Двоскладне Просте РЕЧЕННЯ. Головні ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Двоскладне Просте РЕЧЕННЯ. Головні ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Варіант 1

1. Двоскладним називається речення, яке… А Має завершену думку. Б Має другорядні члени речення. В Має підмет і присудок. Г Має граматичну основу (предикативний центр).

2. У реченні Почалися виступи, що позначилися на довгій, але блискучій спортивній кар’єрі Марії Ковач (І. Конончук) простий підмет, що у підрядній частині, виражено… А Іменником. Б Займенником. В Прикметником. Г Сполучником.

3. Визначте підмет у реченні Це «добре» звучало тепер м’яко, як сердечна просьба (О. Гончар). А Це. Б «Добре». В М’яко. Г Це «добре».

4. У яких випадках підмет виражається вигуком або службовим словом?

А Якщо вигук або службове слово виконує функцію підмета.

Б Таких випадків не існує.

В Якщо вигук або службове слово стоїть на початку речення. Г Якщо вигук або службове слово є частиною цілого висловлювання і входить до складу підмета.

5. Укажіть граматичну основу у реченні Жити — це не значить

тільки брати
… (Д. Ткач).

А Підмет — брати, присудок — жити.

Б Підмет — жити, присудок — це не значить тільки брати. В Підмет — жити, присудок — брати. Г Підмет — жити, присудок — не значить тільки.

6. Укажіть вид підмета у реченні Сільське господарство країни

багатогалузеве
(З підручника).


А Простий, іменний.

Б Складений.

В Складний.

Г Складний, іменний.

Варіант 2

1. Укажіть вид підмета у реченні Дмитро Іванович ніколи не дозволяв собі запізнень. А Простий, іменний. Б Складений. В Складний. Г Складний, іменний.

2. Укажіть присудок у реченні Попливла б я на схід сонця… (Леся Українка). А Попливла б. Б Попливла. В Попливла б я. Г Схід сонця.

3. Визначте вид присудка у реченні Ти матимеш змогу перевірити всі можливі варіанти. А Простий, дієслівний. Б Простий, іменний. В Складений, іменний. Г Складений, дієслівний.

4. Визначте вид присудка у реченні Гарним був тоді КиївА Простий, дієслівний. Б Простий, іменний. В Складений, іменний. Г Складений, дієслівний.

5. Визначте вид присудка у реченні Марта була ще дитина (М. Стельмах). А Простий, дієслівний. Б Простий, іменний. В Складений, іменний. Г Складений, дієслівний.

6. Присудок, утворений з двох, трьох чи чотирьох компонентів, які є комбінацією складених присудків, називається… А Простим. Б Складним.


В Складеним.

Г Визначення хибне.

Збережи - » Двоскладне Просте РЕЧЕННЯ. Головні ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ . З'явився готовий твір.

Двоскладне Просте РЕЧЕННЯ. Головні ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.