космологія Левкиппа-Демокрита ( V в. до н.е.).

Перед представниками послепарменидовской епохи на весь зріст устала проблема руху: у чому його джерело й звідки воно береться. Рішення проблеми руху, запропонований атомистами, було новим і в той же час простий і логічним: рух існувало вічно у формі просторового переміщення дрібних першооснов - атомів. Такий вічний рух можливо тому, що поряд з атомами існує порожнеча, що розділяє атоми й дає їм можливість переміщатися відносно друг друга

В атомистов первинний стан Всесвіту рисується як порожній нескінченний простір, у якому у всіх напрямках носяться незліченні частки-атоми; вони налітають один на одного й, зіштовхуючись, зчіплюються один з одним або ж, навпаки, розлітаються в різні сторони. Основним етапом у процесі космообразования є виникнення обертових вихрів, що складаються з величезної безлічі сцепившихся друг із другом атомів. Ці вихри, зважаючи на все, утворяться самі собою, без якої-небудь зовнішньої причини. Тому що «подібне прагне до подібного», у вихрі, оточеному оболонкою, відбувається як би стратифікація різних груп атомів. Більші й тому менш рухливі атоми скапливаются в середині миру, що зароджується, більше дрібн і рухливі відкидаються кпериферии.

В атомістиці Левкиппа й Демокрита повністю усвідомлена відносність верху й низу. Припустивши існування безлічі мирів, кожний з яких має свій центр і свою периферію, атомисти зробили важливий крок убік релятивизации будь-яких просторових напрямків. Атоми, захоплені космічним вихром, піддаються безперервним впливам з боку інших атомів і самі на них впливають. У результаті, у процесі вихрового кругообертання всі атоми здобувають прагнення до центра вихрячи, хоча й не всім вдається досягти цього рівною мірою. Більше дрібні атоми виштовхуються догори більшими й у свою чергу виштовхують догори ще більш дрібні. Тому великі атоми здаються більше важкими

З того, що було сказано вище, можна укласти, що Земля утворилася в центрі космічного вихру - там, де скопилися великі й важкі атоми. Земля, згідно Левкиппу, має форму барабана. Демокрит же вважав її круглої, але ввігнутої до середини. Спочатку Земля, по Демокриту, була вологої, илообразной, але поступово волога стала випаровуватися й це, зрештою, приведе до того, що моря зникнуть і Земля стане сухий

У міру того, як Земля висихала під дією сонячних променів, в окремих місцях, де утворилися скупчення вологи, під впливом теплоти почалося шумування, і на поверхні вологи з’явилися гнильні міхури, покриті тонкою плівкою. У цих міхурах зародилися живі істоти. Ті з них, які одержали достатню кількість тепла, стали самцями, а ті, котрим тепла не вистачило, - самками. Коли плівка, що оточувала міхури, лопнула, що ховалися під нею особини вийшли на світло й почали розмножуватися звичайним способом. Земля ж продовжувала висихати й твердіти й зрештою виявилася не здатної робити скільки-небудь великих тварин. Особливості будови тіла різних видів тварин обумовлені розходженнями атомів, з яких утворилися відповідні організми; залежно від цих розходжень одні тварини стали літати в повітрі, інші плазувати й бігати по землі, треті - плавати у воді. Подібно іншою твариною, люди також зародилися в міхурах, що утворилися в теплій волозі. У порівнянні з іншими істотами, на людей довелося більше тепла й, отже, більше круглих рухливих атомів душі: цим і пояснюється здатність людини ходити прямо, стосуючись землі одними лише ступнями ніг

Pages: 1 2

Збережи - » Космологія . З'явився готовий твір.

Космологія

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.