Грибні хвороби злаків | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Грибні хвороби злаків

Гриби - велика група організмів, що нараховує близько 100 тис. видів. Вони займають особливе положення в системі органічного миру, представляючи, очевидно, особливе царство, поряд із царствами тварин і рослин. Гриби досить різноманітні по зовнішньому вигляді, місцям перебування й фізіологічних функцій. Особливою групою коштують гриби - паразити рослин і тварин. Серед паразитів рослин можна розрізнити микофильние гриби ( щопаразитують на грибах), паразити вищих рослин, водоростей

Гриби відіграють більшу роль у круговороті речовин у природі, у розкладанні залишків тварин і рослин, що попадають у ґрунт, утворенні в ґрунті органічної речовини, підвищенні родючості ґрунту

Однак не всі гриби приносять користь. Багато хто з них досить шкідливі. З таких найбільш відомі гриби - паразити рослин, втрата врожаю й псування сільськогосподарської продукції від яких настільки великі, що боротьбою з ними займаються спеціальні державні установи, а з деякими - міжнародні організації. Наука, що вивчає хвороби рослин, викликувані грибами й іншими організмами, називається фітопатологія. Переважна більшість хвороб (близько 80%) викликається грибами. Про багатьох грибах, що викликає хвороби рослин, зокрема про хвороби хлібних злаків, розповідається в даній курсовій

Особлива увага приділяється біології грибів-паразитів, а також їхній діагностиці. Особливої уваги мірам боротьби із грибними хворобами в даній курсовій не приділяється, тому що цим повинні займатися фахівці небагато іншого роду, наприклад агрономи

У курсовій докладно розглядаються основні грибні хвороби хлібних злаків розповсюджені в нашій країні

1. Головня

Сажкові гриби - цікава в багатьох відносинах група базидиомицетов. Відомо близько 1000 видів сажкових грибів, об’єднаних в 40 пологів. Сажкові гриби вражають більшість органів своїх рослин-хазяїв, у тому числі вегетативні й квіткові бруньки, листи й стебла, пелюстки віночка й чашолистки, тичинки й маточки, плоди й насіння. Рідше вони вражають коріння. Уражені частини рослин виглядають як обвуглені або покриті сажею. Тому захворювання, викликувані сажковими грибами, звуться «головня».

Сажкові гриби поширені від Арктики до тропіків, майже всюди, де виростають вищі рослини, не крім пустель і гір

Захворювання, викликувані головень, довге час були загадкою для дослідників. Їхня поява пояснювали або порушенням обміну речовин у рослин, або зараженням їхніми інфузоріями, комахами й іншими тваринними організмами. Лише до середини XIX в. установили, що причина сажкових захворювань - мікроскопічні гриби, що ведуть паразитичний образ життя

Головня - розповсюджене й шкідливе захворювання, що вражає всі хлібні злаки й дикоростучі злакові трави. Викликається грибами із класу Базидиомицети { Basidiomycetes ), підкласу Телиомицети ( Teliomycetidae ), порядку Сажкові ( Ustilaginales }.

Сажкові гриби - обов’язкові (облигатние) паразити. Основний тип поразки, що вони викликають, - руйнування тканин з утворенням сажистой маси, що складає з телиоспор (хламидоспор). Це узкоспециализированние паразити: вражаючи хлібні злаки, вони пристосовуються до них, причому певні види сажкових грибів вражають конкретні види рослин

Збудники головні. Збудники - гриби (клас Basidiomycetes , порядок Ustilaginales ). У циклі свого розвитку вони мають грибницю, сажкові суперечки (телиоспори), геми й базидиоспори.

Міцелій у сажкових грибів добре розвитий, ендогенний, простирається в ураженій тканині по межклетникам, іноді пронизує клітки, здатний розпадатися на сажкові суперечки Перед розпадом на суперечки він сильно гілкується, гіфи діляться додатковими поперечними перегородками, оболонки кліток ослизняются, потім формуються більше товсті пигментированние оболонки, і клітки отшнуровиваются від основного міцелію. Такі відособлені ділянки грибниці називаються сажковими суперечками, вони утворять що порошить або щільну темну масу (головню). Міцелій після проникнення в уражений орган рослини поширюється в ньому диффузно (особливо у видів, які заражають у фазу проростка). Однак міцелій не пронизує вся рослина. Поразка окремих або всіх частин колосся пояснюється тим, що гриб незабаром після зараження через крапку росту проникає в зародкове колосся, коли рослина перебуває в початковій фазі розвитку, а потім при енергійному росту стебла швидко виноситься нагору. Міцелій зосереджується й розвивається залежно від виду збудника в зав’язі, частинах колосся, стеблі

Сажкові суперечки служать для поширення й збереження виду в несприятливі умовах

Діагностика. Збудники головні вражають всі хлібні злаки. Зараження рослин відбувається в молодому віці, частіше в ембріональний період. Руйнуванню піддаються окремі зав’язі або цілі суцвіття, стебла, листи. На уражених органах утвориться чорна маса, що порошить. Залежно від руйнування тих або інших органів, а також від ознак прояву захворювання розрізняють на хлібних злаках кілька типів головні: курну, тверду, пухирчасту, стеблевую, карликову

По характері прояву хвороби на колоссі розрізняють два типи - тверду й курну головню. При твердій головні руйнується тільки зерно, оболонка зерна зберігається. Сажкові суперечки перебувають як би в мішку, звідси й назва - сажкові мішечки

При курній головні руйнуються майже всі частини колосся, суперечки легко розносяться вітром. Характер прояву хвороби на колоссі не пов’язаний з біологічними й екологічними особливостями видів головні. Це ознака, що дозволяє легко розпізнавати близькі види збудника по прояві хвороби, але він не дозволяє поєднувати їх по інших властивостях (типу зараження, збереженню інфекції, спеціалізації, морфології й т.д.). Наприклад, біологія збудника курної головні пшениці ( Ustilago tritici ) не подібна з біологією збудника курної головні вівса ( U . avenae ) або курної головні кукурудзи ( Sorosporium reilianum ). Види з роду Urocystis ( U . occulta і U . tritici ) руйнують верхню частину стебла, листові піхви й листи й утворять поздовжньої чорної смуги

Шкідливість. Головня на зернових культурах - одне з найбільш шкідливих захворювань. При головні найчастіше дивується та частина рослини, заради якої ця культура возделивается, - колосся, качан або мітелка. Зерно повністю перетворюється в чорну спорову масу або при поразці інших органів часто не розвивається. У зв’язку із цим урожай хворих рослин знищується нацело.

Крім явних втрат урожаю, головня викликає втрати, що не піддаються обліку при зовнішньому огляді посівів. Це так звані сховані втрати. Вони виражаються в тім, що збудник, що перебуває в рослині з моменту проростання зерна до дозрівання насінь, діє на рослину угнетающе: знижується схожість насінь, заражені проростки сильніше дивуються ґрунтовими грибами, рослини відстають у росту, багато хто з них не виколашиваются, порушується нормальний плин біохімічних процесів, знижується налив зерна

Сховані втрати особливо великі на озимій пшениці, на якій гриб довше впливає на рослину

Біологія. Більшість видів сажкових грибів зберігається рік у рік у вигляді сажкових спор на поверхні зерна або в ґрунті, і тільки в деяких видів міцелій зимує усередині зерна

Сажкові суперечки в ґрунті довго не зберігаються, вони не мають потреби в періоді спокою й при сприятливих умовах вологості й температури проростають. Як правило, це відбувається тої ж восени або навесні наступного року. Виключення становлять суперечки, зібрані в клубочки ( Urocystis occulta ), що перебувають у пузиревидних наростах рослин ( Ustilago zeae ), і спори, що вимагають періоду спокою ( Tilletia controversa ).

Період зараження рослин сажковими грибами обмежений віком тканини. Одні види заражають тільки проростки зерна (Т. caries , U . avenae ), інші здатні заражати молоді надземні частини рослин (Т. controversa , U . zeae ), треті заражають зав’язі в період цвітіння ( U . tritici , U . nuda ).

Спеціалізація. У нас у країні на зернових культурах паразитує близько 20 видів сажкових грибів. Всі вони узкоспециализировани, присвячені тільки до одного виду живильної рослини. Наприклад, збудник твердої головні пшениці ( Tilletia caries ) не заражає овес або ячмінь, збудник головні вівса не може заразити пшеницю й т. д.

Pages: 1 2

Збережи - » Грибні хвороби злаків . З'явився готовий твір.

Грибні хвороби злаків

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.