Географічне середовище | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Географічне середовище

Географічне середовище - одне з найважливіших понять географічної науки. Воно було запропоновано ще наприкінці Х I Х століття відомим французьким географом - елизе Реклю. Географічне середовище - та частина природи, з якого людське суспільство безпосередньо взаємодіє у своєму житті й виробничій діяльності на даному етапі історичного розвитку. Географічне середовище - необхідна умова життя й діяльності суспільства. Це середовище перебування, джерело ресурсів, впливає на здоров’я й настрій, на духовну культуру. Як правило, чим різноманітніше географічне середовище, тим краще умови суспільного розвитку. Ще К. Маркс говорив про тім що «вся історія людського суспільства - це історія його взаємодії із природою…». Ця взаємодія носить суперечливий характер. З однієї сторони людин бере із природи все, що йому необхідно, тим самим наносить природі непоправна шкода

Особливо в ХХ столітті тиск на природу різко зросло. Так, за останні 30 років у світі було використано стільки природних ресурсів, скільки за всю попередню історію людства. У зв’язку із цим виникла погроза виснаження й навіть вичерпання деяких видів ресурсів. Це, насамперед, ставиться до мінерально-сировинних, водних і інших видів ресурсів

Одночасно зросли масштаби повернення в природу відходів, що викликало погрозу забруднення. По донним учених, на сьогоднішній день на кожного жителя планети доводиться (умовно) 200 кг відходів. У наші дні антропогенні ландшафти вже займають 60% земний суши

Таким чином, перед суспільством виникло дві проблеми:

виснаження природних ресурсів,

забруднення навколишнього середовища, для рішення яких необхідно об’єднати зусилля всіх країн

Збережи - » Географічне середовище . З'явився готовий твір.

Географічне середовище

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.