ФОНЕТИКА ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

ФОНЕТИКА ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА

Фонетика (від гр. звуковий) - розділ мовознавства, що вивчає звуковий склад мови: творення звуків, їхні акустичні властивості та функції, установлює закономірності звукових змін, що відбуваються в мовленнєвому потоці. Фонетика також вивчає поділ слова на склади, наголос та інтонацію.

Серед безлічі природних звуків вирізняють звуки людської мови, що утворюються за допомогою мовного апарата. Для розуміння й висловлення думки важливими є лише ті, що розрізняють значення слів та їхніх форм. Так, наприклад, слова сам, сом, сум, сім розрізняються голосними звуками, а бив, мив, шив, пив, лив, рив, вив - приголосними.

Кожен звук мови твориться мовним апаратом людини і сприймається на слух. Артикуляція (від лат. аггісиїагіо - розчленування) - це робота тих чи інших органів мовлення (гортань, голосові зв’язки, язик, піднебіння, зуби, губи тощо) у процесі творення та вимови звуків.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

Звук найменша мовна одиниця, за допомогою якої творяться, розпізнаються і розрізняються слова та їхні форми.

Збережи - » ФОНЕТИКА ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА . З'явився готовий твір.

ФОНЕТИКА ЯК РОЗДІЛ МОВОЗНАВСТВА

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.