Книга любові Р. Гамзатова «Дві шалі» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Книга любові Р. Гамзатова «Дві шалі»

Книга любові Р. Гамзатова «Дві шалі» - книга серця багато й

суперечливого , простого й складного. У цьому чимала

заслуга перекладачів, хоча й не всі вірші в книзі «Дві шалі»

переведені вдало й читачеві часом непросто пройти до щирого Гамзатову

через такі словосполучення, як «вличая мовчанням вуста, пам’яті сивин»,

«надію з ранковим чолом». Поема «Бережіть матерів» - гімн Батьківщині,

матері, жінці. Поема це багатозначно й піднімається до високих цивільних

узагальнень, дробиться на ліричні уривки або побутові сцени й

зосереджує увагу на образі. Ідея поеми, породжений потребою

заповнити порожнечу, що утворилася після смерті матері, угамувати спрагу

пам’яті й виразити почуття безнадійно неоплаченого боргу перед нею, не

зводиться до одного конкретного образа - у поемі глибоке й схвильоване

роздум про життя всіх матерів і синів, їхніх відносинах, про своє прощання

з матір’ю, прощання всіх матерів і синів

Ідейно-моральний зміст поеми збагачує введення в її

художню систему фольклорних національних традицій, фольклорної

образності. Духовний і психологічний портрет матері, що прожив життя

повну праці, турбот, горя, але й радостей і щастя теж, портрет людини,

щосумели вистояти

Це все чудово визначений і виражений одним єдиним, але

надзвичайно ємним образом шалі. Древній і обов’язковий , як закон, звичай

носіння хустки - шалі зробив його широким національним символічним

образом. Біла хустка горянки у фольклорі - символ чистоти й непорочності,

чорний - знак жалоби й суму; знятий голови й кинутий до ніг ворогуючих,

він знаряддя миротворчества, втрата його - ганьба навіки й т. д.

Прямій і безпосередньому свідкові й учасник всіх подій у житті

матері, шаль стає емоційним зацікавленим оповідачем, тому що

всі драми долі її господарки вносили в її «життя» корінні зміни

Відбиваючи зміну хвиль, що панували в житті матері - ширше в людському взагалі, -

мінялися її фарби: веселі перемінялися сумними, і, навпаки:

Який тільки я не була!

Изеленой.

Як в Африці пекучій могутній банан

Лілової була, як претори галявин,

Що в травні килимами фіалок одягнені

Була й кавового теплого кольорів,

Оранжево-жовтої була, як захід,

Була золотистою, як листопад,

И сіркою, як напис на старому кинджалі, -

Кольори зміни долі відбивали

Щодо російської багатонаціональної літератури терміни й

поняття, сучасність і новаторство сприймаються як синоніми, тому що

кращі художники - наші сучасники є справжніми новаторами в

області художньої творчості

До плеяди таких майстрів мистецтва ми відносимо Гамзатова, із творчістю

якого починається новий більше зрілий період розвитку аварской та й всієї

дагестанської літератури, коли «вона розробляє більше глибокі шари

національної дійсності, коли розширюються поетичні ріллі, коли

художники слова всі сміли й частіше звертаються до загальнолюдських

проблемам».

Не можна пройти повз одного з ранніх віршів Р. Гамзатова «Інший

чим у предків любов’ю», у якій поет говорить про нову якість патріотизму

радянських людей

Так, його предки - поети й трудівники гаряче любили свою Батьківщину й народ,

жили й творили заради їхнього блага й процвітання. Але любов - це була іншого

якості, тому що країна сама нагадувала орла, що не розкривали своїх

крил:

Інший, чим у предків любов’ю,

Люблю тебе, дорога вітчизна моя

Люблю за твою весну, за твоє сонце

Особливо, за п’ятикутну твою зірку

Батьківщина вільних від вікового гноблення кабали горців і горянок,

республіка, що будує у великій сім’ї народів радянської країни щасливу

життя - предмет особливої любові й замилуванні

Як пише Хайбуллаев: «Почуття сім’ї еденной, розуміння своєї

причетності у великій творчій діяльності радянських народів

значно розширили поетичні далечіні творчості Расула Гамзатова й стали

провідною темою всього творчого, визначили його звертання до доль людей

нашої багатоликої планети.»

Буквально з кожним новим збірником поет усе сильніше й сильніше тягнеться

до проблем вічним і не прихожим : проблемі добра, справедливості,

людяності, уважності, чуйності до турбот і потреб народів країн

прилеглих і відділених. Розробляючи дагестанську національну тему, поет

приходить до масштабних висновків, узагальненням злободенним для людства

…».

Поезія й проза Гамзатова охоплює всієї грані життя народів Дагестану

У центрі поетичного сприйняття Гамзатова - Дагестан. Він - колиска його

поезії, його натхнення. Від нього тягнуться нитки до самих віддалених куточків

Росії , відтіля ще ширше до країн і континентів планети

Пояснюючи задум багатьох своїх добутків, створених зарубежем або на

закордонну тематику, їхню ідейно-тематичну спрямованість, поет пише: «Я

не хочу всі явища миру шукати в моїй саклі, у моєму аулі, у моєму

Дагестані, у моєму почутті Батьківщини. Навпаки, почуття Батьківщини знаходжу у всіх

явищах миру, у всіх його куточках». І в цьому змісті моя тема - весь

мир».

У цьому сплаві загальнонаціональних і загальнолюдських мотивів бачить Чингиз

Айтматов силу впливу поезії Расула Гамзатова на читача. Він пише:

«Практика Гамзатова дає повну підставу судить доброчинності творчості

сполучення національного й інтернаціонального в мистецтві й влитературе.

Постійно опираючись на Дагестан, затверджуючи слово «Дагестан», затверджуючи

цивільна національна самосвідомість свого народу, Гамзатов творить

широкий, загальнолюдський шлях поезії, освоюючи досвід і досягнення росіянці й

світової літератури, сміло вторгаючись у діалектику сучасного життя,

проблеми сучасного століття. Цим і пояснюється широка популярність,

популярність Гамзатова, любов багатонаціональних читачів до його віршів і

прозі, тому що бачать вони в ньому свого сучасника, однаково близького всім

великого радянського письменника».

Знайомлячи з життям різних країн і народів, переконала поета, що люди

всієї землі живуть однаковими турботами про світ, про хліб і тепло. Ці думки й

турботи зв’язують їх. У сучасному світі люди, де б вони не жили, не можуть

думати про завтрашній день людства й нашої багатостраждальної землі. Ці

думки одержують втілення в конкретному поетичному матеріалі

«Поезія Расула Гамзатова відрізняється масштабністю думки. Конкретність

образів і глибина узагальнення - от властиві їй якості».

Яким би явищем і фактам національної й інтернаціональної

діяльності він не звернувся, поет уміє вкласти в цей поетичний

матеріал заряд великого емоційного й художнього впливу

У своїй поезії Расул Гамзатов прагне знайти співзвучне для людей інших

країн і мов. Звертається до більших і важливих питань сучасності, і

уводить це загальнолюдське, загальнозначуще в дагестанську дійсність

Цінність і необхідність поставлених проблем, уміння зв’язувати

національні проблеми із загальнолюдськими, висока художність зробила

поезію Расула Гамзатова зрозумілої й близької людам планети, завдяки їй він

придбав мільйони друзів і однодумців серед людей доброї волі. Своїм

творчістю Расул Гамзатов підняв дагестанську літературу на небувалу

висоту, додав їй нові якості, зробив надбанням поезії багато роблем

сучасності, однаково важливі й близькі для його рідного народу, рідний

країни. Він зумів перекинути мости дружби між народами, зміцнити їх

взаємна довіра

Расул Гамзатов розповів людям землі про дивну республіку

Дагестан і його люди. А горцям відкрив надзвичайно строкатий мир країн і

континентів

У творчості Расула Гамзатова простежуються найрізноманітніший

підхід спадщині національної художньої культури. Він виражений «В-

перших, у використанні традиційних поетичних жанрів і видів,

художніх форм для відображення нової дійсності, нового

людини, новой психології

Pages: 1 2

Збережи - » Книга любові Р. Гамзатова «Дві шалі» . З'явився готовий твір.

Книга любові Р. Гамзатова «Дві шалі»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.