Історичні моделі моральної медицини | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Історичні моделі моральної медицини

Для того, щоб зрозуміти, які морально-етичні й ценностно-правові принципи лежать в основі сучасної биомедицинской етики, треба хоча б коротко охарактеризувати їхній розвиток у різні історичні епохи

1. Модель Гіппократа (“не нашкодь” )

Принципи лікування, закладені “батьком медицини” Гіппократом ( 460-377гг. до н.е.) , лежать у джерел лікарської етики як такий. У своїй знаменитій “Клятві” , Гіппократ сформулював обов’язки лікаря перед пацієнтом

Незважаючи на те, що з тих пор пройшли багато століть, “Клятва” не втратила своєї актуальності, більше того, воно стала еталоном побудови багатьох етичні документів. Наприклад, Клятва російського лікаря, затверджена 4-ой Конференцією Асоціації лікарів Росії, Москва, Росія, листопад 1994, містить близькі за духом і навіть по формулюванню принципи

2. Модель Парацельса (“роби добро” )

Інша модель лікарської етики зложилася в Середні століття. Найбільше чітко її принципи були викладені Парацельсом ( 1493-1541гг.) . На відміну від моделі Гіппократа, коли лікар завойовує соціальну довіру пацієнта, у моделі Парацельса основного значення набуває патерналізм - емоційний і духовний контакт лікаря з пацієнтом, на основі якого й будується весь лікувальний процес

У дусі того часу відносини лікаря й пацієнта подібні до відносин духовного наставника й послушника, тому що поняття pater (панцира. - батько) у християнстві поширюється й на Бога. Вся сутність відносин лікаря й пацієнта визначається благодіянням лікаря, благо у свою чергу має божественне походження, тому що всяке Благо виходить понад, від Бога

3. Деонтологическая модель (принцип “дотримання боргу” )

В основі даної моделі лежить принцип “дотримання боргу” (deontos по-гречески означає “належне” ) . Вона базується на найсуворішому виконанні приписань морального порядку, дотримання деякого набору правил, установлюваних медичним співтовариством, соціумом, а також власним розумом і волею лікаря для обов’язкового виконання. Для кожної лікарської спеціальності існує свій “кодекс честі” , недотримання якого чревате дисциплінарними стягненнями або навіть виключенням з лікарського стану

4. Біоетика (принцип “поваги прав і достоїнства людини” )

Сучасна медицина, біологія, генетика й відповідні биомедицинские технології впритул підійшли проблемі прогнозування й керування спадковістю, проблемі життя й смерті організму, контролю функцій людського організму на тихорєцькому, клітинному й субклеточном рівні. Деякі проблеми, що коштують перед сучасним суспільством, були згадані на самому початку даної роботи. Тому як ніколи гостро коштує питання дотримання прав і воль пацієнта як особистості, дотримання прав пацієнта (право вибору, право на інформацію й ін.) покладено на етичні комітети, які фактично зробили біоетику суспільним інститутом

Будемо вважати розглянуті в попередньому розділі історичні моделі “ідеальними” і розглянемо більше реальні моделі, що включають у себе деякі правові аспекти описуваних відносин

Більша частина проблем виникає в медичній практиці там, де ні стан хворого, ні призначувані йому процедури самі по собі їх не породжують. У повсякденних контактах з пацієнтами переважно не виникає неординарних моральному плані ситуацій

Найважливіша проблема сучасної медичної етики полягає в тому, що охорона здоров’я повинна бути правом людини, а не привілеєм для обмеженого кола осіб, які в стані собі неї дозволити. Сьогодні, як втім, і раніше, медицина не йде цим шляхом. Однак ця норма, як моральна вимога, завойовує все більше визнання. У здійснення цієї зміни внесли вклад дві революції: біологічна й соціальна. Завдяки соціальній революції, охорона здоров’я стала правом кожної людини. Індивіди повинні розглядатися як рівні в тім, що пов’язане з їхніми людськими якостями - достоїнством, волею, індивідуальністю. З огляду на право людини на охорону здоров’я, історично сформовані моделі моральних відносин “ лікар-пацієнт” і стан сучасного суспільства можна сформулювати наступні чотири синтетичні моделі відносин між лікарем і пацієнтом

1. Модель “технічного” типу

Один з наслідків біологічної революції - виникнення з. Наукова традиція вимагає вченому “бути безстороннім” . Він повинен опиратися на факти, уникаючи ціннісних суджень

Лише після створення атомної бомби й медичних досліджень нацистів, коли за випробуваним не визнавалося ні яких прав (досвіди, проведені над ув’язненими концентраційних таборів) , людство усвідомило небезпеку подібної позиції. Учений не може бути вище загальнолюдських цінностей. Лікар у процесі ухвалення рішення не може уникнути суджень морального й іншого ціннісного характеру

2. Модель сакрального типу

Протилежної до описаного вище моделі є патерналистская модель відносин “ лікар-пацієнт” . Соціолог медицини Роберт Н. Вилсон характеризує цю модель як сакральну

Основний моральний принцип, що виражає традицію сакрального типу, говорить: “Надаючи пацієнтові допомогу, не нанеси йому шкоди” . У класичній літературі по медичній соціології у відносинах між лікарем і пацієнтом завжди вживаються образи батька й дитини

Однак, патерналізм у сфері цінностей позбавляє пацієнта можливості приймати рішення, перекладаючи її на лікаря. Отже, для збалансованої етичної системи необхідно розширити коло моральних норм, яких повинен дотримуватися медик

1. Приносити користь і не наносити шкоди . Жодна людина не може зняти моральний обов’язок приносити користь і при цьому повністю уникнути нанесення шкоди. Цей принцип існує в широкому контексті й становить тільки один елемент усього безлічі моральних обов’язків

2. Захист особистої волі . Фундаментальною цінністю будь-якого суспільства є особиста воля. Особиста воля й лікаря, і пацієнта повинна захищатися, навіть якщо здається, що це може нанести якась шкода. Думка якої-небудь групи людей не може служити авторитетом при рішенні питання про те, що приносить користь, а що наносить шкоду

3. Охорона людського достоїнства . Рівність всіх людей по їхніх моральних якостях означає, що кожний з них має основні людські достоїнства. Особиста воля вибору, контроль над своїм тілом і власним життям сприяє реалізації людського достоїнства - це етика, що розвивається по ту сторону ідей Б. Ф. Скиннера.

4. “Говорити правду й виконувати обіцянки” . Моральні обов’язки - говорити правду й виконувати обіцянки - настільки ж здорові, як і традиційні. Можна лише шкодувати про те, що ці підстави людської взаємодії можуть бути зведені до мінімуму заради того, щоб дотримати принципу “не нашкодь” .

5. “Дотримуй справедливості й відновлюй її” . Те, що називають соціальною революцією, підсилило заклопотаність суспільства рівністю розподілу основних медичних послуг. Іншими словами: якщо охорона здоров’я - право, те це право - для всіх

Негативною рисою даної моделі є те, що дотримання всіх зазначених вище принципів покладено винятково на лікаря, що жадає від його найвищих моральних якостей. На жаль, зараз подібний підхід при наданні медичних послуг труднореализуем внаслідок високого рівня дискримінації по різних ознаках (расовому, матеріальному, половому та ін.)

3. Модель колегіального типу

Намагаючись більш адекватно визначити відношення “лікар - пацієнт” , зберігши фундаментальні цінності й обов’язки, деякі етики говорять про те, що лікар і пацієнт повинні бачити друг у другу колег, що прагнуть до загальної мети - до ліквідації хвороби й захисту здоров’я пацієнта

Саме в цій моделі взаємна довіра відіграє вирішальну роль. Ознаки співтовариства, спонукуваного спільними нтерес, виникли в русі в захист здоров’я в безкоштовних клініках, однак, етнічні, класові, економічні й ціннісні розходження між людьми роблять принцип спільних нтерес, необхідних для моделі колегіального типу, труднореализуемим

4. Модель контрактного типу

Pages: 1 2

Збережи - » Історичні моделі моральної медицини . З'явився готовий твір.

Історичні моделі моральної медицини

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.