Грошове постачання | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Грошове постачання

Грошове постачання є основним джерелом життєзабезпечення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом.Тому повне й своєчасне задоволення військовослужбовців грошовим постачанням є постійною турботою командирів і начальників всіх ступенів. Грошове постачання військовослужбовців складається з місячного окладу по військовій посаді й окладу по військовому званню, які становлять оклад грошового соді іржання, місячних і інших підвищень, надбавок і інших додаткових грошових виплат

Додаткові види грошового постачання виплачуються з урахуванням особливих умов служби, стимулюють службу в Збройних Силах, підвищення професійної майстерності, компенсують додаткові витрати, пов’язані з виконанням службових завдань. У відповідності зі ст.12 Закону РФ “Про статус військовослужбовців” розміри окладів по військових посадах і військових званнях, підвищень, надбавок і виплат визначаються Урядом РФ по наданню Міністерства оборони РФ.

Порядок забезпечення військовослужбовців грошовим постачанням визначається Міністерством оборони РФ. Офіцери, що проходять службу по заклику, по своєму правовому положенню прирівняні до офіцерів, що проходять військову службу за контрактом, і грошове постачання ним виплачується на загальних підставах по нормах і в порядку, установленому для офіцерів, що проходять службу за контрактом, крім особливо застережених випадків, наприклад, виплата одноразової допомоги при звільненні з військової служби й ін. Оклади по військових посадах визначаються по тарифних розрядах, які для офіцерського складу встановлені наказом Міністра оборони 1993 року N 020 і зазначені в штатах по кожній посаді. По посадах прапорщиків, сержантів і солдатів тарифні розряди встановлені наказом МО 1994 року N 025 і в штатах зазначені чисельником і знаменником. Конкретні розміри окладів по займаних посадах військовослужбовцем, що проходить службу за контрактом у межах тарифікації від мінімуму до максимуму встановлюються наказом командира військової частини, а командирові частини - наказом його безпосереднього командира (начальника) у порядку передбаченому зі ст.15 і 28 Положення про грошове постачання військовослужбовців. Офіцерам, у тому числі й по закінченні військово-навчальних закладів і після визначення на військову службу із запасу, оклади по посадах виплачуються від дня вступу у виконання посади, але не раніше дня підписання наказу про призначення - з обліком ст.69 Положення(ст.17 Положення). Прапорщикам, сержантам і солдатам, що проходять військову службу за контрактом, призначеним на інші посади, оклади по нових посадах виплачуються від дня вступу у виконання посади, але не раніше дня підписання наказу про на значенні(ст.29 і 31 Положення). Оклади виплачуються по 9 тарифному розряді 9 тарифної сітки(ст.32 Положення). Військовослужбовцем, що проходить військову службу по заклику, призначеним з одних посад на інші посади сержантського й рядового складу, оклади по нових посадах виплачуються з першого числа місяця, що випливає за місяцем, у якому вони призначені(ст.38 Положення). Тепер покажемо порядок розрахунку грошового постачання військовослужбовців на конкретному прикладі

Завдання 1. У зв’язку із частковою зміною штату полку наказом від 10 травня командир взводу, старший лейтенант Макаров, звільнений від займаної посади. Наказом від 14 травня призначений на посаду командира роти, у виконання якої вступив 20 травня. Вислуга років на посадах офіцерського складу 6 років 3 місяці.Нарахувати грошове постачання за квітень, травень, червень

Квітень:

(1.25*319000+211000)*1.2+0.1*319000=763600

Травень:

(Д/Д за квітень/31)*19+(Д/Д за червень/31)*12

Червень:

(1.25*337500+211000)*1.2+0.1*337500=793200

Квартальна премія:

(1.25*337500+211000)*2/3=421920

Усього за червень:

Д/Д за червень + квартальна премія = 793200+

421920=1215120

Травень:

(763600/31*19)+(793200/31*12)=468020+307050=775070

Завдання 2: У зв’язку з оргштатними заходами, наказом від 26 вересня командир роти, капітан Андрєєв снять із займаної посади.Наказом від 28 вересня призначений на посаду зам. командира батальйону, у виконання якої вступив 1 жовтня. Вислуга на початок року на посадах офіцерського складу становить 10 років 10 місяців

Вересень:

(1.25*328500+230500)*1.25+0.1*328500=834260

Квартальна премія:

(1.25*328500+230500)*2/3=427420

Усього за вересень:

Д/Д за вересень + квартальна премія =834260+427420

Жовтень:

(1.25*337500+230500)*1.25+0.1*337500=686130

Завдання 3: Командир взводу, лейтенант Пронин, наказом від 8 серпня звільнений від займаної посади призначений у розпорядження.Наказом від 28 вересня призначений на посаду зам. командира роти, у виконання якої вступив 1 жовтня.Вислуга на початок року на посадах офіцерського складу 2 роки 7 місяців і 10 днів.Нарахувати грошове постачання за серпень, вересень, жовтень

Август:

(1.25*319000+192000)*1.1+0.1*319000=681730

Вересень:

Д/Д за серпень + квартальна премія =

=681730+(1.25*319000+192000)*2/3=1075570

Жовтень:

(1.25*328500+192000)*1.1+0.1*328500=695707

Всі розрахунки грошового постачання виробляються на підставі статей і наказів МО РФ.

Збережи - » Грошове постачання . З'явився готовий твір.

Грошове постачання

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.