Ідейно-художня своєрідність драматургії Л. Н. Толстого (по п’єсах «Влада темряви» і «Живий труп») | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Ідейно-художня своєрідність драматургії Л. Н. Толстого (по п’єсах «Влада темряви» і «Живий труп»)

Драматургія Толстого неоднорідна як по способах окреслення явищ життя, так і по своїй художній якості. “Влада темряви”, “Плоди освіти”, “Живий труп” становлять ярчайшую сторінку в історії росіянці й світової драматургії. Один із творців епосу нового часу, Толстой і в драматургії знайшов оригінальні, найвищою мірою плідні шляхи творчості. Між його художньою прозою й драматургією є свої внутрішні зіткнення. Якщо в “Смерті Івана Ілліча” і “Крейцеровой сонаті” драматизм положень, переживань має у своїй основі “подоба життя”, то в “Владі темряви”, “Плодах освіти” відбита драма народу, драма його повсякденного буття. Народна тема в російської драматургії розроблялася й до Толстого

У драмі А. С. Пушкіна “Борис Годунов” показана роль народу в історичних подіях. “Бориса Годунова” і “Влада темряви” відокремлюють друг від друга шістдесят років. Увага Толстого залучають інші явища й сторони народного життя. Він показує село в той період її існування, коли старе тісно спліталося з “новим”, коли усе сильніше й сильніше відчувався вплив буржуазних відносин. Письменник зображує повсякденний плин життя, її “звичайний” уклад, але в цій щоденності він розкриває щирий драматизм, що входить невід’ємним елементом у її зміст. Істотною особливістю окреслення діючих осіб в “Владі темряви” є яскраво виражений моральний критерій

Конфлікти, характери героїв розвиваються в п’єсі в силу своєї життєвої логіки, внутрішньої необхідності, і разом з тим прагнення, учинки людей показані тут у світлі високих етичних вимог, яким письменник завжди надавав величезного значення. Моральний початок і драматизм в “Владі темряви” утворять єдине ціле. Прагнення будь-якими засобами домогтися матеріального добробуту, спрага багатства, легкого життя, що ведуть до злочинів, вступають в “Владі темряви” у гостре протиріччя з гарячим бажанням жити по справедливості; жорстокість і підлість зіштовхуються з моральним почуттям

Тут і виявляються джерела драматичного конфлікту п’єси, у якій жагуче засуджується не тільки саме зло, але умови, що породили його, засуджуються звичайні норми життя, що є відбиттям основних принципів власницького суспільства. У зовсім іншій манері, іншої тональності написана драма “Живий труп”. Задум добутку на тему, дуже близьку цій п’єсі, ставиться до середини дев’яностих років. У своєму щоденнику 9 лютого 1884 року Толстой записав: “Ясно спала на думку думка повести, у якій виставити б двох чоловік: одного - розпусного, що запутались, полеглого до презирства тільки від доброти, іншого - зовні чистого, поважного, шановного від холодності, не любові”.

Конкретизація цієї думки привела художника до задуму драми, що возникли в 1887 році. Над створенням “Живого трупа” Толстой працював спочатку з величезним захопленням, а потім

Збережи - » Ідейно-художня своєрідність драматургії Л. Н. Толстого (по п’єсах «Влада темряви» і «Живий труп») . З'явився готовий твір.

Ідейно-художня своєрідність драматургії Л. Н. Толстого (по п’єсах «Влада темряви» і «Живий труп»)

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.