Гігієна як наука | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Гігієна як наука

Зміст

Гігієна і її основні завдання

Гігієнічні основи загартовування

Загартовування повітрям

Загартовування водою

Загартовування сонцем

Гігієнічні вимога до спортивних споруджень

Список використаної літератури

Гігієна і її основні завдання

Гігієна, а також природні умови зовнішнього середовища (вплив сонячних променів, повітря, води) є засобами фізичного виховання. Фізична культура не повинна вичерпуватися одними лише фізичними вправами у вигляді спорту, гімнастики, рухливих ігор і іншого, але повинна обіймати й суспільну й особисту гігієну праці й побуту, використання природних сил природи, правильний режим праці й відпочинку.

Гігієна - наука про здоров’я, про створення умов, сприятливих для збереження людиною здоров’я, про правильну організацію праці й відпочинку, про попередження хвороб. Її метою є вивчення впливу умов життя й праці на здоров’я людей, попередження захворювань, забезпечення оптимальних умов існування людини, збереження його здоров’я й довголіття. Гігієна є основою профілактики захворювань.

Основні завдання гігієни - вивчення впливу зовнішнього середовища на стан здоров’я й працездатність людей; наукове обґрунтування й розробка гігієнічних норм, правил і заходів щодо оздоровлення зовнішнього середовища й усуненню шкідливо діючих факторів; наукове обґрунтування й розробка гігієнічних нормативів, правил і заходів щодо підвищення опірності організму до можливих шкідливих впливів навколишнього середовища з метою поліпшення здоров’я й фізичного розвитку, підвищення працездатності.

Санітарія - практичне здійснення вимог гігієни, виконання необхідних гігієнічних правил і заходів.

У ході розвитку гігієни сформувався ряд гігієнічних дисциплін: гігієна праці, соціальна гігієна, гігієна дітей і підлітків, гігієна фізичної культури й спорту й ін.

Гігієна фізичної культури й спорту, що вивчає взаємодію організму занимающихся фізичною культурою й спортом із зовнішнім середовищем, відіграє важливу роль у процесі фізичного виховання. Гігієнічні положення, норми й правила широко використовуються у фізкультурному русі.

Гігієнічні положення займають настільки велике значення тому, що без них неможливо виконати основні завдання по всебічному й гармонічному розвитку людей, збереженню на довгі роки міцного здоров’я й творчої активності, по підготовці населення до високопродуктивної праці й захисту Батьківщини.

Молоді фахівці, що закінчують вузи країни, повинні добре знати основні положення особистої й суспільної гігієни й уміло застосовувати їх у побуті, навчанні, на виробництві.

Гігієна фізичної культури й спорту включає розділи: особиста гігієна, загартовування, гігієна житла, гігієнічні вимоги до спортивних споруджень і місць занять фізичними вправами, допоміжні гігієнічні засоби відновлення й підвищення працездатності.

Гігієнічні основи загартовування

Під загартовуванням розуміють систему гігієнічних заходів, спрямованих на підвищення стійкості організму до несприятливих впливів різних метеорологічних факторів (холоду, тепла, сонячної радіації, зниженого атмосферного тиську) .

Важливу роль загартовування грає в профілактиці простудних захворювань. Ці хвороби мають широке поширення, і їхня питома вага в загальній захворюваності становить 20-40%. Систематичне застосування процедур, що гартують, знижує число простудних захворювань в 2-5 разів, а в окремих випадках майже повністю виключає їхнє виникнення. Разом із цим загартовування робить загальзміцнювальна дія на організм, поліпшує кровообіг, підвищує тонус центральної нервової системи, нормалізує обмін речовин.

Загартовування у своїй основі представляє своєрідне тренування всього організму, і насамперед теплорегуляційного апарата, до дії різних метеорологічних факторів. У процесі загартовування при багаторазовому впливі специфічних подразників під впливами нервової регуляції формуються певні функціональні системи, що забезпечують пристосувальний ефект організму. При цьому пристосувальні реакції відбуваються в нервовій системі, в ендокринному апарату, у внутрішніх органах, на тихорєцькому й клітинному рівнях. Завдяки цьому організм одержує можливість безболісно переносити надмірний вплив холоду, високої температури й т. п.

Підвищення стійкості організму до впливу певних метеорологічних факторів під впливами процедур, що гартують, обумовлює специфічний ефект загартовування.

Неспецифічний ефект загартовування проявляється головним чином у його оздоровчому впливі на організм. процедури, Що Гартують, сприяють підвищенню фізичної й розумової працездатності, зміцнюють здоров’я, знижують захворюваність.

Загартовування може здійснюватися в ході спеціально організованих занять, у процесі прийому процедур, що гартують, і в повсякденному житті.

Приступати до загартовування можна практично в будь-якому віці. Однак чим раніше воно почато, тим здоровее й стійкіше буде організм. Попередньо варто обов’язково порадитися з лікарем. Він не тільки перевірить стан здоров’я, але й допоможе встановити форму процедур, що гартують, і їхнє дозування. При гострих захворюваннях і явищах загострення хронічних недуг приймати процедури, що гартують, не можна. У процесі загартовування необхідно систематично консультуватися з лікарем і перевіряти ефективність процедур.

Загартовування організму може бути успішним тільки при правильному проведенні відповідних процедур. На підставі досліджень і практичного досвіду були встановлені наступні основні гігієнічні принципи загартовування:

·  систематичность,

·  постепенность,

·  учёт индивидуальних особенностей,

·  разнообразие средств и форм,

·  активний режим,

·  сочетание общих и местних процедур,

·  самоконтроль.

Принцип систематичності вимагає регулярного (щоденного) протягом усього року виконання процедур, що гартують. Тривалі перерви в загартовуванні ведуть до ослаблення або повної втрати придбаних захисних реакцій. Звичайно через 2-3 тижні після припинення процедур стійкість організму до фактора, що гартує, знижується.

Поступове й послідовне збільшення дозування процедур - обов’язкова умова правильного загартовування. Воно повинне починатися з невеликих доз і найпростіших способів.

При виборі дозування й форм проведення процедур, що гартують, необхідно враховувати індивідуальні особливості організму (вік, стан здоров’я) .

Розмаїтість засобів і форм процедур забезпечує всебічне загартовування. Це викликано тим, що стійкість організму підвищується тільки до того подразника, дії якого він багаторазово піддавався. Так, повторна дія холоду викликає підвищення стійкості тільки до холоду, повторна дія тепла, навпаки, - тільки до тепла.

Ефективність загартовування збільшується, якщо його проводити при активному режимі, тобто Якщо виконувати під час процедур фізичні вправи або яка-небудь м’язова робота. Особливо високий ступінь стійкості організму був відзначений в осіб, що застосовують загартовування в сполученні з фізичними вправами, які виконувалися при різко мінливих температурних умовах. Тому заняття такими видами спорту, як плавання, лижний і ковзанярський спорт, легка атлетика, альпінізм і туризм, дмуть високий ефект, що гартує.

Процедури, Що Гартують, розділяють на загальні, коли впливу піддається вся поверхня тіла, і місцеві, спрямовані на загартовування окремих ділянок тіла. Місцеві процедури роблять менш сильна дія, чим загальні. Але домогтися корисного ефекту можна й при місцевому загартовуванні, якщо вміло піддавати впливу температурних факторів найбільш чутливі до охолодження ділянки тіла - ступні, горло, шию. Сполучення загальних і місцевих процедур, що гартують, у значній мірі підвищує стійкість організму до несприятливих зовнішніх факторів.

У процесі загартовування необхідний постійний самоконтроль. Показниками правильного проведення загартовування і його позитивних результатів є: міцний сон, гарний апетит, поліпшення самопочуття, підвищення працездатності й ін. Поява безсоння, дратівливості, зниження апетиту, падіння працездатності вказують на неправильне проведення загартовування. У цих випадках необхідно змінити форму й дозування процедур і звернутися до лікаря.

Загартовування повітрям

Загартовування повітрям - прийом повітряних ванн - найбільше “ніжна” і безпечна процедура, що гартує. З повітряних ванн рекомендується починати систематичне загартовування.

Pages: 1 2 3

Збережи - » Гігієна як наука . З'явився готовий твір.

Гігієна як наука

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.