Ігнатій Лойола | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Ігнатій Лойола

Першим генералом єзуїти обрали Лойолу. Спочатку він порахував потрібним привселюдно показати приклад смиренності й відмовитися від посади. Лише після декількох голосувань він соблаговолил дати згоду. За статутом генерал залежить від своєї таємної ради - “генеральної конгрегації” , що складає з найближчих його помічників. Члени цієї ради формально вправі при відомих обставинах навіть скинути генерала й обрати нового. Але за всю історію єзуїтського ордена такого випадку не було. Необхідно додати, що генерал владний змістити будь-якого члена конгрегації й самостійно змінити статті уставу, забезпечуючи собі повну безкарність

У порівнянні з іншими орденами “Суспільство Ісуса” спочатку було нечисленно. Швидкого збільшення числа єзуїтів, мабуть, не чекали: засновуючи орден, тато Павло III навіть заборонив приймати в нього довше 60 чоловік. Однак незабаром обмеження скасували, і в рік смерті Лойоли орден мав уже біля тисячі членів різних ступенів

Орден ріс і поширювався в тій мері, у який цього вимагали його особливі завдання організатора й натхненника контрреформації: була потрібна не стільки численна, скільки спеціально підібрана й навчена організація. Орден єзуїтів завжди вмів обходитися невеликими силами. До того ж Лойола вмів знаходити короткі шляхи кцели.

Найважливішою справою для ордена була “обробка” впливових представників панівного класу. Серйозне значення Ватикан надавав також втручанню єзуїтів у міжнародну політику. Ще один шлях - місіонерство, яким займалися й майже всі інші ордена, щоб перетворювати в католиків тих, хто ніколи ними не був, а головне - щоб уловлювати вперті протестантські душі й повертати їх під папське ярмо

Система, прийнята Лойолою, була нехитра, але в цій простоті й полягала вся її велич; придя до переконання, що виховання й утворення, що дається пастві без строгого контролю пастиря, веде до вільнодумства, він вирішив, що виховання й утворення повинні бути зосереджені в надійних руках. А для того, щоб орден єзуїтів і був “цими надійними руками” , Лойола створив зразкову організацію пристрою ордена. Таким чином, головним завданням товариства Ісуса було опанувати вихованням і утворенням молоді, викладанням у нижчих, середніх і вищих навчальних закладах

З найпершого років існування “Суспільства Ісуса” де б не з’являлися єзуїти, вони прагнули негайно ж улаштувати свої школи - колегії. У них викладали начатки арифметики, геометрії, астрономії; особлива увага приділялася наукам, потрібним для проповідників: латинській і грецькій граматиці, а також риториці й діалектиці. Над всім цим стояло, зрозуміло, богослов’я

У єзуїтських навчальних закладах застосовувалися изощреннейшие види духовної муштри. Людина, роками такої “педагогіки, що жив під гнітом,” , поступово від “страху божого” перетворювався в маріонетку своїх наставників

Особливе значення єзуїти надавали вищим школам. Університети були охранителями реакції в науці. У них безроздільно панувала схоластика, і під видом наукових проблем вивчалися вимисли богословів, що підмінювали дослідження природи марними міркуваннями

Єзуїти розробили “систему моралі” , яку варто назвати системою виправдання аморальних цілей і засобів. У ті часи діяло - де фактично, а де й офіційно - правило: “чия влада, того й віра” , воно вимагало “обертати” підданих у віру їхнього владаря і юридично виправдувало всі насильства, що відбувалися при цьому. Єзуїти відмінно зрозуміли. Що при таких обставинах можна багато чого досягти, постаравшись “завоювати” насамперед самого феодала, щоб потім напустити його на підвладних “єретиків” . Для народу були приготовлені у випадках опору на вибір або хрестинна “свята” вода, або знаряддя катування й страти

Історія поширення єзуїтів по будь-якій країні Західної Європи в цьому змісті одноманітна. Її початковий період по всіх усюдах - боротьба за вплив на королів, аристократію, дворянство взагалі. Домігшись їхньої прихильності, єзуїти діяли за допомогою їхніх грошей і солдат

В “навчанні” єзуїтів про мораль найбільше повно виражалася сама сутність моралі феодальної. Успіхи пропаганди єзуїтів у панівному класі залежали найбільше від того, що вона освячувала феодальні відносини. Характерно, що єзуїтські моралісти порівняно мало займалися конкретними питаннями класових відносин; у цій області для них усе було ясно й так: існуючий лад установлений Богом, і всякий порушник феодальних законів робить найтяжчий гріх. Цим духом була перейнята вся єзуїтська мораль, і найбільше саме за це цінували єзуїтів владики феодального мира

Єзуїти ретельно розробили теорію пробабілізму, суть якого полягає в тому, що при розбіжності авторитетів про дозвіл або недозволенність якого-небудь учинку можна обрати будь-яку їхню думку й керуватися тільки ім. Більше того: в одних умовах припустимо ґрунтуватися на одній із суперечливих думок, в інших же - на будь-якому іншому, навіть якщо воно у всім протилежно першому

“Система моралі” , відповідно до якої можна грішити й одночасно робити гріх недійсним, стала в руках єзуїтів гнучким засобом до “уловлення душ” , до розбещення великої кількості людей, до зміцнення впливу єзуїтського ордена й до підтримки влади, що похитнулася, римських тат

Такі були перші роки життя ордена єзуїтів, створеного Лойолою. В 1549 році вмер Павло III і на престол вступив Юлій III; цей тато також захищав ордену й дав йому ще кілька привілеїв. Юлія III перемінив Марцелл в 1555 році, що прожив на престолі всього 23 дня, і потім папою був вибраний недруг Лойоли, кардинал Караффа під ім’ям Павла IV. Новий первосвященик ставився до ордена стримано. Хворий генерал помер 31 липня 1556 року, не призначивши собі спадкоємця. Претендентами на верховенство в ордені з’явилися Паланка, Бобадилья й Лайнец. Останній узяв гору на виборах 2 липня 1558 року, і Павло IV визнав його другим генералом єзуїтів

Використана література:

  1. Д. Е. Михневич “Нариси з історії католицької церкви (Єзуїти) ” , Москва, 1953 г.
  2. С. Г. Лозинский “Історія папства” , 1986 г.
  3. М. М. Шейнман “Папство” , 1961 г.
  4. А. А. Биків “И. Лойола, його життя й суспільна діяльність” , 1890 г.

Pages: 1 2 3

Збережи - » Ігнатій Лойола . З'явився готовий твір.

Ігнатій Лойола

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.