Історія православної церкви в Росії | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Історія православної церкви в Росії

Історія православної церкви в Росії залишається дотепер однієї з найменш розроблених областей російської історіографії. ” Характерно, що жоден з радянських істориків минулого не займався систематичними дослідженнями в області історії церкви, так, і очевидно, не ставив перед собою такого завдання, ” - написав доктор історичних наук, професор А. И. Клибанов у своїй вступній статті до книги “Російське православ’я: віхи історії” (Политиздат, (c) 1989) . Історія Російської православної церкви не була однозначною: вона була суперечливої, буяла внутрішніми конфліктами, відбиваючи суспільні протиріччя на всьому протязі свого шляху

У свій час великий росіянин учений Микола Михайлович Карамзин у своїй книзі ” Переказу століть ” говорив: ” Історія, у деякому змісті є священна книга народів: головна, необхідна; зерцало їхнього буття й діяльності: скрижаль одкровень і правил; завіт предків до потомства; доповнення, пояснення сьогодення й приклад майбутнього. У його словах я знаходжу підтвердження своїм думкам і почуттям. У своєму дослідженні я ще не раз буду звертатися до робіт Н. М. Карамзина, С. М. Соловйова й інших істориків

Я. Н. Щапов у роботі ” Церква древньої Русі (до кінця XIII в.) ” говорить про те, що введення християнства на Русі було закономірним явищем з тієї причини, що в VIII - IX вв. починає виникати класовий раннефеодальний лад. Формування місцевих князювань і створення на їхній основі в IX в. Давньоруської держави із центром у Києві, заснованого на раннефеодальной експлуатації у формі централізованої ренти - данин, полюдья, вимагало змін в ідеологічній області, тобто врелигии.

Тема християнізації представляє зараз великий інтерес через те, що зараз, на мій погляд, проходить епоха “Другого Водохрещення Русі”. Для того, щоб зрозуміти сутність що відбувається, треба заглянути в давню давнину. Саме вивчаючи його, зможемо ми знайти відповідь на питання про те, що нині відбувається з Російською церквою. Цю тему можна розглядати, як дзеркало наступних подій. Для нас, що живуть в XX столітті, ця проблема стає усе більше актуальної з кожним роком

Бути може, проведенням паралелі між древньою Руссю, з її язичеством і хрещенням, і Росією ХХ століття, з її ідолопоклонством і “вторинним хрещенням”, буде виглядати непереконливо, але, на мій погляд, саме в цей момент ми стаємо свідками того, як історія, пройшовши певний етап, переходить на черговий виток на своєму шляху по спирали

Здавалося б: пройшло всього 1 000 років, а Росія вже була готова знову прийняти християнство, хоча, на мій погляд, справу не в поверненні релігії як такий, а в тій атмосфері серйозних змін, воцарившейся в нашій країні. Усяке явище, як би воно не було голосно, як би не змінювало, очевидно, народний лад і образ, суть результат попереднього розвитку народного життя

” У нашій історичній літературі переважають два різних погляди на початок нашої історії. Один з них викладений у критичному дослідженні про давньоруські літописи, складеному членом російської Академії наук XVIII в., знаменитим ученим німцем Шлецером, німецькою мовою й виданому на початку минулого століття. От основні риси Шлецерова погляду, якого трималися Карамзин, Погодин, Соловйов. До половини IX в., тобто до приходу варягів, на великому просторі нашої рівнини, від Новгорода до Києва по Дніпрові праворуч і ліворуч, усе було дико й порожньо, покрито мороком: тут жили люди, але без правління, подібно звірам і птахам, що наповнювали їхнього лісу. У цю велику пустелю, заселену бедними, розкидано дикунами, що жили, слов’янами й фінами, начатки гражданственности вперше були занесені прибульцями зі Скандинавії, варягами, біля половини IX в. Відома картина вдач східних слов’ян, як неї намалював укладач Повести про початок Російської землі, очевидно, виправдувала цей погляд. Тут читаємо, що східні слов’яни до прийняття християнства жили ” зверинским образом, скотски ” у лісах, як всі звірі, убивали один одного, їли все нечисте, жили відокремленими, розкиданими й ворожими один іншому родами: ” живяху кождо зі своїм родом і на своїх місцях, владеюще кождо родом своїм “. Отже, нашу історію варто починати не раніше половини IX в. Зображенням тих первинних історичних процесів, якими скрізь починався людський гуртожиток, картиною виходу з первісного дикого стану. Інший погляд а початок нашої історії прямо протилежний першому. Він почав поширюватися в нашій літературі трохи пізніше першого, письменниками XIX в. Найбільш повне вираження його можна знайти у творах професор Московського університету Бєляєва й м. Забєліна, у першому томі його ” Історії російського життя з найдавніших часів “. От основні риси їхнього погляду. Східні слов’яни споконвіку жили там, де знає їх наше Початкова літопис; тут у межах російської рівнини, вони оселилися, може бути, ще за кілька століть до р. х. Позначивши так свою вихідну точку, учені цього напрямку зображують довгий і складний історичний процес, яким з первісних дрібних родових сполучників виростали в східних слов’ян цілі племена, серед племен виникали міста, і серед цих міст піднімалися головні або старші міста, що становили з молодшими містами або пригородами племінні політичні сполучники галявин, древлян, жителів півночі й інших племен, і, нарешті, головні міста різних племен приблизно біля епохи покликання князів почали з’єднуватися в один загальросіянин сполучник. При схематичній ясності й послідовності ця теорія трохи утрудняє вивчаючого тим, що такий складний історичний процес розвивається нею поза часом і історичними умовами: не видно, до якого хронологічного пункту можна було б пристосувати початок і подальший момент цього процесу і як, у якій історичній обстановці він розвивався. Додержуюся цього погляду, ми повинні починати нашу історію задовго до р. х., чи не із часів Геродота, у всякому разі, за багато століть до покликання князів, тому що вже до їхнього приходу в східних слов’ян встиг установитися досить складний і вироблений суспільний ладо, що відлився у тверді політичні форми ” (проф. В. Ключевский ” Курс російської історії ” частина 1. Москва, (c) Соцекгиз 1937) .

Я буду дотримуватися першого погляду на початок росіянці історії

Задовго до нашого літочислення знаменитий грек, якого кличуть ” батьком історії “, відвідав північні береги Чорного моря; вірним поглядом подивився він на країну, на племена, у ній живучі, і записав у своїй безсмертній книзі, що племена ці ведуть спосіб життя, який указала їм природа країни. Пройшло багато століть, кілька разів племена перемінялися одне іншим, утворилася могутня держава, але явище замічене Геродотом залишається в силі: хід подій постійно підкоряється природним умовам

” По чотирьох головних річкових системах Російська земля ділилася в стародавності на чотири головні частини: першу становила озерна область Новгородська, другу - область західної Двіни, тобто область Кривская або Полоцкая, третю - область Дніпра, тобто область древньої, властиво, Русі, четверту - область верхньої Волги, тобто область Ростовська “(0 С. М. Соловйов Твору книга I, тім 1 (c) 1988 ” Думка”) .

Pages: 1 2

Збережи - » Історія православної церкви в Росії . З'явився готовий твір.

Історія православної церкви в Росії

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.