Композиція роману «Війна й мир» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Композиція роману «Війна й мир»

“Війна й мир” - широка історична епопея, головним героєм якої є російський народ. У щоденниках С. А. Толстой записані прямі висловлення про це Л. Н. Толстого. “Я намагаюся писати історію народу”, - говорив він. “Щоб добуток був гарний, треба любити в ньому головну, основну думку. Так… в “Війні й світі” я любив думку народну…” Основною ідеєю добутку є непереможна сила народного патріотизму. Тема й ідейна спрямованість добутку тут, як і скрізь, визначають його жанр, композицію, образну систему, мову

В “Війні й світі” знайшла яскраве відбиття життя Росії й почасти Західної Європи перших двох десятиліть XIX століття. Великі історичні події переносять хід дії з Росії в Австрію, Пруссію, Польщу, на Балкани, зі Смоленська в Москву, Петербург, російське й німецьке село, із царського палацу, великосвітської вітальні, поміщицької садиби на поле бою, у госпіталь, у барак військовополонених. До читача доносяться відзвуки буржуазної Французької революції, перед ним проходять європейські війни 1805-1807 і 1812-1813 років, розпалюються великі битви народів, валить імперія Наполеона. Поряд із цим автор показує невдоволення своїм положенням кріпаків, законодавчу діяльність Сперанского, загальний пат риотический підйом 1812 року, настання реакції, організацію першого таємного революційного суспільства. Кульмінацією “Війни й миру” є Бородінський бій

Ця кровопролитна битва, у якій сили воюючих сторін були напружені до останньої межі, стала вихідним моментом порятунку Росії, з одного боку, згубний армії Наполеона й катастрофи його могутності - з іншої. Епілог, з якого ми довідаємося про організацію таємного суспільства, сприймається як початок нового роману. Як героїв роману виступають як вигадані діючі особи, так і знамениті історичні діячі. У світлі всіх цих історичних подій і явищ Толстой зображує селянство й міську бідноту, придворне й помісне дворянство, передову дворянську інтелігенцію. Зображенню життя й характерів людей надають жвавість і яскравість широкі побутові полотна: полкове життя солдат і офіцерів, госпіталь, життя кріпосного села, урочисті звані обіди в Москві, раут і бал у Петербурзі, панське полювання, ряженые й т.д. Основні діючі особи роману взяті із дворянського середовища, у цьому ж напрямку розвивається й сюжет

Через весь роман проходить історія чотирьох сімей: Ростових, Болконских, Курагиных і кілька разів менявшей свій склад, крім головного героя, сім’ї Без’уховых. Ці чотири оповідальні лінії покладені в усі права захищені 2001-2005 основу сюжету “Війни й миру”. Однак не тільки Ростови, Болконские, Курагины, Безухов, що незмінно перебувають у поле зору автора, не тільки такі великі історичні фігури, як Кутузов і Наполеон, приковують його увагу: всі 559 діючих осіб знаходять своє певне місце в романі, їхні характери й поводження соціально й історично обумовлені. Одні з них з’являються ненадовго й потім губляться в загальній масі, інші проходять через весь добуток, але всі вони сприймаються читачем як живі люди

Не можна не забути, не змішати один з одним, якщо вони змальовані навіть деякими рисами, як, наприклад, Лаврушка, офіцер Телянин, княгиня Курагина, староста Дрон, що танцює на морозі без підметки солдатів і нескінченна безліч інших. Але головним героєм тут є народ, у центрі уваги автора - його масовий образ. В “Війні й світі” зустрічаються яскраво обкреслені характери, що майже не виступають із загального масового тла. Вони заявляють про себе однієї-двома репліками, одержують влучну, але миттєве окреслення іноді у двох-трьох штрихах, з’являються на сцені один-єдиний раз у межах деяких рядків і потім зникають, щоб більше не повернутися

Показуючи з винятковою силою й переконливістю патріотизм, людяність, почуття правди й справедливості російського народу й кращої частини, що тяжіє до нього, дворянської інтелігенції, Толстой протиставляє ним придворну аристократію, що відірвалася від народу, що перебуває в стані безнадійного морального розпаду. У той час як народні маси, переживаючи важкі страждання й позбавлення, напружують всі сили для боротьби з ворогом, придворні займаються ловом рублів, хрестів і чинів; графиня Без-Ухова веде переговори з єзуїтами й вступає в “лоно католицької церкви” з метою висновку шлюбу з іноземним принцом і т.п. Так, перед читачем у плані антитези виступають два соціальних мири. Прийом контрасту використовується Толстим і при зіставленні народного полководця Кутузова й завойовника Наполеона. Більшу значимість має цей композиційний прийом і при зображенні інших діючих осіб, як, наприклад, Андрія Болконского й Пьера, а також цілих груп різного внутрішнього складу людей (офіцерів різного типу, як, наприклад, Тушин, Тимохін, Дохтуров, з одного боку, і Берг, Жерков, Бенигсен та ін. - з іншої).

Читаючи роман, зауважуєш, що образи, що мають викривальний характер, як Курагины, Долохов, Берг, Наполеон, Олександр I, дані статично; характери ж позитивних героїв, як Андрій Болконский, Пьер Безухов, Наташа Ростова, Марья Болконская, показані в розвитку, у всій складності й суперечливості їхнього внутрішнього життя. Це дивне мистецтво зображення внутрішнього життя людини в її безперестанному русі, ця геніальна здатність проникнення в самі схованки щиросердечного життя, рівної якої ми до Толстого не знаємо, була вперше відзначена Чернишевським. Він писав про добутки Л. Н. Толстого, що письменника цікавить “усього більше - сам психологічний процес, його форми, його закони, діалектика душі”. І далі: “Це зображення внутрішнього монологу потрібно, без перебільшення, назвати дивним…

та сторона графа Толстого, що дає йому можливість уловляти ці психічні монологи, становить у його таланті особливу, тільки йому властиву силу”. Під час свого перебування в Ясній Галявині В. Г. Короленко якось сказав Львові Миколайовичу: “Ви вмієте схопити це движущееся в людській природі й запам’ятати його, а це саме важке”. Ця внутрішня динаміка думок, почуттів, прагнень улюблених героїв Толстого протягом усього роману в основному визначається їхніми шуканнями тих можливостей, при яких життя наповнилося б змістом, осмыслилась широкою корисною діяльністю, і хоча їхній шлях нерівний, все їхнє життя - рух уперед.

А поруч із ними “діяли” люди з омертвілою душею:

Збережи - » Композиція роману «Війна й мир» . З'явився готовий твір.

Композиція роману «Війна й мир»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.