Філософія та почуття у поезіях Шекспіра | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Філософія та почуття у поезіях Шекспіра

Сонет № 121. У цьому вірші В. Шекспір розмірковує над сутністю людини.Для всіх творів поета характерне глибоке розуміння життя: ліричний герой визнає недосконалість людини і власну недосконалість, але не проти того, щоб одні люди засуджували інших за їхні хиби та недоліки. Кожен з нас далекий від святості — це основна думка сонета. І кожна людина має оцінювати власні вчинки сама, керуючись своїм розумінням того, що добре, а що погано. Часто ті люди, що беруть на себе право судити інших, самі мають викривлене розуміння добра та зла. Сонета № 121 цілком відповідає не лише філософській системі автора, яку ми відстежуємо від твору до твору, а й філософії його епохи: кожен сам собі суддя, а судити інших права не має, безпідставні обвинувачення тільки псують людині життя, тим більше, що найчастіше до таких обвинувачень вдаються люди, що самі відчувають докори сумління.

Сонет № 130. Цей сонет якнайкраще ілюструє особливе ставлення ліричного героя В. Шекспіра до його коханої, в ньому зображено образ жінки, що сформувався в епоху Ренесансу. На противагу античним та серед ньовічним звеличенням образу жінки в поезії (яке полягало насамперед у пишних вишуканих метафорах, міфологічних образах-порівняннях тощо), ліричний герой цілком щиро захоплюється своєю обраницею. Він не по рівнює її з божеством, навіть більше того — ліричний персонаж стверджує що об’єкт його почуттів — цілком земна постать, але від того його почутій стає тільки палкішим. Автор уникає нежиттєвих, пишних порівнянь, май же відверто говорячи, що сутність почуття не в словах, а в самому почути у щирості, повазі, захопленні. Для того, щоб викликати захоплення у ліричного героя, дівчина не повинна бути напівнебесною істотою з іншою світу: земна краса, притаманна їй, цінніша для нього за будь-які пишні порівняння. У кожному рядку цього сонета відчувається щире почуття, яке не намагається загорнути у недоречні порівняння чи порожні лестощі.

Сонети В. Шекспіра — неоціненне багатство для виховання людяності

щирості почуттів сучасної молоді.

Збережи - » Філософія та почуття у поезіях Шекспіра . З'явився готовий твір.

Філософія та почуття у поезіях Шекспіра

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.