Фольклорні традиції в добутку одного з російських письменників XIX століття | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Фольклорні традиції в добутку одного з російських письменників XIX століття

Поема «Кому на Русі жити добре?» займає центральне місце у творчості Некрасова. Вона стала своєрідним художнім підсумком більш ніж тридцятирічної роботи автора. Всі мотиви лірики Некрасова розвинені в поемі; заново осмислені всі його проблеми, що хвилювали; використані вищі його художні досягнення. Некрасов багаторазово звертався в лірику до фольклорних мотивів і образів. Поему про народне життя він цілком будує на фольклорній основі. Дійсно, в «Кому на Русі жити добре?» у тім або іншому ступені «задіяні» всі основні жанри фольклору: казка, пісня, билина, сказання. Яке ж місце й значення фольклору в поемі? У фольклору свої особливі ідеї, стиль, прийоми, своя образна система, свої закони й свої художні засоби. Сама ж основна відмінність фольклору від художньої літератури - відсутність у ньому авторства: народ складає, народ розповідає, народ слухає. У фольклорі авторську позицію заміняє щось принципово інше - загальнонародна мораль. Індивідуальна авторська точка зору далека самій природі усної народної творчості. Поему відкриває пролог - сама насичена фольклорними елементами глава. Уже сам «казковий» зачин набудовує читача на певний лад. Некрасов майстерно відтворює тон фольклорної розповіді, зберігає фольклорну символіку: не випадково «сошлися й заспорили» саме сім мужиків - це одне із традиційних значимих чисел, і герої позбавлені реальної атрибутики: у них немає прізвищ або імена, або прізвиська (Губіни), немає реальних адрес будь-яке село можна назвати Гореловым, Неєловим або Неурожайкой. Позбавлено Усі права захищені й охороняються законом &copy 2001-2005 олсоч. ру Некрасовские мужики й індивідуальні характери. Всі вони відтворюють один загальнонародний тип. Властиво, такими й повинні бути казкові герої - хіба нас цікавить прізвище Иванушки - дурачка, хіба в нього є свій характер, своє світосприймання! Адже він коштовний не як єдина й неповторна особистість, але як персоніфіковане втілення народних рис, народних моральних принципів. Семеро мужиків, що заспорили в «Пролозі», наділені кращими якостями народного характеру: болем за свій народ, безкорисливістю, пекучим інтересом до головних питань життя: що є правда, що є щастя; здатністю до самопожертви. І в той же час це аж ніяк не ідеалізовані «пейзане»: вони ухватливы й метиковані, не ладь побитися, коли суперечка зайшла в глухий кут, знають користь у випивці. Створивши чудову стилізацію під «народну розповідь», Некрасов уводить в «Пролог» елементи, що підкреслено протистоять всьому тону «розповіді», що не вписуються в нього. Так звучить слівце «временнообязанные», так звучать назви сіл. Все це надає «розповіді» прикмети часу, утягує читача в лукаву й невеселу гру: чого вуж отут «угадувати», у якому році відбувається дія - цього року, у наш час!.. і деревеньки ці всім відомі: яку не візьми - всі вони Неєлови да Заплатовы. Казковий зачин «Прологу» дозволяє авторові існувати в «казковій реальності», де літають мовці птич! ки й під деревом закопані скатертини-самобранки. Це сполучення миру реальності й миру фантастики й уможливлює подальший поворот сюжету: мужики можуть відправитися по світлу на пошуки щастя. І тут звучить один з найважливіших мотивів російського фольклору - мотив мандрівництва. Традиційно герой російських казок відправляється в шлях-доріжку заради якоїсь спільної справи: те почув, що Змій Горыныч мучить жителів далекого села; те виручає царську дочку, що нудиться в Кощія Безсмертного. Так і наші герої відправляються в шлях шукати загальне щастя, довідатися, є чи воно взагалі - щастя мужицьке. Звідси видно, що Некрасов брав ті фольклорні тексти, які, прикрашаючи й подслащая дійсність, перебували у волаючому протиріччі з її реальними фактами, і або змінював ці тексти, переробляючи їх так, щоб вони правдиво відбивали реальність, або відразу полемізував з ними, спростовуючи їхніми фактами протилежного роду. Автор використовував такі фольклорні образи, які могли здатися н! ейтральными, оскільки в них не знайшла виразного відбиття класова оцінка дійсності, і так видозмінював ці образи, щоб вони могли послужити цілям революційної боротьби. І самий головне, Некрасов, опираючись не на букву фольклору, а на його дух, його стиль, сам створював геніальні народні пісні, перейняті почуттям ворожнечі до існуючого порядку речей і кликали до революційної дії. Зустрічаючи серед фольклорних матеріалів ту або іншу народну пісню, прислів’я, приказку, Некрасов намагався уявити собі, з яких кіл селянської маси може вона виходити. Поет бачив, що
росіянин фольклор аж ніяк не відбиває в собі цілісного кола поглядів монолітного, суцільного народу. Він застосовував принципи класифікації рідного фольклору, яких не було ні в одного з поетів його покоління, пытавшихся так чи інакше прилучитися до народної творчості

Збережи - » Фольклорні традиції в добутку одного з російських письменників XIX століття . З'явився готовий твір.

Фольклорні традиції в добутку одного з російських письменників XIX століття

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.