ІДЕЙНО-КОМПОЗИЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ДІАЛОГІВ КНЯЗЯ АНДРІЯ Й ПЬЕРА | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

ІДЕЙНО-КОМПОЗИЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ДІАЛОГІВ КНЯЗЯ АНДРІЯ Й ПЬЕРА

ІДЕЙНО-КОМПОЗИЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ДІАЛОГІВ КНЯЗЯ АНДРІЯ Й ПЬЕРА. Роман Толстого містить значну фило-софскую частина, що виражається різними способами. Фило-Софія добутку. Автор не обмежується от-ступлениями.

Він вкладає свої ідеї у вуста головних героїв, але намагається розкрити не тільки свій погляд на мир, але й інші віз-можные погляди. Герої книги відстоюють різні позиції, причому всі вони (позиції) зображені досить неупереджено. Ос-Новной філософський конфлікт виникає між двома головними героями князем Андрієм і Пьером.

Виразити цей конфлікт не-можливо, використовуючи лише їхнє внутрішнє мовлення. Необхідно дей-ствительное зіткнення, і в книгу вводиться діалог розмова декількох осіб. Але в романі Толстого, як і в романі Достоевско-Го, діалог це не просто акт речево-го спілкування, це спроба злити різні погляди або зрозуміти, нако-нец, яка точка зору вірніше. Із самого початку проводиться парал-лель князь Андрій Пьер.

У них різні погляди на життя, раз-ная доля, але вони дуже близькі один з одним. Виникає ассоциа-ция, що ґрунтується на іменах апостолів братів Петра й Анд-Рея. Петро приніс християнство в Європу, а Андрій на Русь (також пророкував підставу Києва й т.д.).Зіткнення Петра (Пьера для більшої переконай-тельности) і Андрія й розкриває автор. Товстої через образи цих героїв пропонує різні шляхи до однієї мети щастю, причому й щастя вони розуміють по-різному.

Діалоги князя Андрія й Пьера з’єднують непоєднувані, каза-лось би, полюса: Схід Захід; будинок політика, суспільство; з-зерцание активність ці поняття взаимопроникают друг у друга, взаємодіють, народжуючи ідеал. Діалоги князя Андрія й Пьера проходять через всі произведе-ние, але поза ними вони майже не взаємодіють. Діалоги, з одного боку, створюють, можливо, найбільш важливу вісь добутку, а з іншого боку, підбивають підсумок прожитого відрізка життя й начи-нают новий, повніше виражають їхній світогляд. Уперше ми зустрічаємо copyright

Збережи - » ІДЕЙНО-КОМПОЗИЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ДІАЛОГІВ КНЯЗЯ АНДРІЯ Й ПЬЕРА . З'явився готовий твір.

ІДЕЙНО-КОМПОЗИЦІЙНЕ ЗНАЧЕННЯ ДІАЛОГІВ КНЯЗЯ АНДРІЯ Й ПЬЕРА

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.