Карл Линней: життя й діяльність | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Карл Линней: життя й діяльність

Линней (Linne, Linnaeus) Карл (23.5.1707, Росхульд, - 10.1.1778, Упсала) , шведський натураліст, член Паризької АН (1762) . Одержав світову популярність завдяки створеній їм системі рослинного й тваринного миру. Народився в родині сільського пастора. Вивчав природні й медичні науки в Лундском (1727) і Упсальском (з 1728) університетах. В 1732 зробив подорож по Лапландії, результатом якого з’явилася праця «Флора Лапландії» (1732, повне видання в 1737) . В 1735 переїхав у м. Хартекамп (Голландія) , де завідував ботанічним садом; захистив докторську дисертацію «Нова гіпотеза перемежованих лихоманок» . У тому ж році опублікував книгу «Система природи» (вийшла при житті в 12 виданнях) . З 1738 займався в Стокгольмі лікарською практикою; в 1739 очолив морський госпіталь, домігся права розкривати трупи з метою визначення причини смерті. Брав участь у створенні шведської АН і став її першим президентом (1739) . З 1741 керівник кафедри в Упсальском університеті, у якому викладав медицину й природознавства.

Створена Линнеем система рослинного й тваринного миру завершила величезну працю ботаніків і зоологів 1-й половини 18 століття. Одна з головних заслуг Линнея в тім, що в «Системі природи» він застосував і ввів у вживання так звану бінарну номенклатуру, відповідно до якої кожний вид позначається двома латинськими назвами - родовим і видовим. Линней визначив поняття «вид» , користуючись як морфологічними (подібність у межах потомства однієї родини) , так і фізіологічними (наявність плідного потомства) критеріями, і встановив чітку супідрядність між систематичними категоріями: клас, загін, рід, вид, варіація.

В основу класифікації рослин Линней поклав число, величину й розташування тичинок і маточок квітки, а також ознака одне-, дву - або многодомности рослини, тому що вважав що органи розмноження - самі істотні й постійні частини тіла в рослин. На основі цього принципу він ділив всі рослини на 24 класу. Завдяки простоті застосованої їм номенклатури значно полегшилися описові роботи, види одержали чіткі характеристики й назви. Сам Линней відкрив і описав близько 1500 видів рослин.

Всіх тварин Линней ділив на 6 класів:

1. Ссавці

4. Риби

2. Птаха

5. Хробаки

3. Амфібії

6. Комахи

У клас амфібій входили земноводні й плазуючі, до класу хробаків він відніс всі відомі в його час форми безхребетних, крім комах. Одне з достоїнств цієї класифікації в тім, що людина була включена в систему тваринного світу й віднесена до класу ссавців, до загону приматів. Класифікації рослин і тварин, запропоновані Линнеем із сучасної точки зору штучні, тому що вони засновані на невеликому на невеликому числі довільно взятих ознак і не відбивають дійсного споріднення між різними формами. Так, на підставі однієї лише загальної ознаки - будова дзьоба - Линней намагався побудувати «природну» систему, засновану на сукупності безлічі ознак, але не досяг мети.

Линней був супротивником ідеї щирого розвитку органічного миру; він уважав, що число видів залишається постійним, згодом їх «створення» вони не змінювалися, а тому завдання систематики - розкриття порядку в природі, установленого «творцем» . Однак величезний досвід, накопичений Линнеем, його знайомство з рослинами з різних місцевостей не могли не похитнути його метафізичних подань. В останніх працях Линней у дуже обережній формі висловлював припущення, що всі види одного роду становили спочатку один вид, і допускав можливість поява нових видів, що утворилися в результаті схрещувань між уже існуючими видами.

Линней класифікував також ґрунти й мінерали, людські раси, хвороби (по симптомах) ; відкрив отрутні й цілющі властивості багатьох рослин. Линней - автор ряду праць, головним чином по ботаніці й зоології, а також в області теоретичної й практичної медицини («Лікарські речовини» , «Пологи хвороб» , «Ключ до Медицини» ) .

Бібліотеки, рукопису й колекції Линнея були продані його вдовою англійському ботанікові Смиту, що заснував (1788) у Лондоні «Линнеевское суспільство» , що існує й нині як один з найбільших наукових центрів.

ДЖЕРЕЛО:

Більша Радянська Енциклопедія. Москва 1973р.

Збережи - » Карл Линней: життя й діяльність . З'явився готовий твір.

Карл Линней: життя й діяльність

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.