Еволюція творчості Пушкіна - твір по творчості А. С. Пушкіна | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Еволюція творчості Пушкіна - твір по творчості А. С. Пушкіна

Еволюція творчості Пушкіна співвідносилася з літературним процесом в

Росії першої третини XIX в. досить складно. Взаємини Пушкіна з

Літературним рухом його часу будувалися якісно неоднорідно по

Десятиліттям: в 1810-е рр., - коли він входив у літературу, учився

Літературній майстерності й був, так сказати, одним з багатьох; в 1820-е рр.,

- коли він був визнаний першим російським поетом, і в 1830-е рр., - коли

Критика того часу заявила про падіння впливу Пушкіна на сучасну

Літературу. Історико-літературна якість ранньої поезії

Пушкіна треба

Визначати по «школі легкої поезії», до якої він у той час належав і

Яка була по-своєму прекрасною школою для молодого поета, що знаходив в

Їй не тільки гармонійну точність стилю, але й оптимістичну ясність

Просвітительського погляду на життя.

Такий настрій не виключало й більше

Принципового вільнодумства й високих тим, - тому в ранній творчості

Пушкіна відчувається й струмінь високого класицизму («Спогаду в Царському

Селі», «Олександрові», «Лицинию»), і сатирична, насамперед літературно-

Пародійна, спрямованість. У середині 1810-х рр. у лірику Пушкіна

Вторгаються елегійні мотиви. Але характерно, що, збагачена цими

Мотивами, поезія Пушкіна залишається вірної своїм початкам. Цікаво, що

Південні поеми Пушкіна критичної відсічі майже не викликали: вони не зазіхали

На классицистические жанри, належачи вже до інший - романтичної -

Жанровій системі. Але основні суперечки із проблем романтизму в росіянці

Критиці розгорнулися саме у зв’язку з південними поемами - і із цього часу під

Прямим пушкінським впливом у російській літературі надовго затверджується в

Якості провідний жанр романтичної поеми. Для оцінки літературної

Ситуації першої половини 1820-х рр. принципове значення мало питання про

Творчих взаєминах Пушкіна й літераторів-декабристів.

Романтичний період творчості Пушкіна - з його піком, віршами

«Волі сівач пустельний» і «Демон», - був надзвичайно стрімким

(1821- 1823 р.) і, по суті, з’явився наслідком кризи просвітительських

Ідеалів поета, що переконався на прикладі подавлених національно-

Визвольних рухів 1820-х рр. у недосяжності негайного

Втілення в життя завітів Розуму й зневіреного в сучасному йому

«освіченому» поколінні, егоїстично роз’єднаному й отруєному скепсисом.

Апогей прижиттєвої слави Пушкіна падає на перші роки після повернення

Поета з посилання. У другій половині 1820-х рр. виходить дев’ятнадцять

Пушкінських видань із тридцяти чотирьох, взагалі опублікованих при його

Життя. Багато пушкінських добутків з’явилися в цей час другим виданням

(а поема «Бахчисарайський фонтан» навіть третім). У своїй творчості Пушкін

Ішов стрімко вперед, а в літературній свідомості того часу він

Залишався романтиком, і в пору остаточного зміцнення романтичних

Тенденцій російської літератури, пов’язаних з духовною кризою, що

Переживало російське суспільство последекабристской епохи, у Пушкіні бачать

Безумовного лідера літературного руху.

В «Літературних мріяннях»

(1834) Бєлінський, виражаючи загальну думку, писав: «Пушкіна царював десять

Років: ..Борис Годунов» був останнім великим його подвигом; у третій частині

Повного зібрання його віршів завмерли звуки його гармонійної ліри.

У літературознавстві не раз була почата спроба заперечити різке

Протиставлення Бєлінським пушкінського й гоголівського періодів росіянці

Літератури. Але факт залишається фактом: в 1830-е рр. Пушкін перестав бути

Володарем дум. Точніше - живе значення в ту пору було визнано лише за

Романтичними добутками поета, насамперед за його поемами (в

Тлумаченні Бєлінського й інших критиків середини XIX в. поемами вважалися й

«Борис Годунов «, і «Євгеній Онєгін») Після 1825 р. російська література

Вступила в епоху розквіту романтизму, причому романтизму нової якості,

Так званого філософського, заснованого па эстетических системах

Шеллинга, Фихте, Гегеля. Пушкінська творчість не уникла цього загального

Руху: не можна нс помітити з кінця 1820-х рр. до другий Болдинской осіни

(1833) ускладнення реалістичної системи Пушкіна романтичними мотивами

Збережи - » Еволюція творчості Пушкіна - твір по творчості А. С. Пушкіна . З'явився готовий твір.

Еволюція творчості Пушкіна - твір по творчості А. С. Пушкіна

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.