Географічне (територіальне) поділ праці | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Географічне (територіальне) поділ праці

Географічне (територіальне) поділ праці - це просторова форма суспільного поділу праці, виражена в спеціалізації території на виробництві окремих видів продукції й послуги обмін ними. Формування географічного поділу праці - тривалий історичний процес. Різні частини країни мають різні природні й економічні умови розвитку. Одні багаті корисними копалинами, інші бідні. Одні густо заселені, інші безлюдні. Таким чином, умови кожної території благоприятствуют розвитку «своїх» галузей. Природно, що в кожному регіоні будуть розвиватися ті галузі умови, для розвитку яких там найбільш сприятливі. Продукції там починає вироблятися в більших обсягах, чим необхідно для місцевих потреб. Різні частини країни починають спеціалізуватися на виробництві окремих видів продукції й обмінюватися ними з іншими територіями. Факторами формування географічного поділу є: історичний, природно-ресурсний, соціально-економічний

Так, ще в дореволюційній Росії Центральний і Північно-Західний райони спеціалізувалися на машинобудуванні, металообробці й текстильній промисловості. У цей час це райони виробництва складної промислової продукції. А спеціалізацію Західного Сибіру на видобутку нафти й газу спричиняється наявність у цьому регіоні найбільших родовищ цих корисних копалин, або Північний Кавказ - один з головних районів зернового господарства, завдяки своїм природним умовам

Соціально- економічний фактор визначає вигідність випуску продукції з погляду її техніко-економічних показників. Менше витрат на перевезення сировини, вигідність еГП і т. д.

Спеціалізація територій може мінятися. Наприклад, у Поволжя в силу сприятливих природних умов спочатку зложилася спеціалізація на зерновому господарстві, але після відкриття там родовищ нафти, будівництва нових транспортних магістралей район перетворився в постачальника продукції хімічної промисловості й машинобудування. Змінюватися спеціалізація може й через виснаження природних ресурсів

Кожний район не просто випускає продукцію, але й ведуть активний вигідний обмін товарами й послугами, створюючи міжрайонні й міжрегіональні зв’язки. Ніж ширше спеціалізація району, тим у більше вигідних умовах він перебуває

Збережи - » Географічне (територіальне) поділ праці . З'явився готовий твір.

Географічне (територіальне) поділ праці

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.